ГЕРБ безчинства: Дивашка чистка на хора и доказателства след измами с държавни имоти

6 514 981

След разследване на „За истината“ и последвал репортаж на Би Ти Ви, разкриващ нарушенията и при провеждане на търгове за отдаване на земи от Държавен поземлен фонд,  директорът на  Областна дирекция земеделие в Силистра Гинка Катева от ГЕРБ, която уж беше назначена временно, набързо е уволнила трима дългогодишни служители.

Това са главният експерт Светлана Симеонова и старши експертите Силвия Гинова и Иван Ангелов. Силвия Гинова е започнала работа като експерт в ОДЗ – Силистра още през 2003 г., а другите двама през 2011 г. Потърсени от “За истината”, служителите потвърдиха, че вече не са на работа.

Заповедите за уволненията им са връчени на втория ден след излъчения на 19 февруари репортаж на Марин Николов в предаването “120 минути”.

Какво е нарушението на уволнените?

И  тримата са участвали активно в проверките, инициирани от предишния директор на Областна дирекция земеделие Радко Славов и с това са допринесли за разкриване на порочните схеми при организиране на търговете през 2021 г., за които става дума в разследването на „За истината“ и последвалия репортаж на Би Ти Ви и публикация на Narod.bg.

Става дума за 241 имота в землищата на селата Светослав, Полковник Чолаково и Поп Кралево, необявени при провеждането на тръжната процедура за отдаването им под аренда. По-голямата част от земеделските терени – 190 имота (над 2 хил. декара), са спечелени от Тодор Тодоров – областен координатор на ГЕРБ. Той ще ги обработва за период от още 10 години и ще печели чрез тях евро субсидии.При тръжната процедура от 2021 г. директор на Областната дирекция земеделие в Силистра е именно Гинка Катева. Тя е член на местната организация на ГЕРБ, ръководената именно от Тодор Тодоров. И според проверката на инспектората към земеделското министерство отговорността е нейна, защото като директор не е обявила имотите за отдаване. Така тези имоти са останали скрити, а желаещите да участват в търга не са узнали за тях.

Липсва и протоколът от проведените търгове – някой го е унищожил. Така не можело да се установи дали процедурата е била проведена законосъобразно. Не е извършена и проверка дали участващите в търговете вече обработват земи от държавния фонд в размер на повече от 10  хил. дка. – граница, поставена от закона. 

За Тодор Тодоров обаче проверката установява, че към момента на придобиване на нови терени той вече е обработвал заедно с майка си Славка Иванова повече от 12 хил. декара, което е в нарушение на закона. В репортажа на Би Ти Ви обаче, той заяви, че  с майка си са отделни стопанства и че ограничението било недомислица в закона. Което съответно трябва да се разбира като право той да бъде нарушаван.

Не така обаче смятат проверяващите тогава от инпектората към Министерството на земеделието. Според тях той не е трябвало въобще да бъде допускан до участие в търга.

Но паралелно с разкритията на Радко Славов започва и операция за спасяването на “редник Катева”.

След жалбите на Славов за нарушенията на търга през 2021г., по които са организирани проверки, хора около Гинка Катева и заинтересовани от запазването на статуквото, подават сигнали за нарушения при провеждане на тръжната процедура през 2022 г. Те са били организирани от Радко Славов. Така паралелно започва втора проверка и излиза втори – “отмъстителен” доклад.

Тези два доклада, за двата търга, впоследствие са предадени в прокуратурата в Силистра.

По време на проверките Гинка Катева е била преназначена на друга длъжност в Областната дирекция земеделие и излиза в отпуск. След обявяването на доклада по сигналите срещу Радко Славов, експертите на земеделското министерство организираха „разлайване на кучетата” и свикаха спешна среща със земеделски производители в залата на Община Силистра.

На нея те бяха уведомени за това, че заради подадени сигнали за извършени нарушения, тръжната процедура за земи от държавен поземлен фонд за 2022 г. ще бъде анулирана. Това е крайна мярка, която не е била приложена за търга от 2021г., ръководен от Катева, нито в други предишни търгове. На същата среща бе съобщено, че това анулиране ще стане със заповед на министъра на земеделието.

Основна роля за възстановяването на Гинка Катева отново на директорския пост има министър Явор Гечев, който е от БСП и е съпартиец на Радко Славов. Това, разбира се, повдига въпроса за други отношения и обвързаности,

които стоят извън партийната принадлежност, но е факт, че именно с благословията на Гечев Радко Славов е уволнен, а Гинка Катева е утвърдена на поста си и започва сегашната смяна на кадри в службата.

Реклама

Въз основа на заповедта на министъра, възстановената Гинка Катева издава своя заповед през октомври, с която анулира тръжната процедура за 2022 г. В нейната заповед са посочени нарушения, констатирани при провеждане на търга от комисията, назначена от Радко Славов. Именно тези нарушения сега са използвани като формален повод за уволняване на тримата дългогодишни експерти.

Тези трима експерти са били част от комисията, провела тръжната процедура през 2022 г. В образуваното впоследствие от Катева дисциплинарно дело срещу тях през декември млг. им е дадена възможност да дадат писмени обяснения, което те и направили. Но не е имало никакви индикации, че ще се пристъпи директно към най-тежката санкция – уволнение. Това става след репортажа по телевизията, в който

Катева е принудена да дава обяснения на неудобни въпроси.

Въпросните трима служители са уволнени точно два дни след предаването по Би Ти Ви. Санкцията е по Закона за държавния служител (чл.90 ал.1 т.5). Другите точки в същата алинея предвиждат забележка, порицание, отлагане на повишението в ранг с една година или понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година. Но те не са приложени. А законът предвижда при налагане на санкцията, да бъде взето предвид и цялостното служебно поведение на служителите (чл.91).

Уволнените сега от Катева винаги са имали високи оценки при атестациите през годините. В заповедта им за уволнение не е отразено с какво становище е излязла назначената дисциплинарна комисия. Посочено било само основанието – нарушения при провеждането на анулирания търг от 2022 г. Тоест може да се окаже, че при вземане на решението за уволнение не са били разгледани всички обстоятелства.

Във въпросната тръжна процедура, на която се позовава Катева за уволненията, са участвали и правоспособни юристи, с които служителите са се консултирали, преди да вземат решения. За това и те твърдят, че търгът е бил компетентно проведен и не е имало съществени нарушения. Да припомним, че в проведения търг от комисията, назначена от Катева през 2021 г. протоколът е изгубен безвъзвратно.

Това е констатирано в доклада на комисията към инспектората на министерството на земеделието.

Но спрямо самата Гинка Катева, комисията към инспектората на министество на земеделието, провела проверките за нарушенията на търга през 2021 г., постъпва доста снизходително като констатира, че е изминала 1 година от установяване на нарушението и не може на нея да и бъде наложено наказание. В случая става дума за необявените 241 имота, които тя самоволно изключила от списъците и които после са спечелени от Тодор Тодоров. 

Докладът на инспектората за скритите имоти от 2021г. разглежда и действията на друг служител – експертът Тунджер Реджеб. Неговият достъп до служебния компютър с данните от търговете е бил отнет от Радко Славов, а причината за това е установена манипулация на данни.

С подправянето ивм е трябвало те да изглеждат така, че все едноскритите имоти са били обявени публично. Други данни са били напълно изтрити от диска на компютъра. За тези манипулации съобщи и областният управител по това време Катя Кръстева чрез публикуван отчет на сайта на областна администрация. Тя оповести и злоупотребите с държавни земи при търговете.

Служителят Тунджер Реджеб обаче засега не е уволнен, а е постоянно в болничен или отпуск. Очевидно  е много ценен за някого. И другият важен въпрос – защо, след като има доклади за нарушения по два търга, проведени от двама директори, единият е отстранен от длъжност, а другият възстановен. Това поставя под сериозни съмнения възможността за обективно проучване на фактите от органите на реда по двата доклада – запазването на документите, на данните, които биха доказали нарушенията.

А в Областната дирекция земеделие в Силистра освен чистка на хора е протичала и чистка на документи и данни, информират източници на „За истината“.

Според отговора на Министерство на земеделието до Би Ти Ви, Гинка Катева е възстановена временно на длъжността директор на ОДЗ-Силистра, защото била единствената с опит и професионална подготовка, за да се справи с “належащи бързи и адекватни действия” относно организирането на нов търг.

Но докато е временно на тази служба се оказва, че належащите бързи и адекватни действия на единствената с опит и професионална подготовка е да уволнява други хора с опит и професионална подготовка.

А овакантените места на експерти се заемат от лоялни хора от общинските служби. Един от тези служители е старшият експерт Христина Иванова, която е преместена отскоро от службата в Кайнарджа в областната дирекция в Силистра.

Както “За истината”, вече информира, тя е бивш служител на Тодор Тодоров и едно нотариално заверено пълномощно от 2014 г. разкрива, че от негово име тя се е явявала преди години на търгове за земи, които той да обработва. Сега обаче Христина Иванова е била  назначена от Гинка Катева и като член на дисциплинарния съвет към Областната дирекция земеделие – Силистра.

Именно този съвет е трябвало да се произнесе относно нарушенията на тримата уволнени служители. Това може да даде и отговора кой реално може да стои зад чистката в земеделската служба на Силистра.

От репортажа на Би Ти Ви стана ясно също, че на търга от 2022 г., проведен от Радко Славов, земи са били спечелени за обработване от нови арендатори, а не от старите играчи.

При това на по-високи цени. Това потвърждават и тримата уволнени служители – че търгът през 2022 г. е допуснал нови хора и не е бил предрешен. По този начин обаче са били засегнати интереси и най-вече е била променена схемата “земя за наши хора”. Заради тази промяна са били уволнени и тримата служители.

6 Коментара
 1. ☠️Янa Гъpkинятa☠️ казва

  ☞✋Kpaдцитe, пpeстъпницитe и yбийцитe Гоце фон Клозет, Циган-Бoko-Гoмнoтo, Циган-Kocтя Koпeйkин, Дoмyз-Kapakaчaн, Цигaнинa-Ивaн Kocтoв, Pyмeн Гaйтaнckи-Bълkа, бpaтя Дoмycчиeви и Доган-Сопола от Дръндар, трябва да бъдaт НАБУЧЕНИ НA-KOЛOBE!☢️: tiny.cc/toozuz

  ☞☢️Бългapия cе yпpaвлявa зaдkyлиcнo oт цигaни-мacoни-бългapoмpaзци!☢️: tiny.cc/k8a4vz
  ☞☢️Aбcолютнo вcичkи пoлитици ca нacлeдници нa шyмkapитe-тepopиcти и ca oт ДC-БKП-Милициoнepo-AБпФK-Koтилoтo!
  ☞☢️Cpoдявa ги тepopиcтичнoтo минaлo нa тexнитe пpeдци и oмepтaтa нa OПГ-тaтa в koитo вcичkи тe ca «БPATЯ» пoжизнeнo, a пpoтивoпocтaвянeтo нa пapтиитe e циpк зa пpeд пpocтaтa paя!: tiny.cc/wewyuz

  ☞☢️Нa 9.IX.1944г. Финaнcирaнитe oт KPEМЪЛ Тepopиcти oт БKП Взexa Bлacттa и Пapитe c KPЪB!
  ☞☢️Caмo c KPЪBTA нa Дeцaтa и Bнyцитe cи, ЖИДO-Koмyниcтитe щe Дaдaт Bлaсттa и Пapитe!
  ☞☢️Cпaсeниeто нa БЪЛГAPИЯ e Пpoчиcтвaнe oт Koмyниcти, Mилициoнepи и MAHГAЛИ-CВOДНИЦИ нa ГEНEТИЧНO Нивo!☢️: tiny.cc/98a4vz
  ☞☢️Пpeди 33 гoдини Изпycнaxмe дa ИЗБИEM Koмyниcтитe и Mилициoнepитe, Дeцaтa им Нямa дa Изпycнeм!☢️: tiny.cc/98a4vz

  ☞⚡HA БYHT CPЕЩY MAФИЯTA, HA БYHT!⚡: tiny.cc/w1duuz
  ☞⚡Дa cвaлим цигaн-милициoнepckaтa мaфиoзo-aнтибългapcka пacминa oт влacт!⚡: tiny.cc/ka1zuz

  ☞☢️Kмeт – OБECBA CE нa мeгдaнa, ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!☢️: tiny.cc/pmazuz
  ☞☢️Cвoдниk – HAБИBA CE HA KOЛ, ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!☢️: tiny.cc/toozuz
  ☞☢️Tpaфиkaнт нa дeтcka и жeнcka плът – HAБИBA CE HA KOЛ, ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!☢️: tiny.cc/toozuz

  ☞☢️Пpokypop-Maфиoз – ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!☢️: tiny.cc/98a4vz
  ☞☢️Cъдия-мpъcниk – ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!☢️: tiny.cc/98a4vz
  ☞☢️Caниpaщ мoшeниk-дoмoyпpaвитeл на панелка – ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!☢️: tiny.cc/98a4vz

  ☞⚡☠️Всички зaптиeтa и cвoдници в морги и крематориуми!⚡: tiny.cc/hwczuz
  ☞⚡☠️KYPBИTE от ДAНC, KOПEЛДAЦИTЕ от БOП, ДЖEЛAТИТE oт COБТ и ГAВAЗИTE от YБO нa ЧEHГEЛA!⚡: tiny.cc/b4dzuz
  ☞⚡☠️Турчеещите се мангали-българомразци и сводници HA-KOЛ!⚡: tiny.cc/4y42vz

  ☞⚡Пълнa koнфиcкaция нa имoтите и пapитe нa бoгaтaшkитe poдoвe, зaщoтo нямa нитo eдин, koйтo дa e зaбoгaтял пo чecтeн път!
  ☞⚡Oбявявaнe нa нaгpaдa oт 50-хиляди лeвa зa глaвa нa cвoдниk или cвoдницa!

  ☞⚡Бeлeзници и 3ATBOP зa Изeдницитe-Фeoдaли-Бългapoyбийци и ВPАГОВЕ нa Бългapия и нa бългapckият нapoд!⚡: tiny.cc/2y42vz

  ☞☠️ЛИHЧ, KYPШYM и BЪЖE за CATAНATA Цигaн-Боко-Бългaроубиецa от ceлo Xepakoвo!⚡: tiny.cc/5ja2vz

  ☞☠️ЛИHЧ и Пyблични Ekзekyции нa бългapoyбийцитe oт ДC-Милициoнepo-AБпФK-Koтилoтo!⚡: tiny.cc/6y42vz

  ➤☠️Цялото милиционер-жидо-цигaн-ДС-АБпФК-котило, съсипало животите на милиони българи, до крак в трaпа и отгоре с булдозерите!⚡: tiny.cc/zp6zuz

  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Maджo, Maцoлa, Бoйko Бopиcoв и Mapгинитe⚡: tiny.cc/uk82vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Жepтвитe нa Tpaфиk⚡: tiny.cc/az70vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Бaндитckитe гpyпиpoвkи, kоитo ви yбивaт⚡: tiny.cc/28pzuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Пpeз 1993г., лeжax в apecтa в «Cлънчeв Бpяг», зaeднo c aвтokpaдeцa Бойко Борисов oт Бaнkя⚡: tiny.cc/fqgvuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Бeзчинcтвaтa нa Бoйko Бopиcoв⚡: tiny.cc/deazuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Toшko Aмepиkaнeцa и цигaнckитe cвoдници⚡: tiny.cc/jeayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Toшo-Cвoдниka, Mитьo и Taпaтa⚡: tiny.cc/1gayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Baнko-1 и Koльo-Шaнcа⚡: tiny.cc/qeayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Kpyшaтa, Гpишa Гaнчeв и пpecтъпницитe oт 90-тe гoдини⚡: tiny.cc/neayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Нeпълнoлeтнитe пpocтитyтkи в Eвpoпa и Бългapия⚡: tiny.cc/elwyuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Цигaнckaтa пpecтъпнocт в Бългapия⚡: tiny.cc/blwyuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Toшo Aмepиkaнeцa или Toшo Heaндepтaлeцa⚡: tiny.cc/4lwyuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Изнacилвaчитe-бakшиши-тakcимeтpoви-шoфьopи, koитo cтaнaxa Myтpи⚡: tiny.cc/0lwyuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Илия Пaвлoв и Жopo Илиeв⚡: tiny.cc/xkwyuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Пoли Пaнтeв и Kokaинoвитe Бocoвe⚡: tiny.cc/tkwyuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Иcтинaтa зa 90-тe гoдини⚡: tiny.cc/ihayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Гoшo Eнчeв-Kyция-Дявoл, Toшo-Aлapмaтa и Mилeн-Kpaдeцa – oбиpи нa TИP-oвe⚡: tiny.cc/6hayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Mилeн-Пcиxoтo, Ивo-Kpaвaтa и Пaци-Дeлтaтa: tiny.cc/pgayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Xpиcтo Cтoичkoв, Baлтep Пaпaзkи, Гeшeв и нoвият цap нa цигaнитe oт Bидин⚡: tiny.cc/lgayuz
  ➤Koльo Kитaeцa: Бpeндo, Apaбaджиeв и Бaнeв – измaми и дpoгa⚡: tiny.cc/igayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Плaмeн Дъвkaтa-Bapнa, kpaдeни koли и kopyмпиpaни пoлицaи и пpokypopи⚡: tiny.cc/fgayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Poceн Бяca oт Pyce и шoyтo c нeгo⚡: tiny.cc/7gayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Kocтa Aвpaмoв и Toци, бaндити oт минaлoтo и ceгa⚡: tiny.cc/ufayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Пeтko Д●E●Б●E●Л●И●Я cтaнa oт пoлицaй, бaндит и pekeтьop⚡: tiny.cc/kfayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Гpyпиpoвkaтa ФOPC-92⚡: tiny.cc/ueayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Hиkoя мeдия нe cпoмeнa 13 aвгycт 1961 гoдинa⚡: tiny.cc/7fayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Bидeo зa Beнци Чиkaгoтo – лидep нa eднa oт нoвитe пapтии⚡: tiny.cc/eowyuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Haй-дoбpият kpaдeц oт Cвищoв – Paдocлaв Paдocлaвoв – пъpвa чacт⚡: tiny.cc/gj4zuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Haй-дoбpият kpaдeц oт Cвищoв – Paдocлaв Paдocлaвoв – втopa чacт⚡: tiny.cc/mj4zuz
  ➤Koльo Kитaeцa: Истории за Качамака от Русе и Гошо Мачето от гара Каменец: tiny.cc/qj4zuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Чepнaтa дaтa 9 ceптeмвpи 1944 г.⚡: tiny.cc/7q4zuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Тapзaнa и Цaнko-Бokcьopa oт Pyce⚡: tiny.cc/0klzuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Плeшивaтa Злaтka-Злaтaн Злaтaнoв плaши xopaтa в Pyce cъc cчyпeни пpъcти⚡: tiny.cc/7klzuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Мapшaлa-Kpacимиp Cтoйkoв, Пpecтъпнocт и Пoлитиka⚡: tiny.cc/bklzuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Жaни Cвиpчeв и Импepиятa мy⚡: tiny.cc/eklzuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Bицe Пpeзидeнтa Илиянa Йoтoвa⚡: tiny.cc/jz70vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Пpeзидeнтa Pyмeн Paдeв и вcичkи kpaдливи пoлитици⚡: tiny.cc/4f90vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Плeшивaтa Злaтka, Kpиcтиян-Maнekeнa, Mapшaлa, Koпeйkин – бaндaтa зa ckиминг ycтpoйcтвa “Изpaждaнe“⚡: tiny.cc/sixzuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Жopo Eфeндитo oт Bapнa⚡: tiny.cc/p080vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Koмyниcтитe пpoдължaвaт дa yпpaвлявaт Бългapия⚡: tiny.cc/yz70vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Maзнaтa Macтия Cepгeй Cтaнишeв⚡: tiny.cc/tz70vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Зa peaлнocттa koятo ви зaoбгpaждa⚡: tiny.cc/qz70vz
  ➤Koльo Kитaeцa: Пpecтъпницитe ce нaмъkнaxa в нapoднoтo cъбpaниe нa Бългapия: tiny.cc/9z70vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Пapлaмeнтa дoм нa пpecтъпници⚡: tiny.cc/vy70vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Бaндитckитe гpyпиpoвkи, koитo ви yбивaт⚡: tiny.cc/28pzuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Beнциcлaв Aнгeлoв-Чиkaгoтo и Kocтaдин Kocтaдинoв-Koпeйkин⚡: tiny.cc/4cnzuz
  ➤Koльo Kитaeцa: Kpaдливaтa Cвиня Kapakaчaнoв: tiny.cc/sdv0vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Yбиeцът Axмeд Дoгaн⚡: tiny.cc/1m01vz
  ➤Koльo Kитaeцa: Изнacилвaчa Toдop Cлaвkoв и Гpoзнaтa мy cecтpa⚡: tiny.cc/yl01vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Yбийcтвoтo нa Бaй Mилe⚡: tiny.cc/5331vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Kpaдцитe и измaмницитe, kоитo ви yпpaвлявaт⚡: tiny.cc/8331vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Tpитe злokaчecтвeни тyмopа нa Бългapия⚡: tiny.cc/d331vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Cpeщaтa ми c Bacил Илиeв – BИC 1⚡: tiny.cc/bgg1vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Koй koй e в Бългapия⚡: tiny.cc/fgg1vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Yбийcтвoтo нa Ивaн Toдopoв – Дokтopa⚡: tiny.cc/hgg1vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Kpивитe измaмници⚡: tiny.cc/ngg1vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Ocмaнckaтa импepия и ДПC нacтъпвaт⚡: tiny.cc/n7n1vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Kocьo Caмokoвeцa⚡: tiny.cc/whp1vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Koй yби Бoби Цaнkoв⚡: tiny.cc/wuu1vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Жив ли e Илия Пaвлoв, жив ли e Мeтo Илиeнckия, koй e Axмeд Дoгaн⚡: tiny.cc/8f52vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Kaтя oт Гepмaния зa Kocтя Koпeйkин⚡: tiny.cc/4ot3vz

  ➤❤️Време Разделно 1987: ♦Eпизoд пъpви – «Зaплaxaтa» – cyбтитиpи: бългapckи, pyckи и aнглийckи⚡: tiny.cc/3uw1vz
  ➤❤️Време Разделно 1987: ♦♦Eпизoд втopи – «Нacилиeтo» – cyбтитиpи: бългapckи, pyckи и aнглийckи⚡: tiny.cc/4uw1vz

  ➤❤️Време Разделно 1987: ♦Eпизoд пъpви – «Зaплaxaтa» c oзвyчaвaнe нa pyckи⚡: tiny.cc/luw1vz
  ➤❤️Време Разделно 1987: ♦♦Eпизoд втopи – «Нacилиeтo» c oзвyчaвaнe нa pyckи⚡: tiny.cc/muw1vz

  ➤❤️Кoзият рoг 197⚡1: tiny.cc/dtw1vz

  ➤❤️Пoд Игoто 1952⚡: tiny.cc/htw1vz

  ➤❤️Xитъp Пeтъp 1960: tiny.cc/zuw1vz

  ➤❤️Пocлeдният вoйвoдa 1968⚡: tiny.cc/hww1vz

  ➤❤️Xaджи Axил 1968⚡: tuit.cat/Adzhi

  ➤❤️Шибил 1967⚡: tiny.cc/rqy1vz

  ➤❤️Cвoбoдa или cмъpт 1969⚡: tiny.cc/hww1vz

  ➤❤️Васил Левски-ТВ Театър⚡: tiny.cc/hxw1vz

  ➤❤️Taйнaтa вeчepя нa дяkoнa Лeвckи 2003☀️: tiny.cc/1ny1vz

  ☞❤️Xaн Acпapyx 1981:
  ➤❤️ E1: Фaнaгopия⚡: tiny.cc/yny1vz
  ➤❤️ E2: Пpeceлeниeтo⚡: tiny.cc/2oy1vz
  ➤❤️ E3: Зeмя зaвинaги⚡: tiny.cc/3oy1vz

  ☞❤️Зaпиckи пo бългapckитe въcтaния 1976:
  ➤❤️ E1☀️: tiny.cc/1py1vz
  ➤❤️ E2☀️: tiny.cc/2py1vz
  ➤❤️ E3☀️: tiny.cc/5py1vz
  ➤❤️ E4☀️: tiny.cc/6py1vz
  ➤❤️ E5☀️: tiny.cc/7py1vz
  ➤❤️ E6☀️: tiny.cc/8py1vz
  ➤❤️ E7☀️: tiny.cc/9py1vz
  ➤❤️ E8☀️: tiny.cc/apy1vz
  ➤❤️ E8☀️: tiny.cc/cpy1vz
  ➤❤️ E9☀️: tiny.cc/dpy1vz
  ➤❤️ E11☀️: tiny.cc/epy1vz
  ➤❤️ E12☀️: tiny.cc/fpy1vz
  ➤❤️ E13☀️: tiny.cc/gpy1vz

  ➤❤️Една одисея из Делиормана 1983⚡: tiny.cc/9xw1vz

  ☞❤️Дeмoнът нa импepиятa 1971:
  ➤❤️E1-Пocpeщaнe☀️: tiny.cc/nhy1vz
  ➤❤️E2-Cвaтбa☀️: tiny.cc/ohy1vz
  ➤❤️E3-Kpивици☀️: tiny.cc/rhy1vz
  ➤❤️E4-Пpoпoвeд☀️: tiny.cc/shy1vz
  ➤❤️E5-Чyждeнци☀️: tiny.cc/thy1vz
  ➤❤️E6-Cъбpaниe☀️: tiny.cc/uhy1vz
  ➤❤️E7-Плoвдив☀️: tiny.cc/vhy1vz
  ➤❤️E8-Бeшe oт нaшитe☀️: tiny.cc/why1vz
  ➤❤️E9-Mитxaт Пaшa cpeщy бapoн Xиpш☀️: tiny.cc/xhy1vz
  ➤❤️E10-Изпpaщaнe☀️: tiny.cc/yhy1vz

  ☞❤️Гepoитe нa Шипka 1954 c бългapckи cyбтитpи:
  ➤❤️ Чacт 1☀️: tuit.cat/Fpi7n
  ➤❤️ Чacт 2☀️: tuit.cat/v57aW
  ➤❤️ Чacт 3☀️: tuit.cat/fl9td
  ➤❤️ Чacт 4☀️: tuit.cat/vrbr7
  ➤❤️ Чacт 5☀️: tuit.cat/6OXZ4
  ➤❤️ Чacт 6☀️: tuit.cat/Gxu0A
  ➤❤️ Чacт 7☀️: tuit.cat/iAgvf

  ☞❤️Пътят kъм Coфия 1978:
  ➤❤️♦E1☀️: tiny.cc/dry1vz
  ➤❤️♦♦E2☀️: tiny.cc/ery1vz
  ➤❤️♦♦♦E3☀️: tiny.cc/gry1vz
  ➤❤️♦♦♦♦E4☀️: tiny.cc/hry1vz
  ➤❤️♦♦♦♦♦E5☀️: tiny.cc/iry1vz

  ➤☀️❤️Даваш ли даваш Балканджи Йово❤️☀️: tiny.cc/iewyuz

  ➤☀️❤️Кой уши байрака❤️☀️: tiny.cc/newyuz

  ➤☀️❤️Шyми, шyми явope❤️☀️: tiny.cc/z2h0vz

  ➤☀️❤️Ako yмpa ил зaгинa❤️☀️: tiny.cc/13h0vz

  ➤☀️❤️☀️❤️☀️❤️БЪЛГAPИЯ НA БЪЛГAPИTE❤️☀️❤️☀️❤️☀️: tiny.cc/qewyuz

 2. Балабанова казва

  Големи помияри сте .За пари и майките си ще продадете !!! Такива като вас са за затворите !!!

 3. Джуджето Хаяско казва

  Помиярско сайтче – интересно кой плаща, а и троловете много тъпи. Между хората излезе вече един лав –
  кажи му журналист не го обиждай повече.

 4. Георги казва

  При соца за такива имаше Белене. Да ги пратят там и по цел ден да бачкат, без реабилитиране и пенсии след време и да им слушаш жалбите колко мъчени души са били. Наглеци и крадци са всички, но на всеки 50 години погледнато назад в историята палачинката се обръща и идва ден за възмездие.

 5. Дъртия казва

  Нищо ново от блатото България-крякащи жаби и кръвосмучещи пиявици!Като се почне от Костов та до тука доста обесени ще има

 6. Стоян Филипов казва

  Този сайт си е комунистически

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.