Как боли! АПИ отряза „Трейс груп“ от ремонт за 90 млн. лева

1 90 157

Агенция „Пътна инфраструктура“ е извършила масова сеч на фирми-кандидати по две големи обществени поръчки за ремонт на два тунела на АМ „Хемус“. Агенцията е отстранила с необявени към момента мотиви голяма част от кандидатите, като сред отрязаните изпъква любимата гербаджийска касичка „Трейс груп“ на милионера Николай Михайлов.

Така по едната обособена позиция – за ремонт на тунел „Топли дол“, от 6 кандидата е останал само един. За ремонта на тунел „Правешки хан“ все пак ще има някакво състезание – до отваряне на ценови оферти са допуснати двама от 6 участници.

Това съобщи „Mediapool“, като цитира наличната публично информация в портала на  Агенцията за обществени поръчки. Проверка на „Сега“ потвърди информацията. Публикуването на доклади по процедурата предстои, но решението за масово отстраняване на фирми е точно обратното на обявената политика към повишаване на конкуренцията и ограничаване на процедурите в стил „състезание с един кон“.

Прогнозната стойност на поръчката е за 75 475 000 без ДДС (35 650 000 лв.  за ремонта на тунел „Топли дол“ и 39 825 000 лв. за „Правешки дол“ ). С данъка сумата набъбва до над 90 милиона лева.

В рамките на обявения срок за подаване на оферти са постъпили общо 12 предложения – по 6 на обособена позиция, като кандидатите за ремонт на тунела са големи фирми.

Реклама

За „Топли дол“ оферти са подали „Геострой“, „Трейс груп холд“, „ГБС Инфраструктурно строителство“, консорциум между „Джи Пи Груп“ и „Европейски пътища“, „Орс инфраструктура“ и „Иса 2000“.

До отваряне на ценова оферта е допусната само „ОРС инфраструктура“ с предложена цена от 35,5 млн. лв. Офертите и за втората позиция са подадени от почти същата конфигурация от фирми, като до отваряне са допуснати само „ГБС Инфраструктурно строителство“ с цена 39,8 млн. лв. и „ОРС инфраструктура“ с оферта от 38,6 млн. лв.

„ОРС инфраструктура“ е основана 2008 година, в момента собствеността се дели между строителните предприемачи Огнян Павлов и Владимир Павлов. Справка в регистъра на обществените поръчки показва, че фирмата има три сключени по-малки строителни договори при служебния кабинет с АПИ – от декември, 2022 г., на стойност 4,6 млн., 2,6 и 2,9 млн. лв. Останалите договори на фирмата с АПИ са от 2018 г. и преди това.

Масовото отстраняване на кандидати е в разрез с обявения курс към гарантиране на конкуренцията при обществените поръчки и ограничаване на процедурите само с един участник. В Закона за обществените поръчки бяха подготвени изменения в този дух, като това е една от реформите по линия на плана за възстановяване и устойчивост. Предложените текстове предвиждаха забрана възложителите да отстраняват участници на формални основания.

„Възложителят не отстранява участник, когато констатираните недостатъци не променят по същество фактите относно липсата на основания за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, съдържанието на офертата, както и предложенията в нея, които подлежат на оценяване“, пишеше в проекта. Предстои да стане ясно какви са причините за масовото отстраняване на кандидати по поръчките за двата тунела.

1 Коментар
  1. василева веса казва

    Кускусев, много студено. И няма лоша реклама !

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.