ОДИТ в Narod.bg: Фирми за скрап издават фактури за мнима транспортна дейност – без камиони, шофьори и заплати (ВТОРА ЧАСТ)

1 16 189

Измамническата схема на четири фирми, които реализират по криминален начин милионни печалби с екотакси на гърба на държавния бюджет, вече бе разплетена от Narod.bg. Както писахме в серия публикации, търговските дружества са прибрали над 150 млн. лв., а на този фон са внесли като данъци едва… 9000 лева.

Данъчните, финансови измами и пране на пари е организирана от дружествата за излезли от употреба автомобили, ето имената и спечеленото за сметка на бюджета –

„Автоекопроджект“ АД – над 24,5 милиона лева

„Българска рециклираща компания” АД – 100 млн.

„Ауторек” АД – 25 млн. лв.

„Българска организация за автомобили” АД – 1 млн. лева

Вече представихме и доказателства как се вършат престъпленията с уж събиране на излезли от употреба автомобили за скрап на база ревизионния акт на дружествата. Измамата включва липса на реално извършена услуга, мнимо изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и изобщо някакви доказателства за заплащане на окончателен данък по чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ във връзка с изкупуването на метални отпадъци.

Ето какво още казват одиторите:

Реклама

Фактически и правни изводи и основание за облагане:

По посочените фактури дружеството отчита извършен разход, който разход участва при формиране на облагаемата печалба за годината. В случая с отчетения по кредита на сметка 304 „Стоки“ оборот във връзка с отписване на продадената стока СФР е намален със сума в размер (…), а с отчетения по дебита на сметка 602 „Разходи за външни услуги“ оборот СФР намален със сума в размер (…)

Предвид установената със сила на присъдено нещо липса на доставки, в контекста на облагането по ЗКПО следва да се постави въпросът за принципа на предимството на съдържанието пред формата.

2.2. Установени факти и обстоятелства във връзка с декларирани доставки с предмет транспортни услуги:

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. фирмата (….) декларира продажби и издава фактури с предмет транспортни услуги с място на изпълнение на територията на страната, за които дружеството е начислило данък съгласно чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 1 от ЗДДС. Във връзка с декларираните продажби от страна на ревизираното лице са представени писмени обяснения и документи, съгласно които не е пряк изпълнител на претендираните транспортни услуги, а ползва услуги на трети лица.

В хода на ревизията са извършени насрещни проверки на дружествата, сочени за подизпълнители (….)

ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ и е установено, че дружествата не могат да се легитимират като лица, извършили транспортни услуги.

При извършени проверки в информационния масив на НАП се установи, че (….) не притежава собствени МПС или сключени договори за наем, няма назначени лица на трудов договор на длъжност шофьор, няма данни да е изплащало възнаграждения на лица по извън трудови правоотношения, т.е., липсват данни ревизираното лице да разполага с ресурс за извършване на транспортни услуги.

С оглед на всички събрани в хода на настоящото производство документи и имайки предвид извършените насрещни проверки на доставчици на ревизираното лице, както и липсата на доказателства за място на изпълнение, както и за лицата, извършили доставките, липсата на кадрова и техническа обезпеченост на (….), за да извърши доставки с предмет транспортни услуги, се приема, че от материално-правна страна по отношение на издадените от ревизираното лице фактури е налице документиране на стопански операции, които реално не са осъществени и съответно не са налице доставки на услуги по смисъла на чл. 9 от ЗДДС.

Очаквайте ТРЕТА част на ревизионните актове, които доказват престъпната дейност на „Автоекопроджект“ АД, „Българска рециклираща компания” АД, „Ауторек” АД и „Българска организация за автомобили” АД.

1 Коментар
  1. Ревизор казва

    Престъпление по чл.255-257 от НК и продължавано в условията начл.26 престъпление по чл.212 от НК.Бой по хитреците и арести.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.