Депесар и гербаджия №1 в Силистра лапнали 10 000 дка държавна земя (ДОКУМЕНТИ)

3 3 642

Какво може да накара служител на Областна дирекция „Земеделие“ Силистра да унищожи файловете от архива на тръжните процедури за ползване на земи от Държавен поземлен фонд? Какво или кого се е опитал да прикрие?

Преди да бъде сменена, бившият областен управител на Силистра Катя Кръстева повдигна завесата, като публикува на страницата на областната администрация отчет за извършената работа за период от януари до юли 2022 г.

Целият текст на доклада – тук

Същият отчет беше представен и пред представители на медии, поканени в областната управа.

Основен акцент в доклада заема проверка и констатирани нарушения относно ползването на земи от Държавен поземлен фонд ДПФ. От него  става ясно, че според направени проверки  години наред държавния поземлен фонд се ползва от едни и същи земеделски производители – едри арендатори.

В търговете за ползване на Държавен поземлен фонд са допускани земеделски производители, които със свързани лица владеят повече от 10 хил. декара, което е недопустимо по закон.

В справките от Областна дирекция „Земеделие и гори“ излезли две политически обвързани лица, отчита се бившата областна управителка и ги посочва конкретно – областният координатор на ГЕРБ в Силистра Тодор Тодоров и активистът на ДПС Неджати Мехмед.

Реклама

И двамата, пише в отчета, заедно със свързани лица, владеят повече от 10 хил. дка, а единият от тях е имал и задължения към Министерство на земеделието.

Въпреки това те са допускани до участие в търгове и са ги печелили. Характерно за тези случаи е недопускането на други участници в търга.

Стопанисването на земи от държавен поземлен фонд е уредено в чл. 24 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ) и чл. 47-47 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Според чл. 47в право на участие в търга или в конкурса имат физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 хил. дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост. 

Обстоятелствата за наличие на свързани лица и земите, които владеят преди провеждане на търговете, се декларират от самите участници в състезанието. Свързани лица са: съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство до трета степен включително.

Проверките и справките за земите и търговете, направени от областният управител, обхващат период от 10 години. Обработваемите земи са свързани и с получаването на евросубсидии, което при установените нарушения може да бъде обект на проверка и от еврпрокуратурата. Затова не е чудно, че докато текат проверките служител от дирекцията решава да унищожи архива с файловете от проведените тръжни процедури и да излезе болничен.

Но какво показват справките

Например в предоставените списъци за 2021 г., за общата ползвана площ от ДПФ в хектари, е посочено, че Тодор Тодоров обработва земи от ДПФ в размер на 904,8881 хектара, което прави 9048 декара. Земи от ДПФ, обаче, обработва и Славка Иванова, която е майка на Тодор Тодоров. Тя обработва за 2021 г.  390, 0349 хектара, което прави 3 900, 349 декара. Така общо двамата обработват 12 949 , 23 декара.

Другият земеделски производител, посочен в отчета като привилегирован и с повече от 10 хил. декара, е Неджати Мехмед. Бившият общински съветник от ДПС за 2021 г. обработва земи от ДПФ в размер на 978, 5988 хектара или 9 785,988 декара. Но освен него, земи обработва и сина му и настоящ общински съветник от ДПС Илкер Халим в размер на 224,1864 хектара или 2 241, 864 декара. А другият му син Зафер Халим обработва 271,6993 хектара, което е 2 716,993 декара.

Потърсен от за „За истината“ относно изнесените твърдения за нарушения, отскоро назначеният директор на Областна дирекция „Земеделие и гори“ Радко Славов отказа коментар, но заяви, че в момента тече проверка по случая от страна на Инспектората на Министерство на земеделието.

3 Коментара
  1. Египетската казва

    “God does not come to us in nicely defined, rationally explained, thought categories. God does not fit Himself into our theological text books. The Hebrew God breaks all the rules. He is near, yet transcendent; clothed in human form, yet holy; more terrifying than can be imagined, yet compassionate; invisible, yet revealed; judging, yet merciful; sovereign, yet humble. No matter where you look, God breaks the molds.”

  2. […] Преди да бъде сменена, бившият областен управител на Силистра Катя Кръстева повдигна завесата, като публикува на страницата на областната администрация отчет за извършената работа за период от януари до юли 2022 г., пише Narod.bg. […]

  3. Д-р Менгеле казва

    Аве, народняците, квой туй човекоподобно горе на пикчъра?

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.