Не е шега! Нотариуси събраха 20 млн. за 2 седмици

1 9 433

Само за две седмици през май в НАП са платени близо 20 млн. лв. стари дългове вследствие на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, похвалиха се от приходната агенция.

От 3 май всички нотаруиси и съдии по вписванията преди да изповядат и впишат сделки с недвижими имоти или моторни превозни средства трябва да правят справка в НАП дали продавачът има непогасени и определени за принудително събиране публични задължения.

Нотариусите вече имат достъп до информационната система на приходната агенция, като проверката е изцяло онлайн. От началото на май до момента са направени над 70 000 справки за близо 50 000 лица.

Преди промените в ДОПК наличието или липсата на задължения се декларираше писмено от продавачите на недвижими имоти или моторни превозни средства, ипотекиращите имущество лица и залогодателите. Масово обаче наличието на непогасени задължения към бюджета се прикриваше. Сега продавачът има две опции – да плати своевременно дължимото към бюджета или да даде съгласие задълженията му да бъдат прихванати и погасени от сумата по сделката. Иначе просто няма да има сделка.

Реклама

От НАП отчитат 11% повече събрани просрочени задължения от данъци и осигуровки през първите 4 месеца на 2024 г. в сравнение със същия период на миналата година.

По-високата събираемост са резултат на усилията на публичните изпълнители, но също така и на ранното уведомяване на гражданите и фирмите, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове и активната комуникация с тях. За първите четири месеца приходната агенция е събрала над 1,5 млрд. лв. просрочени задължения от данъци и задължителни осигурителни вноски.

За цялата 2023 г. събраните просрочени задължения от данъци и осигурителни вноски са за над 5.1 млрд. лв. Това е с близо 82 млн. лв. повече в сравнение с 2022 г.

От приходната агенция препоръчват на гражданите и фирмите да ползват е-услугите на НАП с ПИК или КЕП, за да проверят дали имат задължения и какъв е актуалният им размер, както и своевременно да ги заплащат. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.

„Отчитаме по-висока събираемост на просрочените задължения както тази година, така и през 2023 г. Това ни дава увереност, че активните мерки, които прилагаме спрямо данъкоплатците, са ефективни. В резултат на партньорския подход на НАП спрямо физическите лица и фирмите, се наблюдава трайна положителна промяна в тяхното поведение. Все по-голяма част от тях погасяват своите задължения още в рамките на годината, в която те са възникнали, за което им благодарим“, каза Боряна Жилова, заместник изпълнителен директор на НАП.

1 Коментар
  1. marianna казва

    Съпрyгът ми и аз свaлиxме излишнитe килoгpами бeз диeтa и cпopт и самo за две сeдмици. Най-ефeктивното лeкаpcтвo, което помогна на милиoни и ще ви пoмогнe:–- https://shorter.me/keto

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.