Първо в Narod.bg: Ето как Христо Ковачки краде бюджета (депутат разкри КРИМИНАЛНАТА СХЕМА)

4 1 924

Лъсна схемата, по която олигархът Христо Ковачки краде стотици милиони от държавата! Синият депутат Ивайло Мирчев описа престъпния начин за ощетяване на бюджета от мултимилионера до Бойко и Доган, видя Narod.bg.

Ето пълния текст, публикуваме без редакция:

Всяка година фирми, свързани с голям енергиен олигарх (финансовата патерица на ГЕРБ-ДПС Христо Ковачки, б.ред.) нанасят щети за стотици милиони, чрез неплащане на осигуровки. Vladislav Panev през миналата седмица показа документи за задължения над 166 млн. лв.

Представям схемата, по която се случва това и ще стартираме с колегите в Демократична България инициатива тази дупка да се запуши.

Описание на схема за избягване плащането на осигурителни и данъчни задължения:

І. Участници:

–       Дружество Х – дружество длъжник, което начислява и не внася дължимите осигурителни вноски и данъка върху дохода по трудови правоотношения.

–       Дружества Y и Z, които са реалните ползватели на схемата.

ІІ. Схемата за избягване на плащането на данъчни и осигурителни задължения е реализирана чрез следните основни способи:

1. Неясна собственост на капитала на дружество Х – собственик  е офшорна компания с номинален собственик чуждестранно физическо лице.

2. Размита отговорност за дейността на дружество Х – за управител в Търговския регистър е вписано подставено физическо лице, което е било управител на дружеството преди да се прехвърли собствеността на капитала върху офшорната компания. След вписването на актуалния учредителен акт реално няма назначен управител  на дружеството длъжник от новия собственик (офшорната компания).

3. Дейността на дружеството Х се финансира от дружествата – ползвателите Y и Z (черпещите изгода) по схемата.

Реклама

4. Схемата за избягване на плащането на данъчни и осигурителни задължения не е нова – прилагана е и при други дружества с данъчни и осигурителни задължения в особено големи размери).

ІІІ.Схемата функционира по следния начин

1.Дружество Х поддържа голям по брой персонал (над 400 регистрирани трудови договора). Същият почти изцяло е със специална квалификация и е назначен на постоянни трудови договори. С наетия персонал дружеството декларира доставки на услуги – доставки на персонал, основно на дружествата ползватели Y и Z.

2. Дружество Х е преустановило плащанията на данъчните и осигурителните си задължения, поради което НАП е запорирала банковите му сметки.

3.Персоналът не се използва за извършване на конкретни услуги или определен обем работа, а работи ежедневно на пълно работно време, дори при непрекъснат  режим на работа като ежедневните задачи се поставят от клиентите на дружество Х – дружествата Y и Z. Дружествата Y и Z са реалните работодатели на персонала на Х.

4.Ежемесечно дружество Х издава фактури на дружествата Y и Z за декларираните доставки като по този начин им осигурява право на данъчен кредит (за ДДС, който не Х не внася в бюджета) и отчитане на документално обосновани разходи, с които последните намаляват финансовия си резултат.

5. Дружество Х не получава плащания от дружествата Y и Z по издадените от  него фактури, а ежемесечно съставят протоколи за прихващане (с нареждания), с които се договаря със своите клиенти да извършват от негово име плащания само на разходите, без които дейността на Х не може да продължи. По този начин Y и Z ежемесечно плащат възнагражденията на работниците, а задълженията на Х към бюджета нарастват с около 150-200 хил. лв. всеки месец.

6. Дружествата ползватели Y и Z изплащат възнагражденията на работниците, осигуряват условията на труд и определят мястото и режима на работа – т.е. притежават основните права и задължения на работодател, но без да заплащат задължителните осигурителни вноски и данъка върху дохода.

По този начин същите ползват предимствата на създадената схема за осигуряване на персонал – не плащат данъци и осигуровки върху възнагражденията и ползват право на пълен данъчен кредит за ДДС, който реално не е внесен в бюджета, а за дружеството Х остават пасивите – счетоводни загуби и задължения към НАП в големи размери.

7.В резултат на частичните (непълните) плащания по издадените фактури, вземанията на Х от неговите клиенти непрекъснато нарастват и периодично се прехвърлят на трети лица с договори за цесии, по които плащанията са отложени с години.

По тази схема на Х е отредена ролята на изкуствено поддържан финансово от своите клиенти доставчик, който акумулира задълженията от дейността на схемата и им осигурява право на пълен данъчен кредит по ЗДДС (до датата на дерегистрация по ЗДДС) и персонал, без да внасят дължимите осигуровки и данък.

Дружествата ползватели имат интерес да продължат да финансират дейността на Х, независимо от финансовите му резултати, предвид обстоятелството, че дългът на последното към бюджета може да нараства неограничено, ако не се предприемат действия за прекратяване на описаната схема за избягване плащането на осигурителни и данъчни задължения.

4 Коментара
 1. Египетска пирамида казва

  Sexy single казва:

  Много просташка безвкусица, но никой не може да избяга от „принадлежността“ си….

  https://novini.bg/bylgariya/politika/714477?utm_source=related_content&utm_medium=click_on_related_articles&utm_campaign=content_promo

 2. Египетска пирамида казва

  Новина казва:

  Натали Трифонова ще участва в новия български трилър в ролята на очистително, взето от анонимен сериен убиец. Вика:“ Сатаната ме прееба…..“

 3. Египетска пирамида казва

  Толерантен скитник казва:

  Значи, не може току- така човек да обещава къщи, диамантени колиета и прочие, а да се окаже, че е заложил опикания си ЗАЙЧАРНИК , за да няма проблеми с ХЕИ- то….

 4. Мариана Сумистката казва

  Така, че приберете си смрадливия БОКЛУК, докато не съм инфромирала ИНТЕРПОЛ!!!

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.