Как Варна под ботуша на ГЕРБ харчи парите за култура? Информацията е секретна

0 3 481

Начинът, по който община Варна, управлявана от гербопитека Иван Портних, харчи парите на данъкоплатците за култура, е секретна информация.

Поне така излиза от опита на композитора Доно Цветков да се добере до данни по темата. Те са му отказани по реда на Закона за достъп до обществена информация, заради което е завел жалби до местния административен съд.

Сагата стартира през лятото, когато приключва оценителната сесия по общинския фонд „Култура“. Чрез него се отпуска финансиране на проекти. На дългогодишния фестивал „Откритие“, организиран от Цветков, е отказана помощ. Цветков праща искане за оценяването на проектите през 2022 г., но получава частична информация.

Спестени са картите с оценки на всички кандидатстващи проекти, списък с мотивите за оценяване, протокол за корекции или редукции на бюджетите на одобрените проекти и т.н.

Освен това Цветков иска да му бъде предоставена още информация: мотивите на оценяване, съдържателните и финансовите отчети за сесиите от 2017 до 2021 г. , данни за финансирането на редица събития в града, а и около мероприятията по Деня на Варна за последните 6 години: художествена програма, техническо обезпечаване, копия на разходни документи и т.н.

Отговорът е, че информацията няма как да се даде, тъй като засяга стотици други физически и юридически лица, които не са давали съгласие.

Любопитно е, че кореспонденцията до Цветков се състои от две части. Най-напред секретарят на община разрешава уж информацията да бъде предоставена, а после дирекцията по култура не я предоставя.

Реклама

Аргументите на Цветков срещу отказа на общината заради трети лица в жалбите до съда звучат така (публикуваме част от тях, редактирани): „Въпросните лица са получили финансиране от общинския бюджет. Така те сами по себе си са задължени субекти по закона. Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена, както и когато има надделяващ обществен интерес.

Дори да се приеме, че исканата информация засяга интересите на трети лица, то отказът пак би бил незаконосъобразен, защото съгласно трайната практика на Върховния административен съд не може да се постановява отказ с мотив, че по презумпция е налице несъгласие на трети лица.

Единствената призната възможност орган да откаже достъп до информация с мотив, че трето лице не е съгласно, е органът да е потърсил и получил изрично съгласие от него. В случая е очевидно, че общината не е търсила съгласие“.

Извън юридическите обстоятелства по казуса следва да се каже, че традиционно през годините фонд „Култура“ е свързан с доста обществени съмнения относно това кой как получава пари, има подозрения и за корупция.

Затова е в обществен интерес информацията да бъде предоставяна. Отделно сам по себе си е абсурден фактът да се крие начинът на финансиране с бюджетни средства.

„Сега“ се поинтересува може ли редови граждани да получат информация за сесиите по фонд „Култура“. „В профилите на всички кандидати (електронни – б.а.) се намират техните попълнени и оценени проекти.

Всеки кандидат може да поиска чрез електронна кореспонденция на официалния електронен адрес на фонда попълнената оценъчна карта с мотивите на оценителите за своя проект“, гласи отговорът на дирекцията по култура към община Варна. Видно е, че отговорът визира участващите кандидати по отношение на техния собствен проект – а не гражданите по принцип за всички проекти.

„Всички граждани могат да искат информация от публичния сектор по реда на Закона за достъп до обществена информация“, гласи още отговорът. Но случаят с Цветков показва, че исканата информация не се предоставя.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.