Съдии питат: Има ли съществено процесуално нарушение при определянето на Конкурсна комисия във ВКС?

1 9 277

Как доц. д-р Венцислав Петров става част от Конкурсна комисия на ВКС, без научна специалност по търговско право и хабилитация?

Има ли съществено процесуално нарушение при определянето на Конкурсна комисия във ВКС? Този въпрос си задават множество съдии, участници в процедурата за избор на съдии в Търговска колегия на апелативните съдилища. За какво става въпрос? Всичко се свежда от наличието на абсолютно и съществено процесуално нарушение при определяне на член на конкурсната комисия. Става въпрос за доц. д-р Венцислав Петров, който НЯМА научна специалност по търговско право, пише fakti.bg.

След като това е така, то налице ли е незаконен състав на конкурсната комисия? Взелият участие доц. д-р Венцислав Петров няма научна специалност по търговско право и хабилитация по тази научна дисциплина. Кой не е знаел това, или просто удобно е пропуснато…

Реклама

Съгласно общодостъпната публична информация, същият е специалист единствено по семейно и наследствено право и може да оценява единствено кандидати за повишаване по гражданско право. Доц. д-р Венцислав Петров никога не е преподавал търговско право, а не писал и публикации по търговско право.

И ако погледнем в чл. 189, ал. 5 ЗСВ, то там е предвидено императивно изискване в конкурсната комисия да бъде определен един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя, който да е с академична длъжност доцент или професор.

Доц. д-р Венцислав Петров е хабилитиран учен по правни науки с академична длъжност доцент, но не по съответната материя – търговско право, а по гражданско право.

По същата логика защо тогава другите членове – съдии в конкурсната комисия, не са от Гражданската колегия на ВКС, а са от Търговската колегия?

1 Коментар
  1. ИСТИНАТА казва

    Питайте „съдията“ от ОПГ“герб“, „другарката“ Атанасова!!!

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.