Кметът на Варна от ГЕРБ Иван Портних точи по 1 млн. на година с… паркинги

3 52 411

Вместо да използва технологията на т.нар. виртуален ПОС терминал за събиране на таксите за платено паркиране в синята зона на Варна, местната администрация, управлявана от кмета от ГЕРБ Иван Портних, плаща комисионни в размер на близо 1 млн. лева годишно, тъй като възлага услуги на посредник. Това беше потвърдено от отговори на въпроси на „Дневник“, получени по Закона за достъп до обществена информация.

Един от официалните коментари на въпроса „какво налага това“ е, че посредникът гарантирал защитата на личните данни на потребителите. Но според публикация в собствения й сайт Община Варна е регистриран администратор на лични данни.

Това означава, че тя сама би трябвало да може да гарантира сигурността на информацията, събирана от потребителите, включително и тези на платеното паркиране. За разлика от синята зона, онлайн плащанията за билети в градския транспорт във Варна се извършват без посредник – директно към сметка на общинското предприятие, което го управлява.

Какво е договорено

Според отговори до „Дневник“ от предприятие „Паркинги и синя зона“ във Варна то използва посредническите услуги на дружеството „Тикси“ АД за разплащанията, извършвани в синята зона в града.

Това става по силата на договор, подписан през октомври 2021 г. след процедура за възлагане на обществена поръчка. Срокът на договора е 36 месеца, а стойността – малко над 2.8 млн. лв. с ДДС. Това прави по 77 хил. лв. на месец.

Условията на договора, сключен с община Варна, гласят, че общинското предприятие дължи комисиона за плащанията, извършени чрез кратко текстово съобщение (SMS), директно таксуване на сметката на потребителя към мобилен оператор (Direct Carrier Billing), чрез директен дебит от кредитна или дебитна карта и чрез приложение за платено паркиране („Варна паркинг“) през личен предплатен паркинг акаунт.

Според сключения договор на „Тикси“ с Община Варна комисионата за всяка от таксите за паркиране, платена през мобилното приложение „Варна паркинг“, е в размер на 12.5%. Според предоставената справка същият е и размерът на комисионата при плащане през публичен виртуален паркинг метър. Тя обаче достига 16.5% при плащанията, които масово се извършват с sms.

За „Дневник“ директорът на варненската синя зона Младен Иванов обясни, че сумата 2.8 млн. лв. е пресметната на база на комисионите, които „Тикси“ би събрала, от прогнозни плащания за платено паркиране през тригодишния период на договора.

Допълнителни стотинки и през мобилното приложение

Плащането за синята зона във Варна през мобилното приложение „Варна паркинг“ става чрез зареждането на виртуален портфейл през предварително регистрирана дебитна или кредитна карта.

Експеримент на „Дневник“ показа, че при зареждане на портфейла с примерна сума 20 лв. ползвателят на приложението всъщност плаща допълнително още 8 ст. Сумата може да бъде приета за пренебрежимо малка и основанието за начисляването й вероятно е отразено с т.нар. дребен шрифт в условията за онлайн разплащанията в зоната, до които ползвателите рядко стигат, твърдят експерти.

Сравнение между размера на разхода за зареждане на виртуален портфейл в приложението „Варна паркинг“ и този, отразен в банковата сметка на клиента. Освен 0.08 ст, начислен е и 1 лев такса за обслужване от „Ипей“

„Всички плащания за зареждане на виртуален портфейл в приложението „Варна паркинг“ се извършват по сметка на търговеца в дружеството „Изипей“ АД, което е лицензирано да извършва дейност като платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи“, информираха от дружеството „Тикси“ в писмен отговор на въпроси за ролята им при плащанията.

При извършване на тези плащания е приложима тарифата на „Изипей“ АД за плащане към интернет търговци, публикувана на адрес тук, което е посочено и в общите условия за ползване на приложението „Варна паркинг“. В допълнение към това, при извършване на плащания в интернет с банкови карти е възможно да бъдат начислявани и допълнителни такси от банката – издател на картата, с която е извършено съответното плащане, допълват още от „Тикси“.

Реклама

Справки със статистиката за движенията по банковите сметки на клиенти на синята зона във Варна показва, че „Ипей“ е част от схемата за разплащания. Освен разликата от 0.08 ст. със сумата, заредена във виртуалния портфейл, там е отразена и 1 лв. такса за обслужване от „Ипей“.

Зона с посредник

Според Младен Иванов при откриването на синята зона през 2017 г. е бил сключен първият договор за посредничество при онлайн и sms плащанията в зоната. Проверка в сайта на Община Варна показва, че изпълнител по него е било дружеството „Емпириу“ с подизпълнители „Изипей“ и „Ипей“. Договорът е на стойност 1.5 млн. лв. без ДДС и отново с тригодишен срок. В този договор обаче е била договорена по-висока комисиона – 18% за плащания с sms. Иванов твърди, че предметът на договора на Емпириу“ е напълно идентичен с този на „Тикси“, подписан през 2021 г. Той обаче не може да бъде открит по ключовите думи „синя зона“, „Варна“ и „разплащания“.

В средата на февруари 2021 г. местната администрация във Варна обявява, че за предходната 2020 г. приходите от платено паркиране в централната част на града са над 6 млн. лв.

Според предоставените данни това е било с близо 2 млн. лв. повече отколкото през 2019 г., когато приходите на „Общински паркинги и синя зона“ се оказали с 500 хил. лв. над очакваните. Тези числа показват, че комисионата, отчислявана към „Емпириу“, е била малко над 1 млн. лв. на година.

В началото на август м.г. общинското предприятие отчете 3 млн. лв. приходи от платено паркиране за първите 6 месеца на годината. Над 410 хил. лв. от тях дошли от глоби след поставяне на т..нар. скоби за неправилно паркиране. В същото време от предприятието отчетоха с около 31% повече приходи отколкото за първите шест месеца на 2021 г.

Защо е необходим посредник

Обяснението за използването на посредници срещу комисиона за управление на плащанията в зоната звучи така: „Целта на договора е да се обезпечи сигурна и надеждна технологична интеграция с мрежите на мобилните оператори и платежните институции, чрез която в съответствие с изискванията на Наредбата за организация на движението на територията на Община Варна да се получават плащания от крайните потребители за ползваните услуги за почасов престой.“

Освен това посредниците гарантирали „високо ниво на информационна сигурност при автоматизирания обмен на данни, защита на личните данни и тяхното администриране в съответствие с изискванията на GDPR и поддържането на работоспособност и наличност на услугите за заплащане, които са извън компетенциите на ОП „Общински паркинги и синя зона“.

Но според текста на „Декларацията за поверителност“, публикувана в официалния сайт на Община Варна в качеството й на администратор на лични данни, „осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни“. При това положение няма обяснение защо местната администрация трябва да прибягва до услугите на външен изпълнител за нещо, което тя самата върши.

В отговорите е отбелязано също, че чрез договора си с „Тикси“ АД „Общински паркинги и синя зона“ във Варна „си обезпечава навременно и регулярно (ежемесечно) получаване на сумите за заплатените услуги, доколкото изпълнителят поема риска от несъбрани вземания от мобилните и платежните оператори, както и намалява времето за събиране на всички вземания от крайните потребители, което отнема обикновено между З и 6 месеца“.

Последният въпрос, зададен от „Дневник“, не получи отговор. Или по-скоро отговорът беше странен. Въпросът беше „Каква е причината предприятието „Общински паркинги и синя зона“ във Варна да не използват възможностите на виртуални ПОС терминали, които биха позволили онлайн разплащанията за извършените от него услуги да постъпват в банковите им сметки директно и в пълен обем (без комисиони)“.

В отговор обаче са изброени всички споменати и преди това начини за извършване на разплащания във варненската синя зона.

За разлика от плащанията през посредник виртуалният ПОС терминал е уеб базирана система, която свърза сайта или мобилното приложение на продавача директно с банката, която го обслужва.

Дружеството „Тикси“ е създадено през 2016 г., като в него се консолидират „Консултантска агенция по информационните технологии“ (КАИТ) и „Тикс.бг“, които имат опит с електронното таксуване и управление на трафика. Представител на „Тикси“ и акционер е Николай Недялков, бивш изпълнителен директор на „Информационно обслужване“. Той влиза в съвета на директорите заедно с Павел Велчев, Константин Петров, Мария Ангелова и Диян Станчев.

В края на декември м.г. стана известно, че „Тикси“ е била единствен участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка за промяна на билетната система и паркирането и в Пловдив. Тя е на стойност 12 млн. лв.

3 Коментара
  1. Иванов казва

    Ами ще го търпите Портних и целия общ съвет като ги избрахте,но за съжаление ги търпим и ние които не сме ги избрали.

  2. Иванов казва

    Ами ще го търпите Портних и целия общ съвет като ги избрахте,но за съжаление ги търпим и ние които не сме ги избрали.

  3. Додо казва

    А,представете си кмета на Амстердам колко пари „източва“.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.