ДОКОГА? Кметът-убиец от ГЕРБ Ешреф Реджеб дал на сина си договори за доставка на храни и пари за гаврата „Ботеф”

4 5 227

С решение от 18 май Шуменският административен съд е приел, че по отношение на кмета на община Никола Козлево – осъденият и лежал в затвора за убийство Ешреф Реджеб от ГЕРБ, е налице конфликт на интереси.

Кметът с криминално досие Реджеб (мандати 2015-2019 г. и 2019–2023 г.) оспорваше по съдебен път решението на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество от ноември миналата година, с което му бяха наложени глоби в общ размер на 10 000 лева и отнемане на сумата от 88 862.91 лева заради конфликт на интереси.

Тогава КПКОНПИ установи, че кметът на Никола Колзево е разходвал бюджетни средства по сключени договори за доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и за социални дейности, а стоките са закупувани от фирми на сина и свата на Реджеб. Отделно от това са отпускани общински средства в полза на местен футболен клуб, в чийто Управителен съвет фигурира и синът на кмета.

Административният съд е приел, че по отношение на Реджеб е налице конфликт на интереси за това, че между 2018 г. и 2021 г. като кмет на община Никола Козлево лично е подписал 8 преводни нареждания в полза на Сдружение „Футболен клуб – Община Никола Козлево“.

Неграмотният Кемал кръсти отбора си „БотеФ“…

От 2016 г. до настоящия момент член на Управителния съвет на сдружението е синът на кмета – Кемал Ешреф от партия ГЕРБ, който както само Narod.bg писа, се подигра в България и нейната светиня Христо Ботев, като кръсти селския отбор, на който е шеф, ФК „Ботеф”.

Съдебният състав е потвърдил наложената на Реджеб глоба от КПКОНПИ в размер на 5000 лева и постановеното отнемане в полза на държавата на сумата от 43 170 лв., представляваща получената материална облага.

Реклама

С решението си съдът е счел, че на отнемане в полза на Община Никола Козлево подлежи и сума в размер на 1027.20 лева, представляваща възнагражденията на Реджеб за дните, в които е бил осъществен конфликтът на интереси.

Освен това съдът е констатирал конфликт на интереси и за това, че Реджеб е подписал разходни касови ордери по издадени фактури от „Ешрефоглу“ ООД и по този начин в нарушение на закона е разходвал бюджетни средства в полза на търговското дружество, в което съдружници са неговите синове и свързани с него лица.

Поради това решаващият състав на съда е посочил, че на Реджеб правилно е наложена регламентираната в закона глоба в размер на 5000 лева и че закономерно е разпоредено отнемане в полза на Община Никола Козлево на сумата от 16 138.17 лв. от възнаграждения.

Въз основа на неоспорените от страните заключения на вещото лице по назначените експертизи и на наличните доказателства, съдът е констатирал, че на отнемане подлежи и реализираната материална облага, възлизаща на 27 802.83 лв., определена след приспадане на констатираните от вещото лице несъответствия с реалните суми по фактурите на „Ешрефоглу“ ООД, а не посочената от административния орган сума от 28 528.58 лв.

Поради това съдът е отменил оспореното решение в частта му, с която се отнема в полза на държавата от Е.Р. сума над размер на 27 802.83 лв.

Оспорването на Реджеб в останалата му част е отхвърлено като неоснователно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

4 Коментара
 1. Египетска пирамида казва

  “ Every kind of peaceful cooperation among men is primarily based on mutual trust.“

  Albert Einstein

 2. Египетска пирамида казва

  “ Trust is like blood pressure. It’s silent, vital to good health, and if abused it can be deadly.“

  Frank Sonnenberg

 3. Мариана Сумистката казва

  След доказателства за фашизъм, изтезания и абсолютно забранени манипулации върху мозъка, ще бъдете съдени като най- долна СВОЛОЧ !!!

 4. Рецидив казва

  “ Аз съм дете на века, дете на неверието и съмнението от раждането си до днес, че и (зная го) до гроб. Какви страшни мъки ми е струвала и ми струва сега тази жажда да вярвам, която укрепва в душата ми толкова повече, колкото повече намирaм в себе си обратни доводи. И все пак понякога Бог ми провожда мигове, в които съм напълно спокоен; в тези мигове аз обичам и виждам, че и мен ме обичат – та тъкмо в такива мигове аз изградих за себе си такъв символ на вярата, в който всичко е ясно и свято за мен. Символът е много прост и е следният: да вярваш, че няма нищо по прекрасно, по-дълбоко, по-симпатично, по-разумно, по-мъжествено и по-съвършено от Христос. И не само няма, казвам си аз с ревнива любов, но и не може да има. Нещо повече, ако някой би ми доказал, че Христос е извън истината и истината наистина се окажеше извън Христос, аз все пак бих предпочел да остана с Христос, отколкото с истината.“

  Фьодор Достоевски

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.