Призив на Narod.bg: Изтрийте корупционното петно „Красимир Дачев“ от герба на Свищов (МРЪСОТИИТЕ на приватизатора)

3 3 911

Корупционното петно „Красимир Дачев“ трябва да бъде изтрито от герба и историята на град Свищов! Narod.bg състави кратък списък на престъпленията, криминалните приватизационни сделки и откровените измами и изнудване, свързвани с името на слугата на Исмет Шабан – Стария Фатик. Заради „бизнесмени“ като Красимир Дачев България има печалната слава на най-бедната и корумпирана държава в ЕС.

Порочният списък е повече от достатъчен аргумент за отнемане титлата „Почетен гражданин на Свищов“ от Красимир Дачев, присъдена му на 25 май 2005 г. с решение № 448 на Общинския съвет в крайдунавския град.

Има и законово основание за отнемането на титлата – съгласно чл. 40, ал.2, предложение второ от Наредбата Общинският съвет в Свищов отнема званието „почетен гражданин на Свищов“ на тези, които „с постъпките си петнят името на града и страната“.

Защо приватизаторът с престъпен имидж няма място в списъка на почетните граждани на Свищов – град с достойно минало и не по-малко достойно бъдеще?

ДС милионерът е перфектно описан от представителя на законния собственик на акциите от капитала на открадната „Свилоза“ още през 2008 г. – Красимир Дачев е рейдьр – измамник, представящ се за бизнесмен, чиято основна дейност е завземане на компании въпреки съпротивата на основния акционер.

Бизнесменът, за когото Narod.bg направи серия разкрития за завличане на свои партньори със стотици милиони, за представяне на измислена биография, за връзки с подземния свят и т.н., с действията и постъпките си от 2008 г. досега е опетнил както името на страната, така и на град Свищов.

ЕТО ГИ МРЪСОТИИТЕ НА КРАСИМИР ДАЧЕВ

Факти и документи относно „Свилоза“ и Красимир Дачев разкриват:

1. Организирана от приватизатора схема за отнемане на притежаваните акции от капитала на „Свилоза“ през 2008 г. от законния им собственик на стойност 100 милиона щатски долара. в своя полза без да плати за тях и стотинка.

2. Множество въпроси и съмнения за евентуални действия, продължили през дълъг период от време (2007-2020 г.), изразяващи се в:

– манипулиране на пазара на ценни книжа в нарушение на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и нормативните актове по неговото приложение.

– манипулиране и подвеждане на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, финансовите пазари, кредиторите на „Свилоза“, банките и обществеността чрез прикриване на действителен собственик на офшорна компания, акумулирала огромни активи с неясен произход

Реклама

3. Представяне на неверни биографични данни в публичното пространство, заемане на длъжности в търговски дружества въз основа на декларации с невярно съдържание, признание за даване на подкупи

4. Конфликт с община Свищов

5. Постановена присъда срещу Красимир Дачев за клевета

6. Липса на какъвто и да е принос към община Свищов

Една част от машинациите вече осветлихме, други тепърва ще станат обект на публикации в Narod.bg.

Случаят с отнемането на мажоритарния пакет акции от капитала на „Свилоза“ от законния им собственик се доказва от документи и информация, които не се нуждаят от коментар, разкриващи организираната схема, чрез която Красимир Дачев отне от законния им собственик и придоби за себе си мажоритарния дял акции (80%) от капитала на структуроопределящото за българската икономика предприятие „Свилоза“- Свищов през 2008 г.

Групата участници в тази организирана схема са:

  • Красимир Дачев – организатор и краен бенефициер по сделката, който отне акции от законния им собственик на стойност 100 млн. щатски долара, без да плати и стотинка;
  • Александър Панев – близък сътрудник на Красимир Дачев, организирал прехвърлянето на акциите при инвестиционния посредник;
  • Бенчмарк Финанс АД – инвестиционен посредник, осъществил транзакцията и регистрацията на договора за прехвърляне на акциите на БФБ и в Централен депозитар, без да провери има ли предварително решение на собственика на акциите за извършване на такава сделка, независимо от фрапиращото несъответствие на насрещните престации.
  • Мария Братанова – пълномощник на „АРУС Лтд.“ и служителка на „Свилоза“ по това време, подписала договора за прехвърляне на акциите по указания на Красимир Дачев, без да уведоми принципала си за сделката и изтеглила обратно в брой платената цена 253 976.74 лв., подала към КФН, БФБ и обществеността писма с нeвярно съдържание, че сделката с мажоритарния дал акции oт капитала на „Свилоза“ е вътрешна транзакция без действителна промяна в собствеността и в контрола върху предприятието
  • Росана Дачева – дъщеря на Красимир Дачев, подписала договора за покупко-продажба на акциите от името на новоучреденото от Дачев дружество „АРУС“ АД, България
  • Михаил Колчев– изпълнителен директор на „Свилоза“, подал към КФН, БФБ и обществеността писма с невярното съдържание, че сделката с мажоритарния дял акции от капитала на „Свилоза“ е вътрешна транзакция без действителна промяна в собствеността и в контрола върху предприятието
  • Албена Бадева – съпруга на юридическия консултант на „Свилоза Николай Бадев и учредител и миноритарен акционер в „А.Р.У.С“ АД, Свищов.
  • Арменак Магърдич Халваджиян, представител на „НАРЕН“ ЕООД в Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД, участвал във вземането на решенията за разпродаване на предприятието с цел принуда мажоритарният акционер в „Свилоза“ да се откаже от акционерните си права в полза на Красимир Дачев

Чрез описаната схема акции с пазарна стойност към датата на прехвърлянето от $100 000 000, собственост на американската компания „АРУС“ Лтд., в която Красимир Дачев беше миноритарен акционер с 45% от капитала, бяха прехвърлени за 0.01 лв. на новоучреденото българско дружество „А.Р.У.С АД, собственост на Красимир Дачев,  като дори и платената символична сума беше изтеглена от сметките на дружеството от контролирания от Красимир Дачев пълномощник, след което следите й се губят

В резултат на това негово деяние– „Свилоза“ загуби възможността да се развива като модерна европейска компания, по който път беше тръгнала преди то да се случи,  а дружеството беше обречено да не може да бъде продадено на сериозен инвеститор, защото пазарът е много добре информиран за гореописаната схема.

Може би и затова дружеството няма експертен Съвет на директорите, а той се състои от двама пенсионери и един шофьор.

И всичко това се отнася не за кое да е, а за най-голямото и то Свищовско предприятие! И отгоре на това точно този човек продължава да бъде в списъка на почетните граждани на Свищов!

Това са само малка част от мръсотиите на Красимир Дачев, с които петни името на Свищов, почетни граждани на който са личности като генерал Драгомиров – Освободител на Свищов, Димитър Ценов, академик Николай Державин, проф. Георги Чапкънов, Великотърновският митрополит Григорий и прочее.

В тази поредица от заслужили името на Красимир Дачев е грозно петно, което трябва да бъде изтрито от община Свищов.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.