Сигнал до Narod.bg: Синът на нотариус Мария Бакърджиева купи 5-звездния спа хотел „Инфинити“ във Велинград, откъде са парите (СНИМКИ + ДОКУМЕНТ и ВИДЕО)

3 228 391

24-годишният син на известен в Несебър нотариус се оказа толкова заможен бизнесмен, че да стане собственик на 5-звездното бижу „СПА Хотел ИНФИНИТИ & Парк Велинград“, пише Цветелина Ватовска в сигнал до Narod.bg. Става дума за нотариус Мария Бакърджиева и нейният наследник – Димитър Димитров Статев.

Ивайло Ляхович

Според подателката на сигнала Ивайло Ляхович, председател на Сдружение „Старият Несебър” и областен председател на ДСБ, и нотариуската се сдобиват с апетитни имоти, за да прикрие произходът на средства.

Ето пълния текст с приложени документи, които събудят интереса на прокуратурата:

Сигнал от Цветелина Петкова Ватовска с и адрес *****, тел. 0899 158***

Правно основание: чл. 243, ал. 3 НПК

против: Постановление за отказ да бъде образувано досъдебно производство по преписка вх. № 110/2023 г. по описа на ОП- Бургас

ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР,

Към изложеното от мен обжалване на постановлението за отказ да образувате досъдебно производство Ви моля при извършване на допълнителната проверка да имате в предвид и следната информация, която искам да изложа пред вас:

От публикация на вестник „Капитал“ научих, че един от най-големите собственици на хотели във Велинград е млад бизнесмен от Несебър, който е едноличен собственик на хотел „Енира” и хотел СПА Хотел ИНФИНИТИ & Парк Велинград, а именно ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СТАТЕВ, младеж на около 24 години.

След направена от мен справка в Търговския регистър установих, че действително фирма МАРИНА МК ЕООД с ЕИК 201173975, със седалище и адрес на управление област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, п.к.8230, ул. Зорница № 1 Телефон: 0554/42708, в момента е собственост на ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СТАТЕВ, син на нотариус Мария Бакърджиева, който е придобил дяловете от баба си Пенка Рашева Бакърджиева, майката на нотариуса.

Като собственик на „Марина МК2010” ЕООД гр. Несебър, съобразно РЕШЕНИЕ №257 от 20/09/2011 от заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.09.2011 г. с протокол №16, което решение в копие прилагам, е посочено, че Мария Проданова Бакърджиева-ЕГН 610606****  е СОБСТВЕНИК на УПИ ХІІ.-7394,7395 в кв.207а по плана на Велинград и възложител на обект :

„КЪЩА ЗА ОТДИХ”, съгласно Документ за собственост: Нотариален акт№74, том ІІ, рег.№1586, дело№268/02.12.2010г.

От направените от мен проучвания установих, че „Марина МК2010”ЕООД, с ЕИК 201173975, представлявано от Пенка Рашева Бакърджиева през 2012 г. е получила временно удостоверение от община Велинград за търговски обект- семеен хотел „Енира“, находящ се в град Велинград, ул. Пушкин № 18.

От списъка на сертифицираните балнеолечебни, спа уелнес и таласо терапевтични центрове към Министерство на туризма, който е публикуван в интернет, установих, че хотел „Енира” е стопанисван от фирма „Марина МК2010”ЕООД, с ЕИК 201173975, със седалище и адрес на управление в Несебър.

Отново от списъка на Министерството на туризма установих, че собственик или лице, което стопанисва на хотел СПА ПАРК „Инфинити“ Велинград, находящ се в град Велинград на ул. Гоце Делчев №55 е посочена фирма ВИП 2005 ООД от гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, к-с „Вип Стил“, ет. 1, офис 1 , ЕИК 147021461.

Като управител на тази фирма е посочен Валентин Делев Маринов. Съдружници във фирмата са Пенчо Бонев Танев и Валентин Делев Маринов.

Търсейки в Търговския регистър повече информация открих, че ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ ЛЯХОВИЧ, дългогодишен интимен приятел на нотариус Мария Бакърджиева, наскоро – на 30.03.2023 г., е придобил от Пенчо Бонев Танев 50% от дяловете на фирма „ВИП 2005Р“ ООД срещу 2500 лв.

Седалище и адрес на управление на фирмата е същото гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, к-с „Вип Стил“, ет. 1, офис 1, адрес на електронна поща: [email protected]. Документите по прехвърляне на дяловете са входирани в Търговския регистър от адвокат Петър Христов Атанасов от Несебър.

Фирмата, от която Ивайло Ляхович е придобил половината от дяловете, стопанисва хотел СПА ПАРК ИНФИНИТИ, е със име „ВИП 2005 Р” ООД с ЕИК 206805585 и има предмет на дейност поддръжка и управление на хотелски и ваканционни комплекси. Отдаване под наем на недвижими имоти, както и всички други дейности, които не са забранени със закон.

Лицето Ивайло Ляхович е собственик на една от къщите във вилното селище „Черешова градина“ и е мой съсед от комплекса.

Същото това лице съобщи на мъжа ми Димитър Иванов, че нотариус Бакърджиева е купила дълга ни от банката и заплаши, че тя ще се свърже с колекторски фирми или лица от подземния свят и ще ни изхвърли, затова по-добре да вземем 50 000 лева и да прехвърлим достъпа до имота в Кошарица, в противен случай тя е много влиятелен човек и можем много да пострадаме.

Реклама

Всичко това е затвърдило в мен убеждението за изключително голямата близост между нотариуса и Ивайло Ляхович, още повече , че от 2019 г. дамата оставаше да нощува в дома му сравнително често.

Най-вероятно действителният собственик на дяловете, придобити от фирмата, стопанисваща хотел СПА ПАРК ИНФИНИТИ ВЕЛИНГРАД, е Мария Бакърджиева.

Според събраната от мен информация за другия съдружник, придобил останалите 50 % от дяловете на фирма от Валентин Делев Маринов – Цонка Спасова Миланова от Поморие, е счетоводител и вероятно също е подставено лице на госпожа Бакърджиева.

Моите проучвания сочат, че имотите, които са придобити от нотариуса, са прехвърляни на фирмите, които са били собственост на майка й Пенка Рашева Бакърджиева, която е с ЕГН 360207**** или директно на нея.

От 2012 г. Пенка Рашева Бакърджиева е била собственик и управител на няколко фирми, между които „Пробак“ ЕООД с ЕИК 102870150, „Пералня Несебър“ ООД, ЕИК200697042 и фирма „Марина MK 2010“ ЕООД с ЕИК 201173975.

Всички тези фирми имат сериозни като стойност активи от данните в ТР,  за над 1 600 000 лв. Една от фирмите, чийто управител е майката на нотариуса Пенка Бакърджиева, е фирма „Пробак“ ЕООД с ЕИК 102870150, последно е публикувала баланс на 21.05.2022 г., но той е за 2018 г.

От същия е видно, че активът на фирмата е 459 000 лв., като само разходите за данъци са 12 000 лв. за текущата година, а от преходната разходите за данъци са 57 000 лв. като печалба е 56 000 лв.

От данните от регистъра става ясно, че едноличен собственик на капитала на фирма „Пробак” ЕООД със управител и към момента П. Бакърджиева е посочена фирма „Синхаус Трейдинг“ ЕООД – заличен търговец, ЕИК 203967870.

В друга фирма, на която П. Бакърджиева е управител и съдружник с ЕИК 200697042, „ПЕРАЛНЯ НЕСЕБЪР“ ООД, възрастната дама е съдружник и управител със СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ТОПУЗОВ, който е счетоводителя на фирмите, тъй като на балансите и отчетите на една от фирмите „Марина МК2010”ЕООД са подписани от това лице

По данни от регистъра фирмата не осъществява дейност от 2016 г. , но сумата на актива, който притежава, е 70 000 лв.

Стефан Веселинов Топузов е управител и едноличен собственик на капитала на фирма „Корект Репортинг“ ЕООД с ЕИК 102870143, чийто предмет на дейност е счетоводно обслужване на търговски дружества и данъчни консултации, а именно собственик е на  счетоводна къща.

Относно фирма „МАРИНА МК 2010” с ЕИК 201173975 от публикуваното в регистъра става ясно, че ПЕНКА РАШЕВА БАКЪРДЖИЕВА на 22.10.2018 г. е прехвърлила на внука си ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СТАТЕВ дяловете на фирмата.

От баланса, публикуван за 2020 г., е видно, че размерът на активите й са на стойност около 1 007 000 лв., като текущата печалба е 20 000 лв., а размера на задълженията е 1 531 000 лв. Като съставител на финансовия отчет е посочено лицето Стефан Веселинов Топузов.

Изложената информация показва, че възрастната дама Пенка Бакърджиева е придобила през фирмите си сериозно по размер имущество.

Какъв е произходът на парите, с които са придобити тези активи, не ми е известно. Но съдейки от финансовите отчети и баланси на фирмите е видно, че една от фирмите има задължение от 1 531 000 лв.

В случай, че това е задължение е към банкова или друга нефинансова институция, е малко вероятно Мария Бакърджиева да предостави на колегата си адвокат Даниел Братанов заем на сумата от 525 000 лв., а тя вероятно реално е и по-голяма, защото разходите по придобиването на подобна цесия са поне още 40 000 лв., а не например да върне част от заема за хотел „Енира”, като предостави средствата на сина си.

В случай, че всички тези активи, за които събрах информация, са придобити без външно финансиране, а само от приходите от нотариалната дейност на Бакърджиева, то възможността тя да разполага със сумата от 570 000 лв. в брой, за да ги предостави на заем на адвокат Даниел Братанов, според мен е, малко вероятна.

Ето защо имам обосновано предположение, че е възможно парите, предоставени като заем на адвокат Даниел Братанов, да прикриват истинския произход на средства. Например ,от предоставянето на заеми на лихва, като целта е да се прикрие действителните права върху имуществото като се придобие ново имущество, което има за резултат затрудняването на органите на власт да установят евентуалния незаконен произход на собствеността и действителните права на лицата.

Моля прокуратурата да извърши обстойна проверка относно вероятността Мария Бакърджиева да е предоставяла системно заеми на различни лица и относно възможността от тази си дейност да е реализирала значителни по размер неправомерни доходи“, завършва сигналът.

Narod.bg предоставя правото на отговор на нотариус Мария Бакърджиева, която да обясни цялата имотна схема, описана в материала.

3 Коментара
  1. Опре Рома! казва

    Циганите бакърджии са от богатите цигани, вж. Ким Калдерашиан. Може дядо му да извадил един бакър злато.

  2. Първолак казва

    Доста детайлно, ама неграмотно!

  3. Бунтата казва

    Много писане,ама никаква яснота!!!

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.