Narod.bg до КЗК: Красимир Дачев може да опита да продаде откраднатата „Свилоза“ – вижте измамата за 100 млн. долара

0 16 897

Сигнал до Комисията за защита на конкуренцията – ДС креатурата Красимир Дачев може да се опита да продаде откраднатата „Свилоза“ – структуроопределящо предприятие за над 100 милиона долара, важно за националната сигурност, което бе незаконно присвоено чрез схема, която Narod.bg вече осветли.

През 2020 г. Красимир Дачев се опита да продаде „Свилоза“ и да избяга с парите, като така замете и следите от кражбата на акциите от законния им собственик. Нарочно Дачев скрива от кандидат-купувача – румънеца Владимир Кон, схемата как е станал собственикът на предприятието. Кандидат-купувачът обаче разбира за схемата и че става въпрос за кражба на акции от законния им собственик, отказва се от сделката и казва на Дачев да му се обади пак след като е уредил този въпрос по законен път.

Оттеглянето на купувача Владимир Кон преминава през оттеглянето на искането до КЗК да разреши сделката. Оттогава никой не е предложил и стотинка за „Свилоза“, но Narod.bg научи, че КЗК е сезирана отново със случая превантивно с искане да внимава много да не би Дачев да се опита отново чрез някаква престъпна схема да продаде Свилоза и да избяга с парите от продажба на крадения актив. Редакцията на Narod.bg е уверена, че КЗК ще процедира на висотата на отговорността, която законът и обществеността са й вменили и ще удари всеки опит за нова измама със „Свилоза“ .

В момента извършваме задълбочено журналистическо разследване относно дейностите на представящият се за бизнесмен Красимир Банчев Дачев с ЕГН 500222****, които пораждат основателни съмнения, че същите прикриват и/или осъществяват различни схеми за финансови и стопански злоупотреби, машинации и противозаконни и корупционни сделки в особено големи размери в негов интерес, изпиране на пари и други тежки нарушения на установения в Република България правов ред и в частност тежки нарушения на финансовото и данъчното законодателство, в това число фрапантното разминаване между официалните доходи на Красимир Дачев и декларираните от него притежания на милиони в пари и различна собственост в България и в чужбина. https://narod.bg/2022/04/04/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83

Предвид, че в събраната информация, в това число от различни публични публикации в медиите, сред които и задълбоченото разследване на Narod.bg, се съдържа данни за различни схеми, които продължават с години и в които участват едни и същи свързани с Красимир Дачев лица, считаме, че тук може да се открият и белезите на т.н. организирана престъпна група, осъществяваща престъпна дейност в частен користен интерес за сметка на държавния и обществения интерес.

Повод за нашето ново разследване е появила се в края на април 2020 г. в медиите информация, че настоящият собственик на предприятието за преработка на целулоза „Свилоза“ АД ЕИК 814191178 Красимир Дачев възнамерява да продаде предприятието на румънския бизнесмен Владимир Кон.

При извършване на справка в сайта на КЗК установихме, че действително е подадено такова искане, като искането изхожда от дружество „Пейпър Инвест“ ЕАД и е входирано под № КЗК/276/2020 г.

Установихме също така, че искането, предмет на преписката, е оттеглено от кандидат купувача и преписката е прекратена.

При извършване на допълнително разследване разкрихме и действителната причина за отказа на румънския инвеститор от сделката.

Тя се крие в това, че продавачът Красимир Дачев умишлено укрива от кандидат купувача, че всъщност присвоява акциите от капитала на „Свилоза“ АД от законния им собственик – американската компания АРУС Лтд.

Ето я организираната схема, чрез която Красимир Дачев отне от законния им собственик и придоби за себе си мажоритарния дял акции (80%) от капитала на структуроопределящото за българската икономика предприятие „Свилоза“- Свищов през 2008 г.

Участници в тази организирана схема са:

– Красимир Дачев – организатор и краен бенефициер по сделката, който отне  акции от законния им собственик на стойност  100 МИЛИОНА щатски долара без да плати и стотинка;

– Александър Панев – близък сътрудник на Красимир Дачев, организирал прехвърлянето на акциите при инвестиционния посредник;

Реклама

– „Бенчмарк Финанс“ АД – инвестиционен посредник, осъществил транзакцията и регистрацията на договора за прехвърляне на акциите на БФБ и в Централен депозитар, без да провери има ли предварително решение на собственика на акциите за извършване на такава сделка, независимо от фрапиращото несъответствие на насрещните престации.

Че „Бенчмарк Финанс“ АД не е следвало да регистрира тази сделка се вижда и от приложеното писмо на Българската фондова борса, където са посочени и конкретните нарушения на закона от страна на инвестиционния посредник;

– Мария Братанова – пълномощник на АРУС Лтд. и служителка на „Свилоза“ по това време, подписала договора за прехвърляне на акциите по указания на  Красимир Дачев, без да уведоми принципала си за сделката и изтеглила обратно в брой платената цена 253 976.74 лв., подала към КФН, БФБ и обществеността писма с невярното съдържание, че сделката с мажоритарния дял акции от капитала на „Свилоза“ е вътрешна транзакция без действителна промяна в собствеността и в контрола върху предприятието.

– Росана Дачева – дъщеря на Красимир Дачев, подписала договора за покупко-продажба на акциите от името на новоучреденото от ДС-бизнесмена дружество АРУС АД, България.

– Михаил Колчев – изпълнителен директор на „Свилоза“, подал към КФН, БФБ и обществеността писма с невярното съдържание, че сделката с мажоритарния дял акции от капитала на „Свилоза“ е вътрешна транзакция без действителна промяна в собствеността и в контрола върху предприятието.

– Албена Бадева – съпруга на юридическия консултант на „Свилоза“ Николай Бадев и учредител и миноритарен акционер в „А.Р.У.С“ АД, Свищов.

Чрез описаната схема акции с пазарна стойност към датата на прехвърлянето от $100 000 000, собственост на американската компания АРУС Лтд., са прехвърлени за 0.01 лв. на новоучреденото българско дружество А.Р.У.С АД, собственост на Красимир Дачев, като дори и платената символична сума е изтеглена от сметките на дружеството от контролирания от Красимир Дачев пълномощник, след което следите й се губят.

В резултат американската компания АРУС Лтд. губи своя инвестиция на стойност 100 000 000 щ.д.

Случаят приключва с подписване на споразумение вследствие на натиск и изнудване от страна на Красимир Дачев, по силата на което противозаконно отнетите акции остават негова собственост.

До това споразумение се стига, след като Красимир Дачев източва активите на друго структуроопределящо предприятие „Вапцаров Холдинг“ АД и поставя на карта съществуването на двете предприятия и след съвета на банките кредитори и консултантите, че без споразумение и при липса на финансиране двете компании ще фалират много преди приключването на евентуални съдебни дела за собствеността в тях – обстоятелство, което много добре се знае от Красимир Дачев и той го използва в свой користен интерес.

За мажоритарния акционер, загубил собствеността си в „Свилоза“, случаят и към момента не е приключен, тъй като той не е надлежно компенсиран за отнетата му собственост.

След като румънецът – кандидат инвеститор в „Свилоза“, научава горната информация, той се оттегля от сделката, като информира Красимир Дачев, че евентуални преговори може да бъдат възобновени едва след като Красимир Дачев уреди отношенията си със законния собственик на акциите в „Свилоза“

Изпълнителният директор на „Свилоза“ също потвърждава, че всички запознати със случая представители на бранша категорично заявяват, че докато Красимир Дачев не уреди отношенията си със законния собственик на акциите в „Свилоза“, никой инвеститор не би налял и една стотинка в предприятието.

Независимо от гореизложеното не е изключено Красимир Дачев, чрез подобна на описаната схема, лично или чрез подставени лица, да опита отново да се освободи от този краден актив, като по този начин заличи и следите от противозаконните си деяния, описани по-горе.

Именно поради тази причина публикуваме цялата информация с цел превенция и с молба властите да бъде изключително бдителни, ако отново се появи каквото и да било искане, свързано с евентуална продажба на „Свилоза“ било като предприятие, било като активи, било като акции на мажоритарния акционер. При такъв кримиразвой КЗК трябва да се даде категоричен отказ, за да не се окаже Комисията неволен съучастник в нова престъпна схема, организирана от Красимир Дачев.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.