РАЗСЛЕДВАНЕ: Тарикати от АДФИ въртят държавна база като свой хотел

0 3 326

Държавни финансови инспектори все още движат своя хотелиерски бизнес в държавната почивна база на Албена, въпреки откритите през лятото на миналата година сериозни нарушения.

Разследване на Mediapool през юни м.г. показа как учебната база на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в морския курорт „Албена“ е отдадена под наем на формираната през август 2020 г. Асоциация на експертите по финансов контрол в България с председател Цветан Навчев. Към онзи момент той е шеф на отдел в подчинената на финансовия министър АДФи.

Когато асоциацията на инспектор Навчев взема базата, директор на АДФИ е Георги Начев – бивш служител на ДАНС, който е лансиран от ГЕРБ. Той бе уволнен от финансовия министър Асен Василев и сменен със Стефан Белчев. Въпреки това договорът за отдаване на базата под наем не е прекратен и до този момент.

Това е необяснимо, защото Асен Василев продължава да е финансов министър и да отговаря за АДФИ. През юли мината година самият той обясни, че има сериозни нарушения при отдаването под наем на учебната база. Това ставало ясно от одит на обществената поръчка.

В средата на юни 2021 г. Василев назначи проверка след разследване на Mediapool, което показа, че служители на финансовата инспекция, ръководена в онзи момент от Георги Начев, развиват туристически бизнес с държавно имущество, ремонтирано с пари на данъкоплатците.

Точно преди да отдаде станцията под наем, държавната финансова инспекция започва ударен ремонт на почивната база в курорта „Албена“ с държавни пари, от бюджета на агенцията. Първо е сключен договор за освежителен ремонт за 70 000 лева без ДДС. Контрактът е подписан на 31 март тази година, а за изпълнител е избрана фирма от Добрич. Само три седмици по-късно АДФИ обявява нова обществена поръчка за ремонт на същата база, но стойността вече е 368 000 лева без ДДС.

Реклама

Новият стопанин на почивната база вдига цените за служителите на агенцията. Ако година по-рано те са плащали по 15 лева на човек, за да наемат бунгалата, след това почиваща двойка трябва да плаща двойно.

При назначения от Асен Василев одит е констатирано „необосновано занижаване на наемната цена на обзавеждането и оборудването, занижена обща наемна цена, надвишаване 3.34 пъти на инвестициите в ново оборудване и обзавеждане спрямо очакваните приходи от наем на обзавеждането и оборудването за целия 10-годишен период на действие на договора и неравноправно третиране на участниците в процедурата.“

От доклада от проверката става ясно, че АДФИ е изхарчила за ремонт на базата 200 767 лв. без ДДС в периода 1 януари 2020 г. – 28 май 2021 г., от които 98.14% или 197 043 лв. са направени след датата, на която е заявен интерес за наемане на базата от асоциацията на финансовите експерти. Тази сума представлява 96.95% от очаквания приход от наем за целия 10–годишен период на действие на договора с асоциацията.

„Одитният екип е изразил резерви по отношение на икономическата целесъобразност на сключения договор за отдаване на учебната база в к.к. Албена под наем при определената в него наемна цена“, посочват одиторите.

По тяхно мнение два от критериите за подбор, заложени в обявлението и документацията на стартираната от АДФИ обществената поръчка за ремонт на базата би могло да се счетат за „немотивирано завишени и необосновано ограничаващи участието на заинтересовани лица“.

В доклада са констатирани и пропуски в дейността на комисията, определена от възложителя да разгледа, оцени и класира получените оферти. Изразено е одиторско мнение за наличие на индикации за неравноправно третиране на участниците в процедурата при извършената преценка на комисията относно основанията за отстраняване.

Още тогава Министерството на финансите обяви, че се вземат съответните управленски решения, но повече информация не бе дадена.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.