Тема на Narod.bg: Кметът на Петрич Димитър Бръчков от ГЕРБ прибра 280 бона с ограда по 390 лв./м, МВР вдигна своя 8 пъти по-евтино (ВТОРА ЧАСТ)

1 20 485

Narod.bg продължава сагата със „златната ограда“, вдигната в Петрич по заръка на кмета от ГЕРБ Димитър Бръчков, което престъпление влиза директно в папката с документи за Европейската прокуратура.

Вече ви разказахме за плоската схема на гербаджията, претендиращ за място в сърцето на Бойко Борисов – как стойността на оградата на градския парк с дублиране на дейности, фиктивна работа и завишени цени е надута до куриозните 279 000 лева с ДДС.

Информаторът на Narod.bg, запознат детайлно с начините на работа на Димитър Бръчков, предостави и документи, които редакцията ще подаде като сигнал до българския офис на европрокурор №1 Лаура Кьовеши, която да накара българското държавно обвинение да се размърда и провери цялата работа на пробития кмет от ГЕРБ.

Проста сметка

Нашето разследване показва, че става дума за две обществени поръчки – едната от 2018-а, другата от 2020-а. Първата е за изграждане на градския парк по договор №47/16.04.2018 за  възлагане на обществена поръчка за строителство №BG16RFOP001-1.035-0001-C01-S-01 с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА В УПИ XXV, КВ.53, ОТРЕДЕН ЗА ГРАДСКИ ПАРК”.

Тук договорът е сключен между община Петрич и Обединение „БГ-КО-Петрич” ДЗЗД и е на стойност 4 382 575.20 лева с ДДС. Всичко това – с подписа на кмета Бръчков.

Втората е специално за изграждане на ограда на парка, основната работа по която би трябвало да е вече свършена още през 2018-а. До нея единствения „допуснат” участник ДЗЗД „ФЕНСИС 2020” печели безапелационно с предложена цена от 232 400.00 без ДДС или 278 880.00 с ДДС.

Реклама

Кметът от ГЕРБ подписва договора за възлагане на обществената поръчка на 01.04.2020 г.

А ето и разбивка на парите, за да стане ясно как се краде в Петрич:

Като се абстрахираме от всички факти за дублираните, фиктивни дейности и завишени цени, можем да пресметнем, че себестойността на 1 линеен метър от оградата се оказва наистина златен – избраната от кмета Димитър Бръчков фирма загражда 418 метра с плетена мрежа, 288 метра с оградни пана и поставя 2 врати по 6 метра, общо 718 линейни метра за общата стойност 278 880.00 лева с ДДС или грубо по 390 лева за 1 линеен метър!

За да стана практически видно какво означава 390 лева на линеен метър, ще сравним пробитата обществена поръчка на кмета Бръчков с аналогична за строеж на ограда, спусната обаче от МВР за имот на Вътрешното министерство, намиращ се в съседство, дори в един и същ урегулиран поземлен имот (УПИ), където е било граничното поделение на Петрич.

И двете огради се намират в терена на градския парк на Петрич, където е и болницата.

Тук МВР притежава няколко сгради, които вече са отделени с 300 метра ограда от градския парк.

Ограждението е еднотипно със „златната поръчка“ на Димитър Бръчков, само че забележете стойността – 13 000 лв. без ДДС или 15 600 лева с данъка, т.е., по 52 лева за линеен метър. Изводът – МВР пуска поръчка и прави своя ограда почти 8 ПЪТИ под цената, която плаща гербаджията Бръчков за същата вид дейност.

ОЧАКВАЙТЕ нова схема на кмета на Петрич Димитър Бръчков, която отива на бюрото на Лаура Кьовеши – само в Narod.bg

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.