Таг факултета по дентална медицина

факултета по дентална медицина

Дискриминация, плагиатство и погазване на закона във факултета по дентална медицина – София

Разкрита беше незаконна схема за израстване в академичната кариера на определени лица от Факултета по дентална медицина - София, които преписват един от друг текстове от дисертациите си