Кражби докрай! 250 000 се стопиха с ремонт на музей, кметът Иван Лазаров иска нов мандат (ДОКУМЕНТИ + СНИМКИ)

0 5 323

Над 250 000 лева европейски пари са потънали в недовършения проект за цялостното обновяване на музея във Вършец. Изпълнението започва през 2018 г., но ремонтът остава недовършен и до днес.

Курортният град Вършец е един от балнеолечебните центрове с голяма популярност в Северозападна България. Неговите минерални извори са използвани още от римско време до днес.

Най-ценният експонат, с който разполага фондът на музея във Вършец е бронзова скулптура от II век пр. Хр. на Телесфор – синът на бога лечител Асклепий, който също е със славата на лечител и е символ на Вършец.

Интересно е, че археологически разкопки във Вършец не са правени, а всички исторически находки са намерени случайно от местни жители, които са ги предали на музея, който в момента не съществува, пише „За истината“.

Как Вършец остана без музей, а Общината плати двойно за недовършен ремонт?

Малко над четвърт милион европейски пари са потънали в недовършения проект за цялостното обновяване на музея във Вършец. 

Изпълнението започва през 2018 г., но ремонтът на музея във Вършец остава недовършен и до днес.

Кметът от ГЕРБ Иван Лазаров, който сега драпа за нов мандат, подписва договора за финансиране на скандалния ремонт през ноември 2017 г. с Държавен фонд „Земеделие”, като средствата за ремонта се осигуряват от Програмата за развитие на селските райони.

Срокът за изпълнение на проекта „Ремонт и обновяване на съществуващата сграда на общинската музейна колекция” е 3 години, а инвестицията – 250 571 лв.

Целта на проекта е сградата на музея да бъде обновена, а залите – модернизирани.

Пет години по-късно проектът е спрян, а вече извършените „ремонтни дейности“ по сградата на музея във Вършец се рушат.

След провеждане на обществена поръчка, договор е сключен с фирма „Актив Билдинг ИНК“ ЕООД с управител Иван Иванов.

Според условията на договора, „Актив Билдинг“ трябва да извърши цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата, която е с уникална архитектура и е обявена за паметник на културата.

Защо „Актив Билдинг“ не довършват ремонта на музея във Вършец?

Публично кметът Лазаров не съобщава причината, но местни източници твърдят, че фирмата има връзка с депутат от региона, който след скандал за пари с кмета се оттегля от обекта.

Странното е, че въпреки недовършения вътрешен ремонт, през декември 2018 г. община Вършец обявява обществена поръчка за обзавеждане на музея.

Фирмата, спечелила обществената поръчка за доставка на обзавеждане на музея по обособена позиция 2 е „Амо“ ЕООД.

Договорът с нея е сключен на 10.12.2018 г.

Сумата е 59,940 лв. с ДДС.

С „изпълнението“ на скандалния проект е съсипана сграда, която е строена в началото на миналия век.

Заради некачествено строителство община Вършец губи четвърт милион евросредства, а след това плаща от джоба на данъкоплатците неустойка в размер на 157 221,78 лв. чрез продажба на общинска къща и апартамент.

Общината плаща и за изгубено дело за неправомерно прекратен договор с фирмата-изпълнител на обекта.

Реклама

За да бъде довършен ремонтът на музея са предвидени 50 000 лв. от бюджета за 2021г. , но към днешна дата строително-ремонтните дейности са “замразени” и обектът все още не е пуснат.

Със свое питане от 24.06.2021 г. общинските съветници Георги Найденов, Ивайло Цветанов, Благовест Христов и Атанас Маджарски искат от кмета на общината да даде информация какво се случва със скандалния проект.

В питането си съветниците констатират това, което откри и “Зов нюз” – на сайта на община Вършец информацията по този въпрос (и не само) е твърде оскъдна.

От отговора на кмета Лазаров става ясно, че срокът, в който по договор фирмата изпълнител “Актив Билдинг ИНК” ЕООД, е трябвало да завърши ремонта е 150 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия.

Този протокол е съставен на 24.06.2019 г., следователно срокът на договора за изпълнение на СМР е изтекъл на 2.11.2019 г.

Според Лазаров многократно през срока на извършване на СМР служители на Общината и строителният надзор са констатирали липса на работници на обекта, изоставане от графика на изпълнение и никакво документиране на строителния процес, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба.

Не са отправяни покани към авторски и строителен надзор за приемане на съответните видове СМР, не са представени за одобрение документи за качеството на възложените в строежа строителни продукти.

Кметът Иван Лазаров е уведомил с писмо “Актив Билдинг” ЕООД, че срокът на сключения договор изтича, при наличието на недовършени и неизвършени СМР, поради което ще се начислят неустойки.

Поради достигане на максималния размер на неустойката, договорът е прекратен без предоставяне на допълнителен срок за изпълнение.

При извършване на регулярните си проверки и съгласно правомощията по договор, фирмата, извършваща строителен надзор на обекта, сигнализира всички участници в строителството и РДНСК – Монтана, че на обекта се извършват некачествени СМР и такива, несъответстващи на одобрения инвестиционен проект, и разпорежда преустановяването на топлоизолация на сградата, положена в отклонение от проекта.

Полученият сигнал е основание за спиране на строителството.

Тази процедура според Лазаров “е в пълномощията на упълномощените от кмета на общината служители”.

Не така обаче смята съдът.

Докато тече гореописаната процедура, размерът на неустойката на неизпълнение на срока на СМР достига максималния си размер по договор.

Поради това обстоятелство кметът приема договора за развален, като определя срок за освобождаване на строителната площадка и предаване на цялата строителна документация.

“Към момента на отговора на въпросите на общинските съветници такава документация не е представена от фирмата изпълнител”, твърди кметът Лазаров.

Поради липсата на въпросната документация обаче на фирмата не могат да бъдат съставени актове.

В същото време изпълнителят “Актив Билдинг” успява да осъди община Вършец за неправомерно прекратяване на договора, а според Лазаров дългото съдебно производство е причината Община Вършец да не обяви нова процедура за възлагане на обществена поръчка, защото евентуални промени по състоянието на сградата биха възпрепятствали извършването на съдебно-технически експертизи и доказването на реалното състояние на изпълнението на дейностите от “Актив Билдинг ” ИНК ЕООД.

Сградата на музея има уникална за града архитектура и е обявена за паметник на културата от местно значение. Превърната е в музей през 1999 г.

И ако ремонтът бе осъществен прецизно, то днес в нея можеха да се видят находки от тракийско и римско време, подредени снимки и документи от първите години на Вършец като курорт, както и вещи от бита на местното население.

През лятото на 2023 г. екип на „Зов нюз“ посети туристическия информационен център във Вършец.

Зададохме въпрос къде могат да бъдат разгледани експонатите от местния музей. Отговорът бе, че историческите ценности не са достъпни за туристи, заради ремонт на сградата на музея.

Към днешна дата все още няма отговор кога ремонтът на музея ще бъде довършен и туристите, както и местната общност ще имат достъп до своето културно-историческо наследство.

Необяснимо е защо няма контрол над разходването на парите на местните и европейски данъкоплатци. Недопустимо е публични средства да потъват в джоба на фирми-изпълнители, а след това Общината, с нейния твърде скромен бюджет, да възстановява колосални за населеното място суми. Цената плащат всички, а най-вече бъдещите поколения, които дори няма да са чували, че във Вършец някога е имало музей.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.