Таг Петър Манджуков

Петър Манджуков

Червени милионери: Петър Манджуков и Георги Гергов – архонти на архонтите

Висшият клир произведе официално втория църковен благородник. Дядо Николай сложи епитрахила си – тържествената църковна одежда, върху главата на червения бизнесмен Георги Гергов,