СЛЕД 2 години битка: ВАС изрита скандален кмет, лежал в затвора за убийство

0 10 681

Кметът на шуменската община Никола Козлево Ешреф Реджеб, за когото Narod.bg разкри, че е лежал в турски затвор за убийство, е виновен за конфликт на интереси и трябва да бъде отстранен от поста си с решение на Общинската избирателна комисия.

Финалът на казуса, който се точи вече две години, е в ръцете на Върховния административен съд (ВАС). С решение от вчера ВАС потвърди постановленията на първостепенната инстанция и отхвърли жалбите на Ешреф срещу наложените му санкции.

Конфликтът на интереси на козлевския кмет беше установен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОМПИ) през 2021 г., но оттогава Реджеб оспорваше по съдебен път актовете на комисията.

КПКОМПИ наложи на козлевския кмет глоби в общ размер на 10 000 лева и постанови отнемане на сумата от 88 862.91 лева заради конфликт на интереси.

Според решението на Антикорупционната комисия Реджеб е в конфликт на интереси, тъй като е изразходвал бюджетни средства по договори за доставка на храни за детски градини и социални дейности, а стоките са били купувани от фирми на сина и свата му.

Кметът на Никола Козлево е подписал общо 110 разходни ордера от 2018 г до 2021 г., с които е изплащал бюджетни средства на фирмата на двамата му синове „Ешрефоглу“ ООД. Освен това Реджеб лично е подписал плащания за над 43 000 лв. в полза на местния футболен клуб, в който единият му син е член на управителния съвет.

С решение от 2022 г. Административният съд в Шумен постанови, че по отношение на Реджеб е налице конфликт на интереси за това, че между 2018 г. и 2021 г. като кмет на община Никола Козлево лично е подписал 8 преводни нареждания в полза на Сдружение „Футболен клуб – Община Никола Козлево“, в което член на Управителния съвет на сдружението е синът на кмета.

Съдебният състав е потвърдил наложената на Реджеб глоба от КПКОНПИ в размер на 5000 лева и постановеното отнемане в полза на държавата на сумата от 43 170 лв., представляваща получената материална облага.

С решението си съдът постанови, че на отнемане в полза на Община Никола Козлево подлежи и сума в размер на 1027.20 лева, представляваща възнагражденията на Реджеб за дните, в които е бил осъществен конфликтът на интереси.

Освен това съдът констатира конфликт на интереси и за това, че Реджеб е подписал разходни касови ордери по издадени фактури от „Ешрефоглу“ ООД и по този начин в нарушение на закона е разходвал бюджетни средства в полза на търговското дружество, в което съдружници са неговите синове и свързани с него лица. Поради това съдът е посочил, че на Реджеб правилно е наложена регламентираната в закона глоба в размер на 5000 лева и че закономерно е разпоредено отнемане в полза на Община Никола Козлево на сумата от 16 138.17 лв. от възнаграждения.

Реклама

Съдът констатира, че на отнемане подлежи и реализираната материална облага, възлизаща на 27 802.83 лв. по фактурите на „Ешрефоглу“ ООД.

Реджеб оспори решенията на Административния съд пред ВАС, но вчера Върховният административен съд потвърди и двете решения на първата инстанция. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. Сега, след като окончателно е признат за виновен в конфликт на интереси, козлевският кмет вече не може да заема изборна длъжност.

Кметът с депутатска заплата

Междувременно Ешреф Реджеб, кмет на една от най-малките и изостанали общини в Шуменско, си определи почти депутатска заплата от 2022 г., без да посочва други мотиви за впечатляващите си доходи, освен министерското постановление за възнагражденията в бюджетната сфера.

Напук на текущите скандали, през септември 2022 г. Ешреф Реджеб си определи основна заплата от 4390 лв., при това със задна дата, в сила от 1 юли 2022 г. По същото време депутатите от 47-ото Народно събрание вземаха 4 858 лв.

Община Никола Козлево е предпоследна по големина в Шуменска област и има само 6 244 жители по данни на НСИ от 2021 г. Общината е изцяло селска, обхваща 11 населени места, половината от които имат под или около 300 души население.

Убийството

Преди време в медиите се прокрадна информация , че Ешреф е бил съден в Турция за извършено в съучастие убийство през 1995 година. Лежал е в място за лишаване от свобода в турската държава, а през 1999 година е бил амнистиран.

През 1995 година при спречкване в заведение в кв. „Гюнешли“ в Истанбул, община Багжилар, Република Турция, в съучастие между Ешреф Ешрефоглу Вели и Нури Кьосеоглу е било извършено убийството с ловна пушка на един човек и тежко е бил ранен друг.

В документацията, която е извадена от кориците на делото под номер 290 от 1997 година по описа на Районен съд – Бакъркьой, става ясно, че осъденото лице Ешреф Ешрефоглу Вели е роден на 26.10.1955 година. На абсолютно същата дата е роден и Ешреф Реджеб Вели.

Неговата фирма е „Ешрефоглу“ ЕООД, а скандалното преобразуване на бивш супермаркет в Шумен в николакозлевския „мол“ „Ешрефоглу“ бе обект на журналистическо разследване на Васил Иванов, излъчено по Нова.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.