Очевидец на Narod.bg: Крум Зарков прикрива далаверите на Даниела Митева в Агенцията по вписвания (списък с ПРЕСТЪПЛЕНИЯ)

0 22 729

В доклад на Инспектората на Министерството на правосъдието от март 2021 г. стана ясно, че покровителствената от министър Крум Зарков изпълнителна директорка на Агенцията по вписванията Даниела Митева извършва нарушения с бюджетни средства, като пазарува без оферта за над 80 000 лева санитарни материали с лъжата, че процедурата не била по Закона за обществените поръчки.

Според Инспектората обаче не става въпрос дали е по ЗОП или не, а дали е защитен общественият интерес с най-добрата цена. Пред правната комисия в НС преди по-малко от месец Крум Зарков обяви, че кредитира думите на подчинената си, че нарушение не е имало.

Как да няма, г-н Зарков, къде е офертата на спечелилата фирма?

Или както Митева се оправдава в отговора си до вас, офертата била дадена на служител? Кога се е работело така в агенцията при наличието на електронно деловодство? Има ли, няма ли оферирани цени? Разбира се, по-удобно е да се каже, че е в служител, нека те да са виновни…

„Непослушните“ чиновници вече са изчегъртани и агенцията се управлява на принципа „или изпълняваш каквото каже Митева, или си аут“, потвърди източникът на Narod.bg.

Независимо от критичния доклад на инспектората, независимо, че се сезираха други държавни органи, Даниела Митева продължава да „управлява“ в същия дух, а за награда получила от Крум Зарков 9000 лева „бонус“ за Коледа….

Според публична информация от сайта на Агенция по обществени поръчки беззаконията на изпълнителния директор не само не секват, а придобиват плашещи размери.

Пример за това е обявена поръчка за дигитализация на досиета в „Човешки ресурси“, където са отстранени без мотиви 3 от 4-те подали оферти фирми.

Още по-скандален е случаят за ремонт на покрив в сграда, в която се помещава под наем Службата по вписванията – Силистра.

Кметът на община Силистра изпраща собствена оценка, която е завишена в Агенцията с около 4 пъти. Интересно е обстоятелството, че при наличие на цял отдел служители, отговорни за собствеността и ремонтите, е платено на външен експерт да прави остойностяване, и то не за нова сграда, а за покрив.

Още по-безумно е, че покривът не просто ще се ремонтира, а е на инженеринг. Тоест, първо отново ще се проектира, остойностява, после ще се ремонтира. И пак да повторим, става дума за покрив. Защо ли? Ами разбира се, за повече пари. А не ви ли хрумва, че има двойно плащане за едно и също нещо? Явно Митева си пада по ремонтите. Неслучайно за краткото време, когато беше спусната да управлява преди години, сагата й приключи с прокурорски проверки за сграда на Агенцията.

Продължаваме да следим публичния регистър на Агенцията за обществени поръчки и „икономически изгодните“ решения на Митева. Следващата решена процедура е обществената поръчка за климатици, при която от публична информация е видно, че цените на климатиците са завишени от 20 до 69% спрямо пазарната цена.

При най-елементарна справка в интернет спечелилите климатици са драстично по-евтини и то при публично оповестени на сайтовете на големи доставчици. Дори не говорим за отстъпка, която се дава при закупуването на по-голямо количество.

Нарушения се откриват и в техническата спецификация на Агенцията и офертата на обявеният за изпълнител за част от предложените климатици. Явно в бързината да махне отново по-ниската цена директорката не е „догледала“, че печелившата по-висока пак не отговаря на изискванията за част от климатиците.

И това, г-н министър Крум Зарков, са само от няколкото видими публично оповестени процедури. Какво има под айсберга, българският данъкоплатец само може да си представи, макар че от неговия джобове излиза плащането.

Пропуснато неволно било и обявяването на поръчка на кол център, свързващ гражданите на национален телефон по важни за тях въпроси. Как и кой обслужва качествено народа, остава неясно.

Реклама

Отново от публично достъпна информация е видно, че системно не са се прилагали в системата протоколи на комисиите, което води до въпроса имало ли е изобщо такива протоколи?

За капак редовно се делят поръчки, за да се сключват договори под прага на ЗОП и да минат по „бързата процедура“.

Както споменахме, в Агенцията по вписвания има множество договори на пряко договаряне, които дублират функции на служители и следва да се изпълняват от тях. Добре известно е, че при този вид договори не може да се конкурират и цени.

Нарушенията не свършват дотук. Оказва се, че Митева е причинила и друга, доста по-сериозна щета за държавният бюджет. В законоустановения в Закона за счетоводството /чл. 38/ срок госпожа изпълнителната директорка не е подала справка /списък/ към НАП за юридическите лица, които не са представили отчетите си в срока определен от законодателя.

Какво означава това? При подаване на този списък от Агенция по вписванията НАП изготвя наказателни постановления, с които лицата биват санкционирани за нарушения на закона.

Средствата влизат в държавния бюджет. Е, да, но този път надали ще влязат. Сроковете са изпуснати. Изпълнителната директорка е свършила невероятна услуга на бизнеса /поне на тази част, която не иска или не изпълнява закона/, факт, и е осигурила прекрасна невъзможност на приходната агенция да НЕ може да събере едни дължими санкционни пари. А другите фирми, които стриктно спазват задълженията си са отново в неравнопоставена ситуация. Да, г-н министър, и това е добър пример за „опазване“ на държавни пари, ядосва се източникът на Narod.bg.

И продължава:

Ще ви помогнем да сметнете щетата от неподадена информация до НАП. Съгласно Закона за счетоводството, който наруши изискванията на чл. 40 или на §9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 – 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

Предполага се сте наясно, че съгласно закона Агенция по вписванията е длъжна да предостави на НАП информацията за неподадени финансови отчети, което винаги е изпълнявано до момента.

Случайно или не, направен е пропуск и информация в НАП предоставена от АВ за 2022 г. няма. Отново оставяме на вас, министър Крум Зарков да изчислите щетата за бюджета, като се вземат предвид дори минималния размер на глобите и броя на средно неподавалите в минали години около 100 до 150 хиляди търговци. Сумата е многоцифрена, както забелязвате.

Дали Митева се е разсеяла от схемите по обществените поръчки, или се касае за некомпетентност, е редно вие да кажете.

Освен, че е нарушен механизмът за контрол, все още не са обявени подадените годишни финансови отчети през 2020 година, като по този начин се препятства свободният достъп до тях и се нарушават основните принципи на публичност и доверие в регистъра. 

В свое изявление пред медиите през юни 2021 г. тогавашният министър на правосъдието Янаки Стоилов съобщи, че в Агенция по вписванията има непоследователна практика, която с промяната на ръководството е променена и очаква до половин година постепенно да се преодолее забавянето при разглеждането на годишните финансови отчети (под 1 милион, които не са разгледани от служителите на Агенция по вписванията).

Допълва, че е изискал график и се надява в началото на следващата година да се констатира значително ускорение при обработката на годишните финансови отчети.

Въпреки тези афиширани мерки не само, че не са обработени годишните финансови отчети от преди три години, а техният брой надвишава 1 милион и дори вече не се прилага механизмът за контрол чрез налагане на финансови санкции за тези, които не са ги подали.

Докога, господин Зарков, ще си затваряте очите от това, което се случва в Агенция по вписванията, която никога до този момент не е била в такова плачевно състояние, разтърсвана от фрапиращо управленско безсилие на изпълнителната директорка с фокус не върху важните задачи по закон, а върху ремонтчета на покриви? Изглежда, по-важно е отвън нещата да изглеждат приветливо, а вътре ябълката да е изцяло гнила.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.