СДЕЛКА: Младен Михалев – Маджо доставя горива в Силистра срещу 3 млн. лева

4 111 835

Община Силистра е сключила два нови договора за доставка на горива от началото на 2023 г. с компанията “Бент Ойл” АД, която е свързана с бизнесмена и бос на СИК Младен Михалев – Маджо. Това показва профилът на общината в регистрите на Агенцията по обществени поръчки. Narod.bg припомня, че Силистра е родният град на добре облечения бизнесмен.

За избор на доставчик на горива е ползвана процедура „договаряне без предварително обявление“ по Закона за обществените поръчки и сделката става чрез посредници на Софийска стокова борса. От общината обосновават в документите на поръчката избора на тази процедура с това, че законът (ЗОП) дава възможност ( чл.79 ал.1, т.7), когато става дума за борсови стоки, посочени в списък на Министерския съвет, да се използва именно този вид договаряне, пише „За истината“.

В случая принципът на конкурентност, който е основополагащ за обществените поръчки, би трябвало да бъде спазен чрез правилата на стоковата борса. Но начинът, по който се обявява поръчката и се сключва сделката от общината, по-скоро показва, че изпълнителят е бил предварително ясен.

Община Силистра е обявила обществената поръчка с прогнозна стойност 2 960 349 лв. на 2 декември 2022 г (петък), показва справка в документацията на търга, а крайният срок, който е обявила за подаване на оферти, е бил 5 декември (понеделник). С други думи – поръчката е обявена в петък, а в понеделник вече е приключена с приемането на оферти.

На борсовата сесия е подадена оферта само от една фирма. Така се стига до сключване на двата борсови договора с “Бент Ойл” АД от 15 декември, а на 5 януари т.г. е публикувано и обявлението за възложена поръчка.

Това не е първата обществена поръчка, за която фирмата печели договори чрез процедурата „договаряне без предварително обявление“ и на практика няма конкуренция при доставките на горива за общината от 2014 г.(от тогава датират първите договори за доставки от фирмата). Последният тригодишен период на доставка и съответно сключени договори със същата фирма е от 2018 г. до 2022 г., показва справка в секция “Профил на купувача” в сайта на общината.

Срокът на доставки на горива за община Силистра според новите договори е тригодишен и започва да тече от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2025 г.

Първият договор, който е сключен за 2023 г., включва доставки за зареждане на служебните автомобили на общината и общинските предприятия, а вторият доставки на горива за отопление на сградите на общинска администрация, кметства и детски ясли.

Договорът за зареждане на служебните автомобили на общината е на стойност 1 192 946, 40 лв. с ДДС и е за прогнозни количества безоловен бензин – 151 580 л и дизелово гориво – 254 756 л.

Единичната цена за безоловен бензин А95 по договора е определена към 15 декември 2022г. на 2,66 лв. и 3,10 лв. за литър дизелово гориво. Доставките включват зареждане на автомобилите на общинска администрация, Кметство на с. Калипетрово, детски градини и ясли, Общинско предприятие “Обреди”, Общинска предприятие “Дръстър”, Регионалното депо за отпадъци и др.

Реклама

Договорът за доставка на гориво за отопление е на стойност 2 080 729,30 лв. с ДДС и включва доставки на гориво за отопление на общинска администрация, кметства, детски ясли, закритият плувен басейн и общинското общежитие “Младост”.

Номинално “Бент ойл” се управлява от Димитър Радев, но има публични данни, които разкриват връзката на “Бент ойл” с Младен Михалев.

Те са налични в данните на застрахователното дружество “Асет иншурънс” в търговския регистър. В справката за дружеството за действителния собственик (по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона мерките срещу изпиране на пари) е записан Димитър Радев, който притежава 99,5% от акциите на „Вилет“ АД.

От своя страна то е собственик на 99,99% от акциите на „Бент Оил“ АД, а то притежава 43,20% от капитала на застрахователната компания „Асет Иншурънс“. Двете последни дружества са регистрирани на един и същи адрес.

В съвета на директорите на „Асет Иншурънс“ е и Йоанна Михалева, дъщеря на Младен Михалев.

През годините в мандата на управление на кмета Юлиян Найденов застрахователното дружество сключваше договори за задължително застраховане на сградния фонд на общината, както и групови застраховки за служители в Регионалното депо за отпадъци в Силистра.

В момента в града се изпълнява проект за изграждане не ВиК инфраструктура, или така наречения “Воден цикъл” с възложител ВиК – Силистра. Частта от проекта в града, която е на стойност 8 млн. лв. се изпълнява от обединение, което е с основен участник “Елит билдинг компани”.

Тя е собственост на Иво Диков, зет на Младен Михалев. Партньори в дейността на фирмата са и двете дружества “Бент Ойл” АД и “Асет иншуранс” АД.

Друг проект с еврофинансиране в размер на милиони, изпълняван от дружество, за която има публични данни, че е свързана с основателя на СИК, който е родом от Силистра, е проектът за изграждане на мрежа от велоалеи с велостоянки.

Избраната от общината в две поръчки по проекта фирма изпълнител “Ай Ти Ди Груп” ЕООД е собственост на Иван Драшков – младши, син на бившия зам.-председател на ДАНС Иван Драшков. Дружеството обаче е и един от акционерите-учредители на застрахователното дружество “Асет иншуранс” през 2014 г., показва справка в Търговския регистър.

4 Коментара
 1. Киро Петков казва

  Мазен силистренски селянин

 2. Д-р Менгеле казва

  Грешиш, мазен силистренски циганин. Тези са екстрат от марокански скакалци и влашки цигани роби.

 3. Дамян казва

  Наркобосът циганин решил да окраде и Общината.

 4. От село съм казва

  Сега да го направят и почетен гражданин като Явор за големи заслуги към града.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.