Лошо, ГЕРБ: Одитори от ЕС ровят за кражби на европари в България

1 9 703

Много лоша новина за крадците от ГЕРБ, свикнали да пълнят чекмеджета с благи обществени поръчки и пари от ЕС – Европейската сметна палата започва проверка на това дали ЕК ефективно защитава финансовите интереси на Съюза срещу нарушения на върховенството на закона в държавите членки. Проверката ще обхване България и още пет държави от ЕС, се посочва в прессъобщение на сайта на сметната палата.

Одиторите ще разгледат предприетите от Комисията стъпки, чрез които се следи държавите да получават финансиране от ЕС единствено ако зачитат върховенството на закона. Одитът ще бъде насочен към политиката на сближаване на ЕС и финансирането за възстановяване от пандемията от COVID-19.

„Нарушенията на върховенството на закона, като например липсата на надлежно разследване на корупцията или липсата на независимост на съдебната власт, могат да имат значителни финансови последици в рамките на ЕС и могат да доведат до злоупотреба с парите на ЕС в държавите членки“, каза Анеми Туртелбooм, член на ЕСП, която ще ръководи одита.

Нашият одит ще установи дали Комисията използва ефективно инструментите, с които разполага, за защита на бюджета на ЕС от нарушения на върховенството на закона, по-специално по отношение на финансирането за сближаване и възстановяване. (Анеми Туртелбooм)

В съобщението се подчертава още, че върховенството на закона е една от основните ценности на ЕС. Това означава, че законът се прилага еднакво към всички членове на обществото, че съдилищата работят независимо и безпристрастно и че съществува разделение на властите.

ЕС е разработил комбинация от правни, финансови и мониторингови инструменти, както и други механизми за прилагане на принципите на върховенството на закона в държавите членки на ЕС. Те включват механизма за сътрудничество и проверка, производствата за установяване на неизпълнение на задължения и годишните доклади за върховенството на закона.

Освен това през 2020 г. ЕС е договорил „правила за обвързване с условия“ с цел защита на доброто финансово управление на бюджета на ЕС като цяло, посочват от ЕСМ.

При определени условия тези правила изискват достъпът на държавите до финансиране от ЕС да бъде спрян, намален или ограничен, когато са налице сериозни нарушения на върховенството на закона. Тези мерки за защита на бюджета досега са използвани само за Унгария (през декември 2022 г.), за която ще бъдат спрени 55% от средствата, които тя трябваше да получи по три програми на ЕС за сближаване, се припомня в съобщението.

Реклама

Одитът ще се съсредоточи върху три различни области за защита на финансовите интереси на ЕС от нарушения на принципите на правовата държава:

•        прилагането от страна на Комисията на Регламента на ЕС за общ режим на обвързаност с условия,

•        приложимите правила за фондовете на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г.,

•        приложимите правила за Механизма за възстановяване и устойчивост.

Одитът ще обхване действията на Комисията за извадка от шест държави: България, Гърция, Италия, Унгария, Полша и Румъния.

В съобщението се припомня, че Европейската комисия отговаря за установяването и отстраняването на евентуални нарушения на върховенството на закона в държавите членки.

Съветът на ЕС, който обединява правителствата на държавите членки, трябва да одобри защитните мерки, предложени от Комисията за преодоляване на недостатъците.

Комисията има правомощия също така да блокира възстановяването на разходи в областта на сближаването, ако тези принципи не се спазват.

1 Коментар
  1. Пламен казва

    Като гледам кои са държавите, подлежащи на контрол, май най-сетне брюкселските чиновници помирисват в правилната посока. България е първа не само по азбучен ред.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.