Таг Мартин Котее

Мартин Котее

Оценката на Германия: България щеше да живее добре, ако ГЕРБ не крадеше 20% от бюджета ѝ

"България можеше да се развива много по-успешно, ако 10% до 20% от благосъстоянието на страната не влизаха в джобовете на малцина избрани. Прекалено много пари изтичат по неясни канали,