ВАЖНО: НАП пусна данъчни декларации с бонуси за деца

0 7 807

Министърът на финансите утвърди новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2023 г. съобщават от НАП.

Декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ и декларация за ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ са публикувани на сайта на приходната агенция.

Данъчното облекчение за деца позволява намаляване на данъчната основа с определена сума:

6000 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;

12 000 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;

18 000 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 12000 лв.

Реклама

Важно: Преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение при годишно облагане, родителите трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, трябва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстъпка.

Наличието на задължения за местни данъци и такси, които подлежат на принудително изпълнение и събиране от НАП, също може да стане причина родителите да не получат данъчното облекчение.

Родители, които през цялата 2023 г. са в отпуск по майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали, е необлагаем. В тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.

За ползване на данъчните облекчения за деца работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2023 г. трябва да представи на работодателя си:

– декларация за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ  и/или

– декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето.

– писмена декларация, че към момента на подаването ѝ пред работодателя няма подлежащи на принудително събиране публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. Вместо да подава допълнителна декларация, родителят може да посочи в Част I на ред 6 на декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация,

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.