Служители на МЗ до Narod.bg: Роднини превземат здравеопазването преди ротацията, пазят паричните потоци (ИМЕНА)

0 4 819

Обсебването на здравната система върви с пълна сила в последните дни преди ротацията. Правят се ключови назначения, които да запазят паричните потоци на слобката и на ментора на здравният министър – д-р Илко Семерджиев, гласи нов сигнал до Narod.bg от загрижени служители на Министерството на здравеопазването.

Здравният министър Христо Хинков побърза да обяви, че напуска поста (или го „напускат”) поради липсата на подкрепа и свързания с политически назначения натиск. Твърденията за опити за влияние при взимането на решенията в Министерството на здравеопазването вероятно са резултат от опита да се приеме образа на жертва на системата, която проф. Хинков и началникът на кабинета му познават отлично и експлоатират именно по линия на немотивирани и на пръв поглед необясними назначения на членове на органи за управление и контрол на стратегически публични предприятия с принципал МЗ.

Крайната цел е овладяване на предприятията чрез избор на подходящи свързани лица, които са поставени начело на дружества с голям потенциал за контролирано отклоняване на публичен ресурс в големи размери.

Допълнително, както началникът на кабинета на министъра Красимир Николов, така и неговите партньори, вече са натрупали известен опит на ръководни позиции в дружествата. По време на второто му назначение в ръководството на министерството Николов бърза да финализира процеса по приключване на процедурите за избор на членове на органи за управление и контрол на своите колеги и съдружници в печеливши публични предприятия.

Д-р Красимир Николов е част от екипа на Илко Семерджиев и заместника му Христо Хинков, които от създаването на НЗОК през 1999г. са съответно директор и зам.-директор, а Красимир Николов оглавява стратегическа дирекция.

През 2017г. Красимир Николов е началник на кабинета на МЗ, когато служебен министър е Илко Семерджиев (според медийни публикации двамата са близки роднини).

За краткия живот на служебния кабинет с решения на принципала изцяло са сменени органите за управление и контрол на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД и стратегическото предприятие за производство на ваксини БУЛ БИО – НЦЗПБ ЕООД. Дружеството е създадено със заповед на министър Илко Семерджиев от 10.11.2000 г. Веднага след завръщането му като служебен министър с решения от 2017 г. Николай Радославов Борисов е избран първо за контрольор, след това за управител на БУЛ БИО – НЦЗПБ ЕООД.

По същото време за член на СД на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ е назначен Илиян Кършев. За периода 20.02.2017 – 02.05.2017 Кършев е назначен за член на СД до провеждането на конкурс, като от 02.05.2017 до 14.07.2017 вече е член на управителния орга  след проведена процедура за избор.

По данни от интернет страницата на Адвокатско дружество Кършев, Балджиева и Ко, адв. Николай Борисов е представен като част от екипа на дружеството още през 2015г.

Неслучайно след краткия му престой в „Пирогов” три месеца по-късно адвокатското дружество, управлявано и представлявано от Илиян Кършев, сключва договор за правни услуги с БУЛ БИО – НЦЗПБ ЕООД. По време на съвместното им управление БУЛ БИО – НЦЗПБ ЕООД е ответник по съдебни дела, приключили с признаване на иска, наложени са предварителни обезпечителни мерки, рискува да загуби ключови международни партньорски организации, поради неподновяване на лицензии в срок.

Подадени са сигнали за злоупотреби до „Вътрешен одит“ към Министерство на здравеопазването, КПКОНПИ и Специализирана прокуратура.

До заличаването на ДОМ Здраве ЕАД през 2014 г. Красимир Николов и Илиян Кършев са акционери и членове на СД на дружеството. През 2016 г. Илиян Кършев прехвърля на Красимир Николов 33% от дяловете на К.И.И. ПРОДЖЕКТ ООД, а няколко месеца по-късно – на 18.01.2017г., Красимир Николов прехвърля придобитите 33% на Адвокатско дружество Кършев Балджиева и Ко, след което става началник на кабинета на МЗ.

Реклама

За периода 2017-2022 г. д-р Красимир Николов и д-р Лучия Добрева са заместници на и.д. на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, като и към днешна дата продължават проверките във връзка със съмнения за нарушения при провеждани под тяхно ръководство обществени поръчки.

Поредицата от сигнали за извършени нарушения в двете публични дружества, както и влошеното финансово състояние на БУЛ БИО – НЦЗПБ ЕООД, след управлението на Борисов и Кършев, очевидно не се отразяват негативно на репутацията на Красимир Николов, Илиян Кършев, Николай Борисов и Лучия Добрева, видно от решенията на принципала на МЗ.

От 16.03.2023г. Красимир Николов отново е началник на кабинета на МЗ.

Николай Борисов пък е назначен за и.д. на Здравна инвестиционна компания за детска болница ЕАД от 28.09.2023 г.

Със заповед № РД-16-4/04.01.2024 г е открит конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на ЗИКДБ. По данни на сайта на министерството от 31.01.2024 г. до трети етап на конкурса – събеседване е допуснат само един кандидат – Николай Радославов Борисов.

От 07.2023 г. колегата на д-р Красимир Николов от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – д-р Лучия Добрева, е избрана за директор на дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването, а с решение от 14.11.2023 г. е назначена за член на СД на БУЛ БИО – НЦЗПБ.

Красимир Николов не пропуска да устрои съдружника си и партньор Илиян Кършев в БУЛ БИО – НЦЗПБ и също като Лучия Добрева той е назначен за член на СД като представител на държавата.

Очевидно, началникът на кабинета не държи сметка съответствие с критериите за подбор при номиниране на кандидати за членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия. В още по-малка степен назначенията са прозрачни и обективни.

Безспорно д-р Красимир Николов се възползва от правомощията си като началник на кабинета с цел свързаната с него група от доверени лица да контролира ключови и печеливши публични предприятия и след оттеглянето му от ръководния пост в МЗ.

Доказано схемата работи успешно, натрупан е значителен опит при разходването на публичен ресурс, като вредните последици от управленските решения остават за сметка на лошия стопанин – държавата. На принципа „ако не стане нещо от първия път, опитай пак”, зад лозунгите за вредата от политическите назначения ясно личат икономическите зависимости между органа по назначаване и избраните от него лица.

В описаната схема може да се направи обосновано предположение, че е осъществен фактическият състав на престъпление по служба, а именно: Длъжностно лице, превишаващо властта или правата си с цел да набави за себе и за партньорската си група облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици.

Докато компетентните органи не се ангажират с проверка на зависимостите, като основен критерий за назначенията, Красимир Николов и Ко, ще продължават с поредния си опит да контролират и експлоатират публичен ресурс с цел лично облагодетелстване, завършва сигналът до Narod.bg.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.