НЕЗАКОННО в Narod.bg: Наглеци на кабинета „Денков” превзеха „Ел Би Булгарикум”, разбиват офиси (ДОКУМЕНТИ)

1 13 765

Ръководството на единствената държавна млечна компания „Ел Би Булгарикум” ЕАД, назначено от печалния кабинет „Денков”, продължава да управлява незаконно ида върши безобразия, които могат да се тълкуват и като престъпления, научаваме от информация, изпратена до Narod.bg.

Ето пълния текст на сигнала без редакторска намеса:

Уважаеми колеги,

Ръководството на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД заема незаконно длъжностите си. Изпращаме Ви позиция на Владимир Русев, бивш изпълнителен директор.

От 03.04.2024 г. Ивайло Лилов и целият СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД заемат длъжностите си в нарушение на чл. 53. ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. В желанието си да се легитимират, правят опит да заобиколят настоящия министър на икономиката и индустрията

Според информацията от Търговския регистър, настоящият СД е назначен с Решение на ДКК с Протокол № 34, от 27.09.2023г. до провеждане на конкурс по реда и при условията на ЗПП и ППЗПП, но за срок не по-дълъг от шест месеца, считано от 03.10.2023 г., датата на вписване в ТРРЮЛНЦ. Този шестмесечен срок изтече на 03.04.2024 г.

Проведеният конкурс приключи отдавна, но все още няма оповестени нито Протокол от комисията, нито решение на ДКК за избор на нов състав на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД. Следователно, вече почти месец дружеството се управлява в безпрецедентен разрез с нормативната уредба на Република България, а към този момент, всички взети решения от посочената дата нататък са с правна стойност под сериозно съмнение.

На 19.04.2024 г. търпението на временния изпълнителен директор Лилов и на останалите двама членове на СД явно се изчерпва и въпреки липсата на протокол на комисията за проведения конкурс и решение на ДКК, те решават да внесат в Търговския регистър заявление за вписване и да легитимират своето присъствие в ръководния орган на Ел Би, заобикаляйки както ДКК, така и министъра на икономиката и индустрията, но закономерно поучават надлежно аргументиран отказа за вписване. (Приложение №1).

Подобна самоувереност в своето надмощие над институциите и закона не се е срещало досега в историята на публичните предприятия в България. Приканвам лидерите на политическите партии, основно на парламентарно представените, както и съответните изпълнителни институции, да обърнат приоритетно внимание на случващото се в ДКК и “Ел Би Булгарикум” ЕАД, защото всеки един изминал ден на управление на тези ръководства може да се окаже пагубен за дружествата.

Според служителите министърът на икономиката и индустрията в правителството на Денков смачква сигнали срещу временно назначения по негово време управленски орган на “Ел Би Булгарикум” ЕАД за злоупотреби в особено големи размери. Те сигнализират прокуратурата за  предварително нагласени конкурси и прикрита форма на корупция по времето на Богданов, ощетяваща държавния фиск.

През последните няколко месеца, служителите на държавното млекопреработвателно предприятие, заедно със синдикалните организации, перманентно сигнализираха принципала за извършвани неправомерни деяния от изпълнителния директор Лилов, ощетяващи дружеството и държавата. (Приложение №2, №3, №4).

Но до ответни действия по времето на Богданов така и не се стигна. Тази пасивност на ДКК и бившия министър по отношения на информацията за извършени закононарушения подхранва съмненията за тяхната съпричастност, създава у служителите чувството на безпомощност, а потребителите губят все повече доверие в институциите.  Отказът за вписване в Търговския регистър на същия този борд на директорите, “избран”, според работниците, след нагласен конкурс,  е най-яркото проявление на нелегитимния му характер.

В подкрепа на колегите от Ел Би и за внасянето на пълна прозрачност за управлението на дружеството през последните две години, предлагам на заинтересованите народни представители при първа възможност да сформират временна парламентарна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с управлението на тримата последни изпълнителни директори на компанията – настоящия, моето управление и това на предходния директор. Аз съм готов по всяко време да се явя и да аргументирам надлежно всяко едно мое решение. Мисля, че обществото ни заслужава прозрачност и откритост по отношение на “Ел Би Булгарикум” ЕАД.

Синдикалната организация на КНСБ при “Ел Би Булгарикум” ЕАД изобличи Богдан Богданов в лъжа, произнесена от парламентарната трибуна. Това закономерно го идентифицира с цялостното управление на държавата през последните месеци

Реклама

В отговор на парламентарен въпрос на 08.03.2024 г., във връзка с исканията на синдикалистите за индексиране на възнагражденията, Богданов на два пъти заяви, че средната работна заплата в Производствената база във Видин е 2692 лв., че за да се изпълнят претенциите на работниците ще са необходими допълнителни 2,5 млн лв. на година и ако това се случи, предприятието ще фалира. Оказа се, че всички тези твърдения са лъжа. В свое Открито писмо Изх.№4/18.03.2024г., (Приложение №5), преседелият на СО на КНСБ при “Ел Би Булгарикум” ЕАД заявява, че синдикалната организация не е съгласна с отговора на Богданов.

Те потвърждават, че средното възнаграждение на работниците във Видин не е както Богданов посочи 2692 лв., а е между 1520 и 1720 лв. В същото това писмо се задават въпроси за раздутия административен щат в София, за заплатите от 3500 лв на новоназначените служители в Централно управление на Ел Би, за свръхпроизводството и за залежаването на продукцията по складовете на предприятието. Отговори така и не бяха дадени, вместо това служителите на Ел Би, отстояващи своите права, са заплашвани и уволнявани.

Според получена информация, изпълнителният директор е принудил служители от Производствена база Видин да приемат некачествено сурово мляко.

Според изпратена на 08.02.2024 г. информация (Приложение №5) до Комисията по номиниране на кандидати за членове на органите за управление на “Ел Би Булгарикум” ЕАД, с копия до Министъра на икономиката и до изпълнителния директор на ДКК, Лилов е принудил служителите от ПБ Видин да приемат сурово краве мляко с 22 000 000 общ брой микроорганизми, а съгласно Регламент (ЕО) №853/2004, Приложение III, суровото мляко след приемането му в предприятието и преди да бъде топлинно преработено, трябва да бъде с ОБМ (общ брой микроорганизми) < 300 000 на ml.

В тази връзка има издадено предписание на ОДБХ Видин бялото саламурено сирене, произведено с това мляко да бъде пуснато на пазара след 60 дни зреене, а според същия сигнал, то е било пуснато още на 45-я ден от зреенето.

Суровината отдавна е преработена и няма как да се изследва броят микроорганизми, знаейки, че след топлинна преработка те значително се редуцират, но пък са проведени три изследвания, в три независими лаборатории, на крайния продукт – бяло саламурено сирене от партида номер: L021123, пакетирано на: 22.12.23, със срок на годност 20.01.2025 г. (Приложение №6), за наличие на консерванти. В две от лабораториите, резултатите от изследването показват наличието на два консерванта – сорбинова и бензоена киселина. (Приложение №7). Третата проба е пусната към БАБХ, но от там все още резултати не са получени. 

Съгласно Регламент (EС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите „отговорността за осигуряване на необходимата информация и гарантирането, че тя е точна, се носи от производителя, който предлага на пазара храната под свое име“. Наличието на двата консерванта сорбинова и бензоена киселина не са посочени като съдържание на етикета на сиренето с партиден № L021123. По технологична рецепта, при производството на бяло саламурено сирене от краве мляко, не се използват консерванти.

Служителите в ПБ Видин са обработили суровината, спазвайки стриктно рецептурата, неподозирайки за наличието на тези консерванти в суровината. В същото време, в свое участие по БНТ от 04.01.2024 г., Лилов заявява: “По никакъв начин не се влагат сухи млека или допълнителни подобрители в нашите продукти. Те са натурални, по традиционна рецепта. В процес сме на въвеждане на шестстепенна система за контрол на качеството, която няма да има аналог в страната.  „Ел Би Булгарикум“ ще бъде гаранция за качество на българския пазар.”

По разпореждане на Ивайло Лилов, вратата на кабинета на служител в болничен е разбита и отвътре липсват документи, ценности и други лични вещи

В друг сигнал на дългогодишен служител се разказва за безпрецедентно самоуправство. Докато служителят е в болничен, Лилов се разпорежда кабинетът му да бъде отворен. Оказва се, че след проникването в кабинета, отвътре лисват лични вещи, документация и ценности. Този акт, освен нормативните, преминава и всякакви общоприети порядки на колегиалност и човещина. Смятам, че сезираните институции трябва да бъдат безкомпромисни в установяването на обективната действителност и да дадат ясен знак, че такова поведение няма да бъде толерирано, въпреки всякаква властова арогантност, демонстрирана от силните на деня.

Държавна консолидационна компания е едноличен собственик на капитала на Ел Би Булгарикум ЕАД и може да взима всякакви решения относно състава на управленския орган. Проблемът идва от това, че тя е политически зависима компания и кадровите движения се определят от политическа воля, а не от стратегически приоритети.

Управленската немощ на настоящия изпълнителен директор на “Ел Би Булгарикум” ЕАД, временно назначен с политическата воля на икономическия министър от предходното правителство, води най-знаковата компания на българската промишленост към разруха. Когато управлението на едно публично предприятие политически е заченато в хипотезата на заобикаляне на закона, то целите, които си поставя са със същия порочен генезис, а тяхната реализация води до неговия упадък. Така се получи и в конкретния случай – един управителен орган, избран след проведен реален конкурс, с мандат до 2027 г., бе предсрочно сменен с временно назначен борд, който доведе до безвремие в едно емблематично предприятие.

Разбирам, че фокусът на управляващите днес е продиктуван от геополитическите приоритети, които България следва, но също така смятам, че паралелно с функциите си на субект на външната политика, всяка държава е длъжна да работи и по вътрешноикономическите си направления, част от които са и публичните предприятия.

Голяма част от колегите в Ел Би са обезпокоени от случващото се в предприятието и във връзка с това доста често ми пишат с молба за съдействие. Бих желал да им вдъхна моята увереност, че скоро дружеството ще поеме по нов път на развитие и че техните нормални условия на труд ще бъдат отново гарантирани.

1 Коментар
  1. Пенка казва

    Съпрyгът ми и аз свaлиxме излишнитe килoгpами бeз диeтa и cпopт и самo за две сeдмици. Най-ефeктивното лeкаpcтвo, което помогна на милиoни и ще ви пoмогнe:–- https://shorter.me/keto

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.