Бойко Рашков смаза Гешев! МВР оповести 116 разследвания, прикрити от прокуратурата (ПЪЛЕН СПИСЪК)

1 5 879

Бойко Рашков спази обещанието си – МВР публикува списъка със 116 разследвания, за които посочи, че прокуратурата не дава разрешение за реализация. По много от тях материалите от проверките на МВР са изпратени, но няма информация какво се случва.

Те засягат публични лица, заемащи ръководни длъжности в държавните и общински администрации, корупция, здравеопазване и други.

Сред тях са прокурори от Ямбол и Бургас, столичният кмет, ръководството на БНБ, „Напоителни системи“, една от проверките за строежа на „Хемус“ без разрешения и отчуждителни процедури и много други. 

Ето кои са те:

За периода от 01.01.2021 г. до 25.03.2022 г.

1. В ОДМВР – Кърджали, кметство Перперек, общ. Кърджали, и дружество с ограничена отговорност

Фактурирани и платени дейности на ООД за бетониране на пътища в кметство Перперек, като за абсолютно същите дейности от ООД са издадени фактури и към Община Кърджали. Материалите по проверката са изпратени в РП – Кърджали на 26.05.2020 г. за произнасяне.

2 Преписка с номер от 17.09.2020 г. в ОДМВР – Ловеч

Служители на Община Ловеч, укрили превозни билети за дървен материал Укрити превозни билети /не са осчетоводени/, като по този начин дървесината, която е експедирана не е заплатена на Община Ловеч.

Преписката е изпратена на ОП-Ловеч на 13.01.2021 г. с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 282, ал. 1 от НК.

3 Сигнал с рег. номер от 29.12.2020 г. от ДФР-ДАНС, линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП 54-годишен мъж и 46-годишна жена, собственици на търговски дружества Получена информация за извършени данъчни престъпления от лица – 54-годишен мъж и 46-годишна жена, собственици на търговски дружества. Изпратено в СГП с писмо от 27.01.2021 г.

4 Преписка с номер от 12.01.2021 г. на ГДНП, отдел „Икономическа полиция“

Служители на Областна администрация София-град Нарушения при отдаване под наем на общински жилища. Преписката е изпратена на 16.02.2021 г. на СРП.

5 Преписка с вх. номер от 18.12.2020 г. по описа на СДВР

Обществена поръчка с предмет „Осигуряване на летателна годност на самолет L-39 ZA рамково споразумение“, открита с решение от 09.05.2018 г. Евентуални нарушения при разглеждане и оценка на оферти и провеждане на преговори по обществена поръчка с предмет „Осигуряване на летателна годност на самолет L-39 ZA рамково споразумение“, открита с решение от 09.05.2018 г. На 26.02.2021 г. преписката е изпратена в СРП за правно становище и отношение по компетентност.

6 Рег. номер от 23.12.2020 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“ Служители на банкова институция Начисляване на неправомерна лихва при обслужването на ипотечен кредит. Финансово престъпление от страна на служители на банката. Изпратен в СП с писмо от 19.03.2021 г.

7 Преписка от 19.02.2021 г. на ГДНП, отдел „Икономическа престъпност“ Кмет на Община Видин Бездействие на кмета на Община Видин по резитба на дървета.

Преписката е изпратена на 08.04.2021 г. на СП по компетентност.

8 Рег. номер от 31.07.2020 г. по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП Измамени за инвестиране в бинарни опции Измамени чужди граждани чрез интернет платформа за инвестиране в бинарни опции – схема Понци. Изпратено в СГП с писмо от 09.04.2021 г.

9 Преписка с вх. номер от 01.03.2021 г. по описа на СДВР

Извършената проверка от НЗОК в университетска многопрофилна болница в София В резултат на извършена проверка от НЗОК в болница е установено, че пет здравноосигурени лица са хоспитализирани, а по данни от проверката лицата не са били пациенти на лечебното заведение. Материалите са изпратени в СРП на 11.04.21 год. за правна преценка.

10 Сигнал с вх. номер от 09.02.2021 г., линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП 47-годишен мъж Извършени данъчни престъпления и сделки с наследствени имоти, престъпления по чл. 253, 255-256 от НК. В хода на проверката е установено, че 47-годишният мъж е осъждан за данъчни и документни престъпления.

Заведена е пр. пр. през 2021 г. Материалите са изпратени в СП с писмо от 14.04.2021 г.

С писмо от 05.05.2021 г. са изпратени допълнителни материали за присъединяване към преписката.

11 Преписка от 2020 г. по описа на ОДМВР- Плевен. Собственик на фирми Собственикът наел 6 /шест/ блокови метални модулни елемента за мост тип „Сарм“. В последствие модулните елементи били фиктивно продадени от фирмата наемател на друга фирма, която пък препродала мостовото съоръжение. Към днешна дата мостът бил монтиран и по него се извършвало движение на автомобили.

Събраните материали от извършената проверка по преписка от 2021 г. по описа на ОП-Плевен.

12

13 Преписка с вх. номер от 05.03.2021 г. по описа на СДВР ЕТ с управител 34-годишна жена Данъчни задължения в особено големи размери, установени в РА на ТД на НАП-Софи. На 28.04.2021 г. преписката е изпратена в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 255, ал. 3 от НК.

14 Преписка с вх. номер от 05.02.2021 г. по описа на СДВР Кмет на София Извършено престъпление от кмета на София относно прието решение от 17.05.2018 г. от СОС при Столична община. Според подателя кметът на София е запозната в детайли с проекта за „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София, с оползотворяване на RDF” за изграждане на инсинератор, включително с екологичните и финансови последствия от него. Подателят твърди, че документите, внесени в СОС от кмета на гр. София, са с невярно съдържание. След извършване на проверката 28.04.2021 г преписката е изпратена в СРП с мнение за правна преценка.

15 Преписка от 11.05.2021 г. на МВР, отдел „Икономическа престъпност“ – ГДНП Гражданин и длъжностни лица от различни държавни институции Извършени незаконосъобразни деяния от гражданин и длъжностни лица от различни държавни институции.

Преписката е изпратена на 21.05.2021 г. в СГП.

16 Сигнал от 27.04.2021 г., линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП.

Компания Жертви на инвестиционна измама. Изпратен до СП с рег. номер от 22.05.2021 г. и изпълнени указания

17 Вх. номер от 25.11.2019 г., по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. Чужди граждани, които извършват инвестиционни измами. Чужди граждани, които извършват инвестиционни измами чрез регистрирани в България интернет платформи. Лицата се убеждавани, че чрез инвестиране биха спечелили големи печалби за кратко време. Изпратена в СГП с мнение за присъединяване към пр. пр. от 2021 г. с писмо от 22.05.2021

18 Рег. номер от 08.04.2021 г., по линия „Корупция“ в ГДБОП Магистрати от прокуратурите в Ямбол и Бургас. Твърдения за корупционни практики на магистрати от прокуратурите в Ямбол и Бургас, свързани с протекции над престъпна дейност на лица от гр. Елхово, гр. Ямбол и Бургаски регион, както и такава, свързана с ГКПП-Лесово. Изпратена справка на Специализирана прокуратура (СП)

19 Прокурорска преписка от 2021 г. по описа на СП, вх. номер от 30.03.2021 г. по описа на ГДНП, отдел „Икономическа престъпност“. Прокурор от СРП, приятелката му, началника на Затворническо общежитие Кремиковци и началника на Затвор София Данни за организирана престъпна група, начело с прокурор от СРП, приятелката му, началника на Затворническо общежитие Кремиковци и началника на Затвор София.

Изпратена в Специализираната прокуратура на 31.05.2021 г. с мнение за изпълнени указания.

20 Сигнал от 24.03.2021 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“. 38-годишен мъж Изготвяне и използване на неистински документ с цел придобиване на дружествени дялове и активи на дружество. Изпратен в СП с писмо от 11.06.2021 г. .

21 Сигнал от 22.03.2021 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“. Мъже на възраст 45, 39, 33 и 34 години и свързаните с тях две ЕООД. Укриване на парични средства в особено големи размери, недеклариране на средства и доходи и укриване на незаконно придобито имущество. Изпратен в СП с писмо от 11.06.2021 г. С писмо от 01.07.2021 г. са изпратени материали за присъединяване.

22 Сигнал от 08.04.2021 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“. Двама мъже – на 60 и на 30 години. Относно финансова измама. Изпратено в СРП с писмо от 14.06.2021 г.

23 Преписка с вх. номер от 15.03.2021 г. по описа на СДВР. Охранителна фирма (ООД)

Данъчни престъпления във връзка с извършена ревизия за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г., като е приключила с издаването на РА от 05.10.2020 г. с установени задължения по ДОО, ДЗПО, ЗО, ДДС, ДОД и КД в големи размери. На 21.06.2021 г. преписката е изпратена в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 255 от НК.

24 Преписка с вх. номер от 31.05.2021 г. по описа на СДВР Дирекция „Развитие на селските райони“. Данни по отношение дирекция „Развитие на селските райони“ за „корупционни практики и облагодетелствани служители, работещи на различни позиции в дирекцията – управляващ орган, който създава политиките във връзка с една от най-важните програми, финансирани с европейски бюджет“. На 29.06.2021 г. преписката е изпратена в СРП за правно становище и отношение по компетентност.

25

26 Преписка от 13.04.2021 г. на ГДНП, отдел „Икономическа престъпност“ Служители на СЗОК и лекари от БЛС по повод извършена проверка на университетска многопрофилна болница в София. Извършени длъжностни престъпления от служители на СЗОК и лекари от БЛС по повод извършена проверка на МБАЛ АД. Преписката е изпратена на 06.07.2021 г. на СГП с мнение за образуване на досъдебно производство.

27 Преписка с вх. от 08.06.2021 г. по описа на СДВР. Извършена проверка от звено „Вътрешен одит“ към Министерство на здравеопазването на УМБАЛ ЕАД. Проведено заседания на Съвета на директорите на болницата одобрило извършването на разходи в размер на 23 322 202,81 без вкл. ДДС, за които има противоречиви твърдения. Извършена проверка от звено „Вътрешен одит“ към Министерство на здравеопазването на болницата. Материалите са изпратени в СГП на 07.07.2021 год. за правна преценка.

28 Преписка номер от 21.05.2021 г. на МВР, отдел „Икономическа престъпност“ – ГДНП Ръководството на БНБ Действия на ръководството на БНБ.

Преписката е изпратена на 16.07.2021 г. на СГП по компетентност.

29 Преписка с вх. номер от 15.06.2021 г. по описа на СДВР ДЗЗД и ООД

Не изпълнение на договорни задължения. На дата 28.07.2021 г. преписка под горния номер е докладвана на СРП.

30 Преписка с вх. номер от 10.06.2021 г. по описа на СДВР ЕООД с управител с 60-годишен мъж. Данъчни задължения в особено големи размери, установени в РА на ТД на НАП-София. На 29.07.2021 г. преписката е изпратена в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 255, ал.3 от НК.

31 Рег. номер от 15.12.2020 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“. ЕООД със собственик и управител 47-годишна жена Извършени инвестиционни измами и изпиране на пари . Изпратена в СП с писмо от 04.08.2021 г.

32 Рег. номер от 26.06.2020 г. по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. Относно трансгранични преводи Трансгранични финансови преводи от Италия за над 1,5 млн. евро, впоследствие наредени към физическо лице в Хърватия, като се предполага че средствата са придобити от ДДС измами. Изпратено в СГП с писмо от 12.08.2021 г.

33 Прокурорска преписка от 2021 г. на Окръжна прокуратура – Перник, вх. от 15.06.2021 г. по описа на ОДМВР – Перник.

65-годишен мъж, член на Общински съвет – Перник Евентуално извършени престъпления от член на Общински съвет – Перник. Докладвана в Окръжна прокуратура – Перник на дата 16.08.2021 г.

34 Преписка от 28.05.2021 г. на МВР, ОИП – ГДНП Служители на Българска агенция за инвестиции. Нарушения от служители на Българска агенция за инвестиции. Преписката е изпратена на 19.08.2021 г. в СП.

35 Вх. номер от 20.05.2021 г. по описа на СДВР Общинско предприятие.

В периода, който обхваща доклада, длъжността Директор на общинското предприятие са заемали трима души – две жени и мъж Заобикаляне на процедура по ЗОП След извършване на проверката на 01.09.2021 г. преписката е изпратена в СРП с мнение за правна преценка.

36 Сигнал от 22.03.2021 г. от ДФР-ДАНС, линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. Български граждани, ангажирани с изпиране на пари. Изпиране на пари, акумулирани от престъпна дейност на територията на Кралство Белгия. Изпратено с рег. номер от 01.09.2021 г. към ОП-Бургас.

37 Сигнал рег. номер 16.06.2021 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“. ЕООД със собственик и управител 64-годишен мъж Относно извършени неправомерни банкови транзакции. Превод с измама по сметката на ЕООД. Впоследствие голяма част от сумата се тегли на АТМ устройства в България. Изпратен в СП с писмо от 01.09.2021 г.

38 Преписка с вх. номер от 28.05.2021 г. по описа на 07 РУ – СДВР Кмета на район „Студентски” и главния архитект на СО.

Срутване и затваряне на част от пътното платно на ул. „8-ми декември”, район „Студентски”, в участъка между преките на ул. „Проф. Генчев” и ул. „Акад. Боян Петканчин”.

След извършване на проверката, материалите са изпратени на 02.09.21 г. в СРП.

39 Преписка с номер от 14.06. 2021 г., по описа на ОП – Плевен

ОДМВР Плевен Директора на РЗОК – Плевен Отказ от РЗОК – Плевен за сключване на договор с лечебното заведение. По преписката е извършена проверка, справката е докладвана в ОП – Плевен на 03.09.2021 г.

40 Преписка с номер от 12.07.2021 г. на ГДНП, ОИП. Директор ОПОС и бивш началник на кабинет на МОСВ. Нарушения от директор ОПОС и бивш началник на кабинет на МОСВ. Преписката е изпратена на 10.09.2021 г. СГП.

41 Сигнал с рег. номер от 28.07.2021 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“. Брокери, представящи се за служители от Ltd, предлагащо инвестиционни услуги Измама, извършена от брокери, предлагащи инвестиционни услуги. Преписката е изпратена на СП с писмо от 10.09.2021 г .

42 Преписка с вх. номер от 15.07.2021 г. по описа на СДВР ЕООД Противоправни действия при одобряване на земеделски субсидии След извършена проверка на 13.09.2021 г. преписката е докладвана в СГП.

43 Преписка с вх. номер от 13.08.2021 год. по описа на СДВР. Служебния министър на здравеопазването Интервю от служебен министър на здравеопазването, в което той заявява, че не е бил преглеждан в лечебното заведение. Преписката е изпратена в СРП на 13.09.2021 год. за правна преценка.

44 Преписка с вх. номер от 17.06.2021г. по описа на СДВР. За извършени строително-монтажни работи (СМР) в периода 2018-2019 г. от Столична община. Данни за извършени строително-монтажни работи (СМР) в периода 2018-2019 г. от Столична община без строителни книжа и разрешение за строеж. Преписката е изпратена на 15.09.2021 г. в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство.

45 Сигнал с рег. номер от 02.04.2021 г., линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. ЕООД със собственик и управител 23-годишен мъж. Измама от частна фирма. Изпратен до СП с писмо от 16.09.2021 г..

46 Преписка от 12.07.2021 г. на ГДНП, ОИП. ТД “Напоителни системи“ ЕАД Сигнал от министъра на земеделието и храните за констатирани нарушения от ТД “Напоителни системи“ ЕАД. Преписката е изпратена на 29.09.2021 г. в СГП.

47 Преписка от 07.09.2021 г. на ГДНП, ОИП Кмет на Община Твърдица Извършени нарушения от кмета на Община Твърдица. Преписката е изпратена на 05.10.2021 г. в СП по компетентност.

48 Преписка с вх. номер от 04.08.2021 г. по описа на СДВР Факти и обстоятелства, свързани с възлагането на дейности по проект „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, пристанище Варна – инженеринг“. Писмо от министъра на финансите за факти и обстоятелства, свързани с възлагането на дейности по проект „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, пристанище Варна – инженеринг“ на стойност 327 161 500,00 лева без ДДС.

Процесният договор е сключен без конкурс или процедура по избор, което се явява избягване реализиране на процедури по ЗОП. На 11.10.2021 г. преписката е изпратена в СРП с мнение за правно становище и отношение по компетентност.

49 Преписка с вх. номер от 23.09.2021 г. по описа на СДВР. Изпълнителен директор на банкова институция. Финансови взаимоотношения между „НСА България“ ЕООД и банкова институция. По преписката е извършена подробна и задълбочена проверка, като на 20.10.2021 г. е изпратена до СРП с мнение за образуване на досъдебно производство.

50 Рег. номер от 02.07.2021 г. по линия „Корупция“ в ГДБОП

Прокурор от апелативен район Бургас Корупционна практика и „търговия с влияние“, осъществена от прокурор от апелативен район Бургас, покровителстваш фирми на ГКПП-Лесово, Малко Търново и Капитан Андреево, осъществяващи нелегален внос.

По случая са отделени материали за контрабанда с участието на длъжностни лица от Агенция „Митници“ (АМ) и предприети оперативно-издирвателни действия в ГДБОП. За другите твърдения е изпратена справка на ВКП с рег. номер от 21.10.2021 г.

51 Докладна записка, рег. номер от 07.07.2021 г. от ДВС по линия „Корупция“ в ГДБОП Бивш магистрат. Търговия с влияние от бивш магистрат на служители от съдебната власт. Изпратена е справка на 29.10.2021 г. във ВКП за отношение по компетентност.

52 Преписка с вх. номер от 31.08.2021 г. по описа на СДВР. Директор на Национален дворец на културата (НДК). Неправомерни деяния на директор на Национален дворец на културата. След извършена проверка на 29.10.2021 г. преписката е изпратена на СГП за правна преценка на събраните материали.

53 Преписка с номер от 30.07.2021 г. на МВР. Сектор 06 ОИП – ГДНП Кмет на район „Възраждане“ към СО и зам.-кмет на района. Неправомерни действия от кмет и зам.-кмет на район „Възраждане“ към СО.

Преписката е изпратена на 30.10.2021 г. на СГП по компетентност.

54 Преписка с вх. номер от 30.08.2021 г. по описа на МВР.

ОИП – ГДНП.

Длъжностни лица от Община Варна и Областна администрация – Варна. Изграждане на обект: “Буна “Минерален басейн – крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при к.к. “Св. Св. Константин и Елена“, за финансиране в размер на 5 775 000 лв. На 11.11.2021 г. материалите по преписката са изпратени на Специализирана прокуратура с мнение за образуване на досъдебно производство.

55 Преписка от 15.09.2021 г. на ГДНП.

ОИП – ГДНП. За нарушения при провеждани обществени поръчки в Община Кубрат. Нарушения при провеждани обществени поръчки в Община Кубрат. Преписката е изпратена на 17.11.2021 г. на СП.

56 Сигнал с рег. номер от 27.07.2021 г., линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. ЕООД Относно извършени съмнителни операции в периода от 30.05.2021 г. до 14.06.2021 г., възлизащи на над 1 млн. Изпратен в СП с писмо от 18.11.2021 г. за произнасяне по компетентност.

59 Преписка от 25.08.21 на ОДМВР-Шумен. Конезавод Сигнал от МЗ за злоупотреби и неизгодни сделки. Изпратена на 24.11.21 г. в ОП- Шумен за отношение по компетентност. Възложена проверка на АДФИ от ШОП.

60 Сигнал с рег. номер от 07.07.2021 г., линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. Лица, упълномощени по множество фирмени сметки (за над 120 дружества). Пране на пари. Информацията е потвърдена частично с данни, получени от САДФР – ДАНС. В същата се съдържат данни за данъчни измами. Преписката е изпратена в СГП с писмо от 26.11.2021 г.

61 Рег. номер от 15.07.2021 г. относно придобита информация,

по линия „Корупция“ в ГДБОП Длъжностно присвояване в МБАЛ в гр. Монтана. Получени неследващи се парични суми в големи размери от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, чрез използване на документ с невярно съдържание и деяния, кореспондиращи с реализиран състав на престъпление/я, свързано/и с длъжностно присвояване в МБАЛ в гр. Монтана. Изпратена справка с материали до ОП-Монтана с рег. номер от 26.11.2021 г.

62 Преписка с номер от 20.09.2021 г. на ГДНП.

Реклама

ОИП – ГДНП. Длъжностни лица от Община Ямбол. Нарушения от длъжностни лица от Община Ямбол. Преписката е изпратена на 02.12.2021 г. в СП.

63 Преписки с вх. номера от 06.07.2021 г., от 29.06.2021 г., от 06.08.2021 г. и от 09.08.2021 г. по описа на 07 РУ-СДВР (преписките са обединени в една). Главния архитект на гр. София. Главният архитект на гр. София в продължение на 1 година не издава разрешение за строеж на обект в жк. Студентски град.

След извършената проверка, материалите са изпратени в СРП на 02.12.21 г. с мнение за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление от общ характер.

64 Преписка вх. номер от 13.09.2021 г.

ОИП – ГДНП. За извършени закононарушения при строителството на автомагистрала „Хемус“. Данни за извършени закононарушения при строителството на автомагистрала „Хемус“. Извършване на СМР дейности без надлежни разрешения за строеж и при не приключили отчуждителни процедури.

Установено е, че всички договори за СМР, проектиране, за наем на техника и доставка на строителни материали са сключени в противоречие с чл. 17 от ЗОП. В хода на проверката по категоричен начин е установено, че на лот 4 и 5 на АМ Хемус има извършени множество СМР без наличие на влязло в сила разрешение за строеж. След приобщаване на всички документи по случая, материалите са изпратени на СГП на 08.12.2021 г.

65 Преписка от 26.10.2021 г. на ГДНП

Срещу длъжностни лица от Община Кюстендил. Нарушения извършени от длъжностни лица от общината. Преписката е изпратена на 10.12.2021 г. в СП.

66 Проверка от 19.10.2021 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“ Срещу банкова институция Престъпление по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 2 и за престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 2 (евентуално и т. 1) от НК. Резултатите от проверката са изпратени в СП на 13.12.2021 г.

67 Преписка от 15.10.2021 г. по описа на СДВР Срещу служител от ТД на НАП-София. Уведомление на ЦУ на НАП за констатирано неправомерно поведение на служител от ТД на НАП-София. Неправомерен достъп и предоставяне на информация, квалифицираща се като данъчно осигурителна информация съобразно постановките застъпени в чл. 72 от ДОПК, а именно справки декларации ведно с дневниците за покупки и продажби на дружеството. Изпратена е в СРП на 14.12.2021 г. с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 284 от НК.

68 Преписка от 04.11.2021 г. ГДНП. Срещу гражданин Данни за извършени престъпления-финансови, данъчни престъпления, пране на пари и др. Извършена е проверка и на 15.12.2021 г. преписката е изпратена на СГП за отношение по компетентност.

69 Преписка от 14.10.2021 г. по описа на

ГДНП.

Срещу длъжностни лица от АД и ЕАД Доклад на ДНСК до Министерство на икономиката за проверка на язовири държавна и общинска собственост, по които са извършвани ремонтни дейности без надлежно издадено разрешение за строеж.

Данни за извършени престъпления от виновни длъжностни лица, които съзнателно са сключили неизгодни сделки – закупуват строителна техника, която не използват и от това е произлязла значителна щета, както и не са упражнили достатъчно контрол върху работата на лица, на които им е възложено управлението, разпореждането и отчитането на обществено имущество. На 21.12.2021 г. материалите по преписки са изпратени на СГП.

70 Преписка от 24.08.2020 г. по описа на СДВР Срещу гражданин Изнудване на стойност 500 000 относно публикуване в медиите позорящи и злепоставящи факти и обстоятелства.

Преписката e получена от СГП след изпълнени указания.

71 Преписка от 04.11.2021 на МВР Срещу кмета на Община Никола Козлево За сключване на неизгодна сделка Изпратена на 03.01.22 г. в ОП-Шумен.

72 Рег. № от 04.10.2021 г., подаден до МВР по линия „Корупция“ в ГДБОП Срещу свързани с главния прокурор лица Имотни сделки на свързани с гл. прокурор лица, както и участието на някои от тях в „бандитска приватизация“, свързаност на лица при прехвърляне на имоти на занижени цени и имотни измами. На 04.01.2022 г. е изпратена справка с материали в СП по тяхно искане.

73 Рег. № от 16.12.2021 г., подаден до МВР по линия „Корупция“ в ГДБОП. Срещу главния прокурор и др. лица Организирано и ръководено сиво счетоводство, длъжностни престъпления, свързани с гл. прокурор и др. лица. Изпратена справка на 04.01.2022 г. и материали в СП по тяхно искане.

74 Преписка от 15.09.2021г. по описа на ОД МВР- Ловеч

Срещу началника на РДНСК Ловеч

Корупция и извършено престъпление по служба от Началника на РДНСК Ловеч във връзка с незаконно строителство на Автомагистрала „Хемус“. Преписката е изпратена на 04.01.2022 г. на Окръжна прокуратура Ловеч с данни за извършено престъпление по чл. 311 от НК .

75 Преписка от 16.09.2021 г. подаден до МВР

по линия „Корупция“ в ГДБОП Срещу главния прокурор Твърдения, че главният прокурор, чрез своите действия лишил гражданин от собствеността му върху фирмата, за прокурорско бездействие по отношение на данни за данъчни престъпления и оказана репресия върху него. Изпратена справка от 04.01.2022 г. и материали в СП по тяхно искане.

76 Преписка от 27.09.2021 г. по описа на 04 РУ-СДВР срещу кмета на СО „Лозенец“. Изграждане на детска градина в местността Кръстова вада район Лозенец към СО.

На 04.01.2022 г. преписката е изпратена в СРП.

77 Преписка от 03.11.2021 г. по описа на ГДНП Срещу кмета на Община Бобошево Корупционни действия на кмета.

Преписката е изпратена на 05.01.2022 г. на СП по компетентност.

78 Преписка от 05.01.2022г. по описа на ОДМВР –Ямбол. Срещу кмета но община Ямбол Неправомерно разпореждане с публична общинска собственост от страна на община Ямбол при организирането на коледен базар през 2021г. Кметът, в качеството му на длъжностно лице, не е изпълнил служебните си задължения, като не е спазил Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на общината и с това е нанесъл щета на бюджета на общината в размер на поне 13 020 лв. без ДДС – престъпление по чл. 282, ал. 1 от НК. Материалите по преписката са изпратени на ОП-Ямбол на 05.01.2022 г.

79 Преписка от 23.11.2021 г.на ГДНП Срещу кмета на село Добровница, обл. Пазарджик. Извършени нарушения от кмета. Преписката е изпратена на 06.01.2022 г. в СРП по компетентност.

80 Преписка от 23.11.2021г., по описа на ГДНП.

П. Служители на Автомагистрали ЕАД. Извършени злоупотреби от служители на Автомагистрали ЕАД във връзка със сключени договори с фирма за озеленяване на АМ „Хемус“. След извършена проверка материалите са изпратени на 06.01.2022 г. на СГП за отношение по компетентност.

81 Преписка от 29.12.2021 г. по описа на СДВР, Срещу длъжностни лица на Столична община. Незаконно строителство, нарушаване на множество разпоредби от длъжностни лица на Столична община, както и нарушаване на Закона за общинската собственост, относно недвижим имот – терен находящ се в ж.к. ,,Лагера“. Преписката е изпратена на 06.01.2022 г. в СГП с мнение за правна преценка.

82 Извършена проверка по преписка от 21.10.2021 г. по описа ОДМВР-Търговище Срещу длъжностно лице от община Търговище Неизпълнение на договорни отношения.

Преписка е изпратена по компетентност на Специализирана прокуратура на дата 11.01.2022 г.

83 Рег. № от 09.11.2021 г., подаден до МВР по линия „Корупция“ в ГДБОП Свързаност на бивши и настоящи служители МВР с охранителна фирма, както и търговия с влияние на бивш магистрат върху служители от съдебната власт. Свързаност на бивши и настоящи служители МВР с охранителна фирма, както и търговия с влияние на бивш магистрат върху служители от съдебната власт. Изпратена справка с рег. № от 13.01.2022 във ВКП.

84 Рег.номера – 2 от 10.01.2022 г.; 1 от13.01.2022 г.по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. Срещу народен представител Извършени от народен представител престъпления от общ характер (корупция и изпиране на пари) Изпратен до СП на 18.01.2022 г.

85 Преписка от 17.01.2022 г. на ГДНП, За нарушения при плащания по Мярка10 (агроекология и климат). Нарушения при плащания по Мярка10 (агроекология и климат). Преписката е изпратена на 21.01.2022 г. на СГП.

86 Преписка от 08.11.2021 г. на ГДНП срещу кмета на Община Пазарджик Нарушения, свързани с договори за дезинфекция. Преписката е изпратена на 24.01.2022 г. в СП с мнение за образуване на досъдебно производство.

87 Преписка 16.11.2021 г. на ГДНП Срещу кмет на Община Пазарджик Нарушения, свързани с договори за дезинфекция. Преписката е изпратена на 24.01.2022 г. в СП с мнение за образуване на досъдебно производство.

88 Преписка от 21.10.21

Срещу директор на държавно ловно стопанство Извършено престъпление по чл. 220, ал.1 от НК – сключен неизгоден договор за наем за срок от 15 години между ловното стопанство и дружество на стойност 741 902,40 лв. без ДДС На 25.01.22 г. преписката е изпратена в ОП-Шумен.

89 ДП по описа на ОД МВР – Кърджали Срещу бивш заместник- кмет на Община Кърджали За престъпление по чл.282 НК.

Същото е изпратено от наблюдаващ прокурор от ОП – Кърджали на Специализирана Прокуратура.

90 Преписка от 03.12.2021г. по описа на РУ-Тетевен

ОД МВР-Ловеч

Срещу община Тетевен Сключен от общината неизгоден договор за правна защита и съдействие с адвокат от САК. Възнаграждението по договора е в размер на 300 000 лв. годишен хонорар. Проверката е приключена на 26.01.22 г, като е изпратена на Районна прокуратура – Ловеч .

91 Преписка от 01.11.2021 г. на ГДНП

Срещу кмета на Община Своге Нарушения при построяване на пречиствателна инсталация. Преписката е изпратена на 31.01.2022 г. на СП по компетентност.

92 Преписка от 04.11.2021 г. на ГДНП Срещу директор на Български институт по стандартизация и служител на същата дирекция. Неправомерни действия. Преписката е изпратена на 02.02.2022 г. в СГП с изпълнени указания.

93 Преписка от 10.11.2020 г. по описа на СДВР Срещу фондация със седалище гр. София Данни за престъпление от общ характер по чл. 255 б от НК както и за данни за евентуално извършено документно престъпление по чл. 313 от НК..

Преписката е изпратена в СРП на 04.02.2022 г. с мнение за образуване на досъдебно производство

94 Преписка от 30.11.2021 г., по описа на ГДНП

Във връзка с изпълнението на обществени поръчки на територията на Община – Разград. Закононарушения във връзка с изпълнението на обществени поръчки на територията на Община – Разград. Настъпили щети за общината във връзка с изтеглен банков кредит в размер на 7 000 000 лева за финансиране на различни обществени поръчки на територията на общината, свързани основно с извършване на СМР. На 08.02.2022 г. след извършена проверка по материалите от преписката, същата е изпратена на СП – София за сведение и отношение по компетентност.

95 Преписка от 21.01.2022 г. по описа на ГДНП.

Срещу зам.-кмет на Община Банско Неправомерни действия на зам. кмет на гр. Банско. Преписката е изпратена в Специализираната прокуратура с мнение за вземане на отношение по компетентност на 15.02.2022 г.

96 Преписка от 10.01.2022г. отдел „Икономическа престъпност“ – ГДНП.

Срещу собственик на ЕООД, в съучастие с длъжностни лица от държавните и общински структурите Извършено престъпление по чл.253 от НК. Регулярно постъпват преводи в големи размери от общините Садово, Ботевград, Първомай, Ябланица и Чавдар към частна фирма на стойност над 4 000 000 лв. Установено е, че собственичката на фирмата е направила две заявки за теглене на пари в брой в общ размер на 533 635 лв. Тя е с множество криминални регистрации, свързани с кражби на стоки и парични средства, като постъпващите средства не отговарят на социалния статус на лицето.

По преписката е извършена проверка и изпратена в СГП на 18.02.2022 г.

97 Преписка от 20.01.2022 г. по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. Срещу 47-годишна, съдия и пилот от гражданската авиация. Организирана престъпна група, извършваща престъпление по чл. 253 от НК (изпиране на пари), действаща на територията на гр. София Изпратен до СП на 21.02.2022 г.

98 Преписка от 27.01.2022 г.

СДВР Срещу изпълнителния директор на МБАЛ – ЕАД. Установен конфликт на интереси по отношение на изпълнителния директор на МБАЛ. Преписката е изпратена в СГП на 22.02.2022 г. за правна преценка.

99 Преписка от 16.12.2021 г.

по описа на отдел „Икономическа престъпност“ – ГДНП. Срещу заместник кмет на Столична община Длъжностно лице, заместник кмет на Столична община е осъществил състава на престъпление по чл. 254 а от НК, като за 2019 г. и 2020 г. е допуснал постъпилите средства от такса смет дължими за предходни години – „недобори“, в размер на 84 522 709 лева, да постъпват не в целева сметка, а в такава, в каквато постъпват всички приходи на общината. Материалите по преписката са изпратена на СП на 22.02.2022 г., с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 254 а от НК.

100 Преписка от 17.02.2022 г. по описа на Първо РУ – Варна

ОДМВР Варна Срещу народен представител Народен представител, диагностициран с положителен тест за Covid19 и поставен от РЗИ – Варна за домашно лечение за периода 26.01.2022г. до 04.02.2022г., е нарушил 10-дневна карантина и е участвал в пресконференция на варненските народни представители от политическа партия, състояла се на 31.01.2022г., както и в различни съдебни заседания в периода на карантина. Изпратена на 7.03.2022г. в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство по чл.355, ал.2 от НК

101 Преписка от 15.10.2020 г. по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. Срещу ЕООД Международни финансови операции на стойност 4 900 000 EUR от различни наредители- италиански дружества от сметки на банки в Италия. Изпратено в СГП с писмо от 07.03.2022 г.

102 Заявителски материал от 08.03.2022 г. на ОДМВР Силистра. Срещу управител на ЕООД, директора на Държавно ловно стопанство и горски стражар в гр. Дулово. Неправомерни действия на директора на ДЛС Каракуз гр. Дулово по чл.282 от НК. Материалите са изпратени на 08.03.2022 г. на РП-Силистра.

103 Преписка по описа на ОП – Плевен от 15.07.2021 г., по описа на МВР,

към прокурорската преписка са приобщени две преписки – от 19.07.2021 г. и от 18.08.2021 г.,

Срещу ректора и бившия ректор на Медицински Университет – гр. Плевен, както и срещу ръководителя на отдел „Човешки ресурси“ в университета. Неверни твърдения от ректора на медицински университет целящи да увредят репутацията на МБАЛ и да предизвикат прекратяване на висящата пред Министерството на здравеопазването и Министерски съвет, процедура за учредяване на университетски статут на лечебното заведение. Данни за усвоени средства в размер на 23 695 179 лв. по европейски проект, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Материалите от извършената проверка са изпратени в ОП – Плевен, 08.03.2022 г. за вземане на отношение по компетентност.

104 Преписка от 25.02.2022г. по описа на ОД МВР – Кърджали, Срещу служители на Община Кърджали. Неправомерни действия на служители на Община Кърджали по обществени поръчки на общината на стойност 180 000 лв. без ДДС /215 000 лв. с ДДС/. Материалите по проверката са изпратени в ОП – Кърджали на 09.03.2022г.

105 Три регистрационни номера от 11.02.2022 г. и 1 – от 18.02.2022 г., по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. Срещу главния прокурор на България. Евентуално извършени от главния прокурор престъпления от общ характер. Евентуално участие в ОПГ с цел фалит на търговска банка и набеждаване в убийство. Изпратен до СП с писмо Преписка от 10.03.2022 г.

106 Рег № от 09.12.2021 г.

ОДМВР Силистра Срещу управителя на ЕООД, директора на ДЛС-Силистра

и срещу седем служители на ДГС-Силистра Извършена незаконна сеч. Материалите са изпратени на 11.03.2022 г. на ОП-Силистра.

107 Преписка по описа на МВР – отдел „Икономическа престъпност“ – ГДНП Срещу кмет на район „Възраждане“ към СО. Неправомерни действия на кмета на район „Възраждане“ към СО.

Преписката е изпратена на 14.03.2022 г. на СГП по компетентност.

108 Преписка от 02.07.2021 г. по описа на ОДМВР Плевен Срещу едноличен търговец Извършено престъпление по чл. 248а, ал. 3 във вр. ал. 2 от НК. Материалите касаят неправомерно изплатено и получено субсидиране от страна на едноличния търговец, в качеството му на бенефициент по СЕПП, Схема за преразпределително плащане и Схема за плащане на селскостопански практики. Материалите от извършената проверка са докладвани на Окръжна прокуратура-Плевен на дата 15.03.2022 г.

109 Преписка от 22.12.2021г.

По описа на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“- ОДМВР Сливен Срещу длъжностни лица на ТП ДГС-Тича (01.08.2015г. до 31.12.2017г.) и ТП ДГС-Котел (03.06.2019 г. до 22.02.2020г.) Не упражнен контрол от длъжностни лица при осъществяване на финансовото управление на поверените им стопанства и и риск от поемане на задължения, които не са целесъобразни. След приключване на проверката, преписката е изпратена на 16.03.2022г. в ОП – Сливен с мнение за образуване на ДП за престъпления по чл.219 от НК.

110 Преписка от 18.01. 2022 г. по описа на РП – Ловеч и на ОДМВР – Плевен Срещу кметския наместник на с. Къшин, обл. Плевен Извършени престъпления по 144а и чл. 339а от НК.

Материалите от извършената проверка са изпратени на РП – Ловеч на дата 17.03.2022 г. по компетентност.

111 Преписка от 16.02.2022 г. по описа на ОДМВР-Силистра Срещу ЕООД, със седалище и адрес на управление -гр. Силистра, собственост и управлявана от 40-годишен местен жител Злоупотреба при обществена поръчка. След приключване на проверката преписката е изпратена по компетентност на РП-Силистра на 17.03.2022 г..

112 Преписка от 16.12.2021 г. по описа на отдел „Икономическа престъпност“– ГДНП

Срещу двама бивши министри на здравеопазването и изпълнителния директор на държавно дружество, изпълнител на проект за изграждане на детска болница

Строителство на детска болница, без да има документи за извършена каквато и да е дейност. Установени данни за евентуално извършени престъпления от общ характер по чл. 282 от НК от представляващите в определени периоди Министерството на здравеопазването. Материалите са изпратени на 17.03.2022 г. в СП с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 282 от НК.

113

114 Преписка от 11.02.2021 г. по описа на отдел „Икономическа престъпност“– ГДНП

Срещу главния прокурор на България, срещу бившия председател на КПКОНПИ и срещу – депутат в 47 НС Неправомерни действия. Преписката е изпратена на 21.03.2022 г. в Специализираната прокуратура.

115 Преписка от 23.09.2021 г. на отдел „Икономическа престъпност“ – ГДНП служители на Национално ТОЛ управление. Неправомерни действия относно сключен договор за повече от 130 000 000 млн лв.

Преписката е изпратена на 22.03.2022 г. в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство.

116 Преписка от 17.12.2021 г., по описа на отдел „Икономическа престъпност“ – ГДНП срещу 45-годишна жена. Пране на пари в особено големи размери. Извършена е проверка и на 22.03.2022 г. преписката е изпратена на ОП Добрич, за отношение по компетентност.

1 Коментар
  1. Затвор за тиквата казва

    Егати и държавата, ако кочината на простака и мафията може да се нарече държава! Закривай и последният да загаси ламбите.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.