Таг домати

домати

Икономика на самоунищожението: От лидер в селското стопанство, България на ГЕРБ внася повече домати,…

Анализът, сравнението и огледалните разлики (АСО) във външната търговия е подход, необходим за възстановяване, устойчивост и развитие. Числата за износа, вноса и баланса на стокообмена и