След 12 г. грабежи при ГЕРБ: 75% от българите живеят в мизерия

1 5 683

През четвъртото тримесечие на 2022 г., както и през предходните три тримесечия, делът на хората, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок – над 75 на сто. Това е резултатът от 12 години грабежи по времето на шайката ГЕРБ.

Това показват данни от допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети на Националния статистически институт.  Анкетирани са 5703 души на възраст 16 и повече навършени години от 3056 домакинства.

С известни затруднения са 38,4 на сто от анкетираните, 26,1 на сто определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12,3 на сто – като много трудно. Делът на хората, които се справят много трудно, намалява в сравнение с първото и второто тримесечие, но се увеличава с 1,5 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2022 година.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 19,2 на сто от анкетираните, а едва 4 на сто не изпитват никакви затруднения. Общо делът на хората без затруднения през четвъртото тримесечие се увеличава с 0,8 процентни пункта спрямо третото тримесечие и с 1,5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Реклама

Остава висок относителният дял на домакинствата с непроменени доходи

През четвъртото тримесечие на 2022 г. за 67,8 на сто от хората доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял намалява с повече от 5 процентни пункта спрямо първото и второто тримесечие, но все още е значителен.

Увеличение на доходите са посочили 26,7 на сто от анкетираните, което е с 1,2 процентни пункта по-малко в сравнение с трето тримесечие и с 8,2 процентни пункта повече в сравнение с първо тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18,5 на сто от хората.

Основните причини за увеличение на доходите и през четирите тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите.

1 Коментар
  1. Д-р Менгеле казва

    То да бяха само Герб! Останалите ромски ОПГ-та не грабиха ли?

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.