Сигнал до Narod.bg: Алчният БСП-кмет Пенчо Милков загроби Русе с поръчка за 7 млн. (ДОКУМЕНТИ)

0 24 115

Сигнал до Narod.bg разкрива как БСП-кметът на Русе Пенчо Милков е ударил жителите на крайдунавския град щета от 7 милиона със скандална обществена поръчка.

Наш източник, чието име пазим в редакцията, ни предостави и документи, които потвърждават врътката на социалиста.

За какво иде реч?

Ето сигнала, който обяснява историята:

Уважаеми госпожи и господа, бих искал чрез Вас да направя достояние на широката общественост поредната скандална обществена поръчка на кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков.

Заради неговата алчност всички русенци ще трябва да платят от своя джоб наложена от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) финансова корекция на стойност близо 7 милиона лева!

Хронология на фактите:

1. Община Русе изпълнява проект по оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. за проектиране и изграждане на анаеробна инсталация.

2. Община Русе е провела процедура за избор на изпълнител на дейностите по инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изграждането на анаеробната инсталация и доставка на необходимото оборудване за нейната експлоатация.

За изпълнител е избрано Дружество по ЗЗД „Биогаз Русе 2021“. Приложено Ви изпращам сключения на 01.06.2022 г. договор.

Реклама

3. В Община Русе и в Министерството на околната среда и водите е постъпил сигнал за нередност във връзка с изпълнението на проекта и в частност във връзка със законосъобразността на проведената обществена поръчка за избор на изпълнител на инженеринга.

Входящият номер на сигнала за нередност в деловодството на Община Русе е: 94Г-5695-1/26.4.2022 г., а в деловодството на МОСВ: 94-00-447/26.04.2022 г.

Приложено Ви изпращам текста на сигнала. Очевидно, изложените в него факти и обстоятелства по никакъв начин не са обезпокоили г-н Милков, щом той ги е игнорирал и е дал „зелена светлина“ на подписването на договора с избрания изпълнител.

4. Въпреки че има избрани изпълнители и за инженеринг, и за строителен надзор, до ден днешен не е стартирало фактическото изпълнение на изграждането на анаеробната инсталация.

5. В свое писмо с изх. номер: 2-004-0003-2-643/30.08.2022 г. ръководителят на Управляващия орган на ОПОС е уведомил кмета г-н Милков, че поради установени множество нарушения от страна на общинската администрация при провеждането на обществената поръчка за избор на изпълнител на инженеринга, още преди да стартира изпълнението му, на Община Русе е наложена финансова корекция в размер на 25% от стойността на сключения между Община Русе и ДЗЗД „Биогаз Русе 2021“ договор на стойност 22 833 702,76 лв. без ДДС или 27 400 443,31 лв. с ДДС.

По-точно, стойността на наложената финансова корекция възлиза на 6 850 110,83 лева с ДДС. Приложено Ви изпращам писмото от ОПОС, заедно с мотивираното решение за налагането на финансовата корекция.

6. От текста на мотивираното решение е видно, че финансовата корекция е можело да бъде предотвратена, ако вместо да потулва посочения по-горе в т. 3 сигнал за нередност, кметът г-н Милков беше взел под внимание изложените в него факти и обстоятелства и не беше се стигнало до сключване на договор с очевидно незаконосъобразно избрания изпълнител на инженеринга – ДЗЗД „Биогаз Русе 2021“.

На база на всичко това става ясно, че всички русенски данъкоплатци ще трябва да платят от своите джобове наложената на Община Русе санкция в размер на близо 7 милиона лева в следствие на незаконосъобразното избиране и сключване на договор на стойност над 27,4 милиона лева с ДДС.

Обръщам специално внимание на факта, че въпреки упълномощаването на зам.-кмета г-жа Магдалина Илиева да представлява кмета като възложител по обществената поръчка и впоследствие при сключването на договора с избрания изпълнител, всички ключови решения са се случили със знанието и под личното ръководство на г-н Милков!

Настоявам това да бъде своевременно огласено сред широката общественост и на виновниците да бъде потърсена съответната отговорност!

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.