БЕЗУМИЕ: МВР остава без връзка с Интерпол

0 6 469

Една от ключовите дирекции в МВР – „Международно оперативно сътрудничество“ не може да си назначи системен администратор, защото наредба на Министерския съвет не ѝ позволява. Това ведомствено безумие е издигнато на такова ниво, че проблемът може да бъде отстранен само с решение на правителството. Затова вътрешният министър Иван Демерджиев е внесъл за обсъждане промяна във въпросната наредба, но не е ясно кога тя ще бъде одобрена от новия служебен кабинет.

Национална точка за контакт

Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС) рядко е обект на публично внимание. Тя обаче е много важна за работата на МВР. През нея минават всички контакти с чужди служби на силовото ведомство. В много случаи тя отговаря и за международната комуникация.

Възложени са ѝ доста сериозни правомощия. От доклада на Демерджиев става ясно, че дирекцията е контактна точка със следните организации – Интерпол, Европол, Eвропейска система за информация за пътуванията и разрешаването, Шенгенска информационна система Център за правоприлагане в Югоизточна Европа. Дирекцията отговаря и за цялостното въвеждане у нас на Шенгенската информационна система и движи работата на Бюро „СИРЕНЕ“, през което минават сигналите за издирвани лица в рамките на Шенген.

„По този начин дирекцията ще бъде обезпечена с технически експерти, които да подпомагат служителите за въвеждането и спазването на изискванията на европейските регламенти. Допълнението в наредбата ще осигури и непрекъсваемост на техническите средства и комуникационни връзки в режим 24 часа на ден, 7 дни в седмицата“, пише в мотивите на Демерджиев.

Реклама

Има едно момче по съвместяване

Идиотската ситуация в ДМОС има следния резултат – системен администратор по заместителство е човек на длъжност „главен експерт“ в един от отделите. Неговото задължение е да се грижи за оборудването, използвано за контакт с Интерпол и Европол. Той отговаря и за канала за обмен на информация със задграничните представители на МВР и др.

Позицията на системен администратор е свободна, но „поради несъответствие във възнагражденията липсва интерес от страна на специалисти със съответната квалификация да заемат вакантната длъжност“.

„Предвид действащата нормативна рамка няма правна възможност за решаване на проблема. В ДМОС не могат да бъдат назначени служители на длъжност „системен администратор“. Наредбата не предвижда и възможност за трансформиране на вакантна длъжност в такава за „системен администратор“ , поради което за обезпечаване на ключовата по отношение на международното оперативно сътрудничество дейност е необходимо допълнение на наредбата“, пише в документацията към предложението на Демерджиев.

Какво искаме да постигнем?

Ако предложенията на вътрешния министър бъдат одобрени от кабинета, резултатът ще е изключителен на фона на сегашното безумие. Ще има възможност да се назначи човек с необходимите знания. Освен това ще се осигури „непрекъсваемост на техническите средства и комуникационни връзки в режим 24 часа на ден, 7 дни в седмицата“.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.