Сигнал до прокуратурата: Фирма на ГЕРБ краде парите за саниране (РАЗСЛЕДВАНЕ)

2 154 105

В  края на месец май в Силистра е била извършена експертиза от вещо лице на скандално санирания “Блок 4” по ул. „Симеон Велики“. Това научи  “За истината” от свои източници. Процесуалното действие е част от досъдебно производство, образувано от европейски прокурор заради данни за злоупотреба с пари от фондовете на ЕС. 

“За истината” разследва изпълнението на обществената поръчка в края на 2021г. Тогава бяха установени драстични разминавания между планираните и вложените строителни материали, което се оказа причина за течове и други проблеми за живеещите в блока. Подробно с това разследване може да се запознаете на този линк:

Разследването показа също, че изпълнителят на обекта не е случаен. Става дума за компанията “Дръстър инженеринг”, чиито управител Димитър Недялков е съпруг на заместник кмета по “Хуманитарни дейности” в Община – Силистра Мария Недялкова.

Недялков е известен и с близките отношения с областния координатор на ГЕРБ в Силистра Тодор Тодоров. От момента на създаването си през 2018 г. и досега, дружеството му е сред редовните изпълнители на обществени поръчки, възложени от местната администрация.

Разследването на Европейската прокуратура има отношение към разкриване на евентуална схема за разпределяне на обществени поръчки в строителството на местно ниво, но най-вече за конкретното разходване на парите по проекта, станало с подписа на кмета на Силистра. 

На експерта, който е строителен инженер, от органите на досъдебното производство е била възложена задача да установи, дали има несъответствия между планираните и вложените материали при изпълнението на санирането на  блока, и така да се е стигнало до злоупотреба с европейско финансиране.

Съдебно – техническата експертиза е показала, че съответствия действително има, твърдят източниците на „За истината“. Така например, вместо 10 см вата в подпокривното пространство е била сложена вата с дебелина от 5 см. На местата, на които е трябвало да бъде сложен фибран, както е изписано по документи, експертът установил, че е използван наполовина по-евтиният стиропор, като разликата в цената на двата материала се измерва в хиляди левове.

Установено е било също, че на санираната сграда не е бил сложен гръмоотвод, което застрашава живота на живеещите в нея. Констатирани са и редица други нарушения.

Изводът от разследването на европейската прокуратура повтаря почти напълно фактите от разследването –

Реклама

в хода на санирането е било пестено от цената на материалите, което е довело до лошо качество на строителните работи. Сега трябва да бъде установено кой се е облагодетелствал от разликите в цените на строителните материали, платени с парите на европейските данъкоплатци и действително вложените в сградата.

Проектът “Енергийна ефективност за по-чист въздух в Силистра” е в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.“ Общата стойност на поръчката е 1 243 640,53 лв. без включен ДДС за саниране на общо 6 блока . От нея дружеството на

Димитър Недялков е успяла да усвои 500 хил. лв. чрез санирането на двата най-големи блока: на ул. „Симеон Велики” №4 – за 300 хил. лв. и на ул. „Добрич” №35 за 200 хил. лв.

Във връзка разследването са били изискани документите по поръчката от управляващия орган на програмата – Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те са били проучени от разследващи полицаи към Главна дирекция “Национална полиция”. В Силистра през 2022 г. са разпитани около 70 свидетели. Това са живеещите в няколкото блока, санирани по този проект. 

И макар да се правят експертизи на изпълнението, основната насока, по която се работи в разследването, са действия от страна на длъжностно лице, от което е настъпило ощетяване на европейски фондове. В случая възложител на поръчката е кметът на общината. Важен въпрос е

какви пари са били усвоени и разпределени с неговия подпис в процеса на изпълнение на поръчката.

Според твърденията на граждани от един от санираните блокове, от общината са били отпуснати и допълнителни средства в размер на 30 хил.лв., за да извърши отново Димитър Недялков некачествения ремонт на покрива, което той първоначално отказвал да извърши.

Ръководителят на проекта – който е служител на Община Силистра, потвърди пред сайта, че такива средства действително са били отпуснати. Но на питане, отправено чрез Общинския съвет в началото на 2022 г., кметът на града отрече да е отпускал допълнителни средства за ремонт на ремонта в блока. Тези противоречиви изявления на хора от администрацията също пораждат съмнения, че по проекта действително са отклонявани следства. Затова и несъответствията между дадените като оферта от изпълнителя материали и реално вложените може да са толкова фрапиращи – нещо констатирано и  от вещото лице при сегашната експертиза.

От тук нататък се очаква реакцията на прокуратурата.

2 Коментара
  1. Пешев казва

    САМО ЕДНО ЖЕ КАЖА И ЩЕ СВЪРША- НЕ НАРОД А МЪРША.

  2. Боян казва

    Те поне санитарна ,пътищата ,магистрали ,а от другите само заеми и кражби 900000 милиона за 3 дни потънаха.
    По делата ,ще ти познаете !
    Не

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.