КРАЙ: ВАС даде акциите на Варна в Пловдивския панаир на олигарха Георги Гергов

1 7 129

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отсъди в полза на Георги Гергов относно прехвърлянето на акциите на Община Варна в „Международен панаир Пловдив“ АД към дружеството на бизнесмена „Пълдин туринвест“ АД.

С решението на ВАС, обявено на 15 ноември и неподлежащо на обжалване, Гергов ще придобие 79,3% от контрола над забраненото за приватизация дружество.

Това стана ясно, след като Върховният административен съд обезсили решението по административно дело от 2021 г. на Административен съд – Варна.

Narod.bg припомня, че Административният съд в морската столица реши през април 2022 да блокира решението на Общинския съвет във Варна, който пък беше гласувал през декември 2021 г. акциите в Пловдивския панаир, притежавани от общината, да бъдат апортирани в дружеството „Пълдин Туринвест“ АД.

По този начин решението на общинските съветници означаваше, че Варна предава пълния контрол на панаира на Гергов, защото той държи 2/3 от акциите на „Пълдин Туринвест“. Кметът на Варна Иван Портних тогава поиска 16 милиона лева срещу акциите, които общината притежава.

Накратко – Административният съд отмени това решение, а сега ВАС блокира тази отмяна и де факто позволи изпълнение на решеното от Общинския съвет на Варна.

Община Варна получи 29% от държавните дялове в Пловдивския панаир през 2017 г. под формата на 16 314 400 акции, всяка от които струва 1 лев. Останалите акционери в компанията бяха държавата – чрез Министерството на икономиката – и „Пълдин туринвест“ АД, дружество с 25% участие на Община Пловдив, а останалите са на Гергов.

„Върховните магистрати от касационната инстанция приемат, че решението на първоинстанционния съд е недопустимо. Решенията на Общинския съвет-Варна, оспорени от областния управител, не представляват индивидуални административни актове, тъй като не са издадени при осъществяването на управленска дейност, с прилагането на властнически правомощия, характерни за публичноправните отношения.

Реклама

При отсъствието на тези белези, решенията на общинския съвет не могат да бъдат подлагани на контрол за законосъобразност по реда, по който се оспорват административните актове“, съобщиха от ВАС.

„Общината като юридическо лице има право на собственост върху имоти, вещи и други имуществени права, които могат да бъдат притежавани от правните субекти. Тя може да учредява или да участва в търговски  дружества, чийто капитал не е изцяло нейна собственост, с парична или непарична вноска, след решение на общинския съвет.

Учредяването и участието на общината в търговски дружества се регулира от норми на частното право, които се прилагат и за останалите субекти, извършващи стопанска дейност. В конкретния случай разпореждането с акции, за което Общинският съвет-Варна е дал съгласие, се извършва по реда и при условията на Търговския закон“, мотивират се върховните съдии.

В мотивите им е посочено още, че разпоредба от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) ясно посочва, че контролът за законосъобразност върху актовете на общинския съвет, който областният управител упражнява, като оспорва или връща за преразглеждане решения на общинските съвети, се отнася до случаите, в които общинският съвет издава индивидуални, общи или подзаконови нормативни актове.

„При отсъствието на белези, които сочат осъществяването на административна дейност, оспорените от областния управител на област Варна решения на Общинския съвет-Варна не могат да бъдат предмет на съдебна проверка, провеждана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Волеизявленията, направени не от орган на изпълнителната власт, а от орган на местното самоуправление, имат гражданско-правен характер, поради което административният съд не е бил компетентен да се произнесе“, твърдят още от ВАС.

Решенията на Общинския съвет – Варна, оспорени от областния управител, не представляват индивидуални административни актове, тъй като не са издадени при осъществяването на управленска дейност.

При отсъствието на тези белези решенията на Общинския съвет не могат да бъдат подлагани на контрол за законосъобразност по реда, по който се оспорват административните актове.

Докладчикът по делото е изразил особено мнение. Решението по административното дело, обявено от ВАС, е окончателно.

1 Коментар
  1. ИСТИНАТА казва

    А бе, този от снимката не беше ли до ВЧЕРА от „БСП“?!?!?! А, ЗАЩО му викат ОЛИГАРХ?!?!?! Може би, наистина е ВЯРНО, че „БСП“ =“бсп“ +“дпс“ +“герб“???????? Така ли е, НАРОДЕ????

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.