Колко гепиха от „Тракия“, „Хемус“, „Марица“ и Северната тангента? Нивото на магистралите в сантиметри и милиарди (ГРАФИКИ)

0 14 881

Актуалните през последните няколко дни проверки на състоянието на пътищата на служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, са обобщени в доклади с представени по тях резултати (виж графиките).

Проверките обхванаха четири обекта – Лот 2 и Лот 3 на АМ „Тракия“, АМ „Хемус“ (в участъка от „Софийски околовръстен път до пътен възел Яна“), АМ „Марица“ и „Северна скоростна тангента“. Всички те са със завършени дейности по тях в периода между 2011 и 2016 година, а министър Шишков потвърди за „Капитал“, че предстоят още такива проверки с взимане на проби и по строящи се в момента пътища.

Новите проверки министърът смята да направи със скенер, за да няма постоянно дупчене. „Не е разумно да разкопаем всички магистрали, за да направим проверки“, съобщи той за медиите и уточни, че всички изнесени факти са верни.

Според Шишков, на Северната скоростно тангента на участък от 5 км има 63 кръпки с площ 7600 кв.м, а на АМ „Хемус“ за 8.5 км кръпките са 235.

Изпитванията и пробите, с взети ядки, са направени от Института по пътища и мостове към АПИ, а констатациите са описани в подробни протоколи и доклади, които министър Шишков предостави, а „Капитал“ обобщи в следващите графики.

Констатациите

# 1 Тракия

Автомагистрала „Тракия“ беше проверена още миналата година, като докладът от направените анализи е от октомври 2022. Проверени бяха Лот 2 „Стара Загора – Нова Загора“ и Лот 3 „Нова Загора – Ямбол“.

Заключението в предоставения доклад е, че има отклонение от дебелината на износващия и основен пласт и по двата лота, а изпитаната асфалтова смес не отговаря на изискванията на Техническата спецификация 2009 на НАПИ (ТС).

Изпълнител на първия участък от Стара Загора до Нова Загора е обединение „Магистрала Трейс“ с основни участници в него „Трейс груп холд“ , „Пи Ес Ай“, „СК-13 пътстрой“ , „Пътно строителство“ и „Виастройинженеринг“.

Цената за километър строителство по този лот е 4.3 млн. лв. с ДДС. Стойността на надзора на обекта е 1.3 млн. лв. и е осъществен от „Пътинвест-инженеринг“.

Третият лот на „Тракия“ – от Нова Загора до Ямбол, бе открит през втората половина на юли 2012 г. от премиера по това време Бойко Борисов и тогавашния министър на регионалното развитие Лиляна Павлова. Изпълнител по него за 3.7 млн. лв. на километър е гръцката „Актор АСГ“, а надзорът е осъществен от Обединение „Т7/СНИК“, с участието на „Рутекс“. Стойността на строителния надзор е близо 1.1 мл. Лв.

Двата лота са завършени и пуснати в експлоатация през юни и август 2012.

#2 Хемус

Реклама

Проверката на АМ „Хемус“ приключи през декември 2022 година и обхваща участъка от Софийски околовръстен път до пътен възел Яна.

И тук асфалтовата смес не отговаря на изискванията на ТС, като са констатирани и отклонения при полаганата смес по отношение на „зърнометричен състав“, тоест в нея не са вложени достатъчно от изискуемите фракции. Липсва отново значителна част от дебелината на пътната конструкция.

Изпълнител на строителните дейности тук е отново „Трейс груп холд“ като водещ партньор в ДЗЗД „Хемус А2“ заедно с „Конструктор инженеринг“, Хърватия, и „СК – 13 Пътстрой“, Перник.

Стойността на договора за СМР е 38.3 млн. лв. с ДДС и надзор за 181 хил. лв., а обектът е завършен и пуснат в експлоатация през 2013 година.

#3 Марица

Проверката на АМ „Марица“ е извършена през февруари 2023 година и по нея все още няма окончателен доклад. Тя обхваща еднокилометров участък от магистралата, от който са взети 4 броя ядки от асфалтовата настилка.

Общите заключения от пробите са, че „дебелината на положените асфалтови пластове е по-малка от предвидената по проект за всички изпитани сондажи“. По малка е и общата  ебелина на пътната конструкция.

Изпълнител на този обект е консорциум „Кооператива Муратория Чеменсити – Чи Ем Чи Ди“, Равена, с надзор обединение „Т7/СНИК“.

Строителните работи са на стойност 133.1 млн. лв. и са завършени през октомври 2015 година. Надзорът пък е струвал малко над 565 хил. лв.

#4 Северна скоростна тангента

По проверката за Северната скоростна тангента също няма окончателен доклад, а предварителния обхваща 2 броя ядки от асфалтова настилка и проби от вложените материали.

Дебелината на положените пластове асфалт е по-малка от предвидената. Констатирани са значителни разминавания при вложения строителен материал, като съмненията са за „шлака“.

Строителството на 16.5-километровата тангента е финансирано с 220 млн. лв. по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Пусната е в експлоатация през април 2016 г. Изпълнител по проекта е консорциум „ХПВС-ССТ“, в който участват „Хидрострой“, „Пътни строежи Велико Търново“, Пътинженерингстрой“, „Пътстрой Бургас“ и „Водстрой 98“. Строителният надзор е осъществен от обединение „СЖС Технос – СЖС България и Испания“ срещу 882 хил. лв.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.