Narod.bg сезира НАП: Злоупотреби, пране на пари и корупция в бизнеса на Красимир Дачев (ПЪРВА ЧАСТ + ФИРМИТЕ)

0 20 479

Narod.bg подава сигнал до НАП и нейния директор Борис Михайлов за констатирани множество факти и обстоятелства, касаещи бизнес дейностите на известния „предприемач“ Красимир Банчев Дачев с ЕГН 500222****, които пораждат основателни съмнения, че същите прикриват и/или осъществяват различни схеми за финансови и стопански злоупотреби, машинации и противозаконни и корупционни сделки в особено големи, изпиране на пари и други тежки нарушения на установения в Република България правов ред.

В частност става дума за тежки нарушения на финансовото и данъчното законодателство, в това число фрапантното разминаване между официалните доходи на Красимир Дачев и декларираните от него притежания на милиони в пари и различни собствености в България и в чужбина.

В допълнение представяме данни и факти, които допълват посочените в първоначалния сигнал съмнения за корупционни сделки и схеми, организирани от Красимир Дачев, съставляващи тежки данъчни и финансови нарушения, които се намират в пряка връзка с първоначално изложените такива в моя първоначален сигнал.

Фактите са следните:

I. Контрол на български предприятия чрез офшорни компании

През периода 2008-2014 г. Красимир Дачев упражнява правата си на собственик в негови предприятия чрез използването на офшорни компании, които вкарва в органите им на управление.

1. „Алуком“ АД

Такъв е случаят с „Алуком“ АД гр. Плевен EИК 114056800. В органите на управление на това дружество през този период участвуват две контролирани от Красимир Дачев чрез негови подставени лица офшорни компании – Алуинженеринг – Делауер и Алуинженеринг Доминиканска Република.

През 2014 г. тези дружества изчезват.

Реклама

2. „Осъм“ АД.

Такъв е случаят и с „Осъм“ АД гр. Ловеч EИК 110001541. В органите на управление на това дружество през този период участва офшорната компания Алуинженеринг Доминика.

Тези факти поставят следните въпроси:

  • Кой е действителният собственик на Алуинженеринг – Делауер, Алуинженеринг Доминиканска Република и Алуинженеринг Доминика? Ако се установи, че това е Красимир Дачев, следва да се провери дали същият е декларирал по законоустановения ред тази собственост и произхода на средствата за нейното придобиване?
  • Реализирани ли са парични обороти през сметки на тези дружества, ако да, чии са тези средства и кой се явява крайният им бенефициер?
  • Ако това са средства на Красимир Дачев, откъде, от кого, на какво основание той ги е придобил и законен ли е техният произход?
  • Каква е причината Красимир Дачев да се крие зад тези дружества? Дали тези дружества не са използвани за изпиране през чуждестранна офшорна компания средства на нейния собственик и да се легализират по този начин в България?
  • Как, кога и с какви средства Красимир Дачев става собственик на „Алуком“ АД и „Осъм“ АД. В случая става въпрос за сериозни инвестиции, което според мен задължително предполага изследване на въпроса относно произхода на средствата за тяхното реализиране.

Narod.bg настоява НАП да извърши проверка на всички банкови сметки, открити в български банки на името на тези офшорни дружества с оглед разкриване на укрити приходи/приходи с неустановен и/или незаконен произход и избягване плащането на дължими данъци.

ОЧАКВАЙТЕ втора част, за да научите за колосалния бизнес на личния шофьор на Красимир Дачев и дали не става дума за грандиозни машинации с подставено лице

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.