Таг СССР

СССР

Съветската окупация през 1944-1947 г. струва на България 13 млрд. лева и 220 000 пратени в лагери…

Съветската окупация от 8 септември 1944 г. и подтикнатият от нея „Отечественофронтовски” преврат на 9-и септември стават, след като в Москва решават, че по друг начин властта не може да