ЗАЩО? Върнаха кадри на ГЕРБ и „Държавна сигурност“ по върха на държавата

0 3 565

Връщане на кадри на ГЕРБ и назначения на бивши представители на силови структури и ДС личат в обновения състав на Министерството на околната среда и водите под ръководството на служебния министър Росица Карамфилова.

Освен че прие за свой заместник дългогодишния зам.-кмет на София по екологията и кадър на ГЕРБ със спорна репутация в средите на екоактивистите Мария Бояджийска, служебният министър върна на постовете им или издигна в йерархията и други спорни фигури с неубедителни мотиви или изобщо без обосновка.

Кадър на бившата Държавна сигурност стана директор на национален парк

Сменен е директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ Светослав Тодоров, назначен след конкурс през юли 2022 г. Бившият експерт в дирекция и лесовъд с природозащитен опит спечели конкурса с програма за опазване на природата и инвестиции в повече контрол, сред които ограничаване на достъпа на автомобили в района около връх Ботев.

Екоминистерството изтъкна пред „Дневник“, че Тодоров е отстранен, защото не се е оттеглил от Тодоров участие в управителни органи на неправителствени организации (НПО), което противоречи на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Самият Тодоров потвърди, че е подал заявленията си за напускане на ръководните органи на НПО в изисквания от закона срок, но до момента няма потвърждение и подписани документи от самите юридически лица за регистриране на напускането.

Пресофисът на екоминистерството посочва в отговора си до „Дневник“, че „министърът на околната среда и водите е длъжен да прекрати трудовите правоотношения, съобразно императивния характер на нормата на чл. 36, ал. 4 от ЗПКОНПИ“.

Освобождаването е последвано от бързо назначение без конкурс, въпреки че според Закона за защитените територии националните паркове се управляват с първи приоритет опазване на природата и досега в конкурсите за тази позиция е изискван съответен експертен опит. В момента документацията за откритите по времето на екипа на преходния министър Борислав Сандов конкурси не е достъпна на страницата на екоминистерството.

Източници съобщиха, че за директор на националния парк е назначен пенсиониран полицай и агент на бившата Държавна сигурност (ДС).

В отговор на въпрос дали е вярно, че новоназначеният директор на Централен Балкан е пенсиониран кадър на Министерството на вътрешните работи (МВР) и агент на комунистическите служби Никола Миронов Гоцков пресслужбата потвърди назначението без да отговаря на конкретното запитване за принадлежност към ДС.

За директор е назначен Николай Гоцков, който действително е работил в МВР и е пенсионер по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване /по реда на специален закон/, но е заемал длъжността началник на отдел „Контрол и охрана“ в ДНП „ЦентраленБалкан“ през 2021 г.

Според Решение №143/16.06.2010 г. на Комисията по досиетата принадлежността на Николай Миронов Гоцков от гр. Шипка към Държавна сигурност е потвърдена и датира от 1985 г. Той е бил и Началник на Районно полицейско управление към МВР от 16.12.1997 г. до 09.04.1998 г.

Началник е на отдел в Главна дирекция „Охрана“ в Министерството на правосъдието от 10.06.2003 г. до 03.08.2010 г. През 2019 г. е бил кандидат за кмет на БСП за кметство Тъжа, общ. Павел баня.

Адвокатът на застрояването на Пирин се върна в службата за защита на природата

При предходното редовно правителство беше уволнен Мирослав Калугеров, дългогодишен кадър в правителствата на ГЕРБ начело на Националната служба за защита на природата.

Като директор на природозащитното звено, натоварено с управлението на националните защитени територии и мрежата „Натура 2000“, Калугеров е лицето, даващо аргументи за политиките на МОСВ по времето, когато министри са Нено Димов и Емил Димитров – Ревизоро (кабинетът „Борисов 2“).

Калугеров беше и основният защитник на опитите актуализацията на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ да включат значително увеличение на площта, разрешена за строителство и сеч.

Мирослав Калугеров е юрист и представляваше Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в съда, защитавайки плановете за строителство. След дълги години протести и съдебни дела от граждани и природозащитни организации министерството загуби спора и съдът забрани да се разширяват зоните за строителство и сеч без извършване на законовите екооценки.

След неговото присъствие в правителствата на ГЕРБ начело на природозащитната служба, в края на 2021 г. България имаше четири наказателни процедури за дългогодишни нарушения на европейските правила за защита на биоразнообразието – за липса на органи за управление на „Натура 2000“, за системни проблеми при оценките за въздействие и кумулативния ефект от множество малки проекти, за липса на заповеди аз стотици защитени зони и за липса на специфични цели за защита на отделните зони.

Реклама

Мирослав Калугеров беше в 7-месечен отпуск по болест по време на управлението на МОСВ от екипа на Борислав Сандов. През последната седмица от работата на редовния кабинет той се е върнал на работа и е бил веднага освободен от длъжност, според публикация на Тома Белев, който беше ресорният заместник министър в екипа на Сандов.

Служебното правителство го е възстановило начело на Националната служба за защита на природата в първите дни от встъпването във властта.

Басейнова дирекция е обвинена за забавянето на газовата връзка с Гърция

Доскорошният директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) юристът Георги Велев е друг ръководен служител, назначен от предходната власт, който загуби поста си.

В отговор на въпроси от „Дневник“ екоминистерството посочва, че Велев е освободен на основание чл. 19а от Закона за администрацията, който позволява освобождаване без предизвестие, а причините са неефективност, заблуждаване на ръководството, забавяне на преписки.

Пресслужбата уточнява, че Велев е въвел в заблуда ръководството на МОСВ за напредъка на строителните работи по трасето на газопровода на „Междусистемната газова връзка Гърция-България“ и е забавил множество преписки, за което са получавани сигнали на граждани.

Според Велев и двете обвинения са недобре аргументирани. Пред „Дневник“ той каза, че не разбира за какви негови действия се отнася твърдението за „въвеждане в заблуда на ръководството на МОСВ относно напредъка на строителните работи по трасето на газопровода ICGB“, защото формулировката е твърде обща.

Информира, че на 20 юни в басейновата дирекция е получено писмо от екоминистерството, с което се изисква информация за извършени проверки на газопровода и какви искания е отправила дирекцията към дружеството „Ай Си Джи Би“, което стопанисва тръбата.

На 28 юни е изпратен отговор с подробни констатации по всяко едно от издадените от дирекцията 19 разрешителни за водовземане и ползване на воден обект, включително за установените документални неизпълнения на определени условия от проектната компания. На 15 и 16 август басейновата дирекция изпраща още две писма до МОСВ и „Ай Си Джи Би“ с допълнителна информация, установена при извършени повторни проверки – този път на място.

Според обясненията на Велев неизпълненията са били отстраними и нямат отношение към политическите спекулации за завършеност или не на газовата връзка. Ставало е въпрос за бъдещи дейности по укрепване и рекултивация на речни брегове, които не препятстват въвеждането в експлоатация на тръбата.

По твърденията за „забавяне в процедирането на множество преписки, във връзка с което са получавани сигнали на граждани“, уволненият за несправяне с работата Велев посочва, че басейновата дирекция „от години работи в условия на постоянен и продължителен недостиг на експерти, които да обработват в срок изключително голямото количество постъпващи преписки“.

Доклади за този проблем са изпращани до МОСВ още през есента на 2015 г. и многократно след това, но мерки за увеличаване на щата не са предприети. Велев разказва също, че в периода февруари – август 2022 г. е информирал многократно МОСВ за броя на забавените преписки, които към момента на встъпването му в длъжност са били над 750.

Подчертава, че докато той е ръководил дирекцията са „извършени структурни и кадрови промени, насочени към увеличаване на служителите, занимаващи се издаване на разрешителни, включително чрез провеждане на 4 конкурса.“

Към момента на мястото му е издигнат Васил Узунов, досегашен директор на дирекция „Планове и разрешителни,“ която по принцип е отговорна именно за навременното издаване на разрешителни от Басейновата дирекция.

Според отговора на ведомството до „Дневник“ Узунов е служител в структурата от 2006 година, а работата му по преписките досега се изтъква като доказателство за „значителен опит и експертиза“.

Бивш директор на екоинспекцията в Бургас се издигна до съветник на министъра

Тонка Атанасова е един ръководителите на Регионалната инспекция по околна среда и води на област Бургас, които от години бяха критикувани заради течащите по Черноморието процеси на незаконно строителство и увреждане на защитено биоразнообразие.

През 2022 г. тя бе кандидат в конкурса за старата си длъжност начело на екоинспекцията за Южното Черноморие, но не бе одобрена, а конкурсът за РИОСВ – Бургас дори бе обявен два пъти поради липса на подходящи кандидати.

Към момента Тонка Атанасова работи като съветник в екоминистерството.

Пресслужбата на ведомството уверява, че „високо оценява ентусиазма на своите служители, но сред изискванията за заемане на определена длъжност са още професионална експертиза и държавническо поведение.“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.