Таг околна среда

околна среда

НАСЛЕДСТВО: ГЕРБ остави 18 наказателни процедури срещу България в околната среда

18 са наказателните процедури срещу България в околната среда, наследени са от ГЕРБ. Така вицепремиерът и министър на околната среда Борислав Сандов отговори на критиките на ГЕРБ в сферата

За хората и околната среда

В днешно време опазването на околната среда би трябвало да бъде един от топ приоритетите за човечеството, тъй като поддържането на устойчиво равновесие в биосферата е от фундаментално