Нова простотия в МО: Министър Драгомир Заков назначава своя личен PR за шеф на Инспектората

3 4 473

Поредна простотия се готви в Министерството на отбраната броени дни преди краха на това правителство, разкри Narod.bg.

След като осветлихме мафията около бивши военен министър Николай Цонев, който в съдружие с изритания шеф на Информационния център на МО Евгени Генов и неговата заместничка Мирослава Максимова се опитват на фалират Военния телевизионен канал, за да може мутри от Перник да купят негов имот в центъра на София за небостъргач, сега научихме, че министър Драгомир Заков готви доста странно назначение.

Репортерът Митко Димитров се готви за супер важен пост по върховете на отбраната

Става дума за пробутването на личния пиар на военния министър – журналиста Митко Димитров – екс водещ на новините в БНР, на изключително важен пост като шеф на Инспектората на Министерството на отбраната.

Това и чисто уреждане на верен кадър на висок пост, коментира източникът на Narod.bg.

Абсурдът е тотален – дори Димитров да е добър репортер, това не го прави с подходяща експертиза за високата длъжност директор на Инспектората към МО.

Постът е супер важен, защото неговият ръководител има следните задачи:

– осъществява контрол за спазването на нормативните актове и заповедите на министъра и за законосъобразното провеждане на административните дейности в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;

Реклама

– извършва проверки по предложения, сигнали и жалби на физически или юридически лица до министъра и ги уведомява за взетите решения и за предприетите мерки;

– събира и анализира информация, оценява корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му, извършва проверки за установяване на нарушения и прояви на корупция и неефективна работа в министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;

– извършва проверки по сигнали срещу незаконосъобразни или неправилни действия или бездействия на военнослужещи и цивилни служители на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;

– следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;

– осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

– може да предлага образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Етичния кодекс за поведение на военнослужещите по чл. 178, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

– осъществява съдействие и контрол по привеждането в изпълнение на препоръките и предложенията на омбудсмана на Република България;

– съставя актове за установяване на административни нарушения от страна на служителите от министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия, когато е предвидено в закон;

– прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, които регламентират организацията на работата и дейността на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;

– извършва проверки по предоставянето на административни услуги;

– осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра

Всичко това Драгомир Заков поверява на репортера Митко Димитров само заради неговата лоялност към министъра на отбраната, вдига рамене източникът на Narod.bg.

3 Коментара
  1. Иван Чеха казва

    В Територията на Мафията всичко е възможно! То бива, бива, ама бивол за мезе, не бива! Не стига, че мутрите и Мутресите ‘баха държавата и армията ни! Опитаха се да я направят полицейско мутренска, превземайки службите и за сигурност, ами вече искат да Унищожат всичко в армията!! Я у лево и кръгом към Перник да копае въглища!!

  2. Египетска пирамида казва

    Ужасен ужас! Най- после инспекторатът да изплува от помията…..

  3. Рецидив казва

    Да очакваме ли централизация на маргиналите?

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.