След ГЕРБ-кражба за 3 млн. лева: Училище във Варна е в авариен режим, Иван Портних бяга от далаверата

3 1 700

Строителният контрол във Варна трябва спешно да установи спазен ли е инвестиционния проект за ремонт на варненското училище „Димчо Дебелянов“, извършен с 2.6 млн. лв. европейско финансиране по времето на ГЕРБ.

Това е поискал областният управител на Варненска област Благомир Коцев, тъй като само две години, след края на ремонта бяха открити сериозни пропуски и дефекти при изграждането на покривната конструкция на училището. В следствие на това то беше затворено, а учениците преминаха на дистанционно обучение.

Според писмото на Коцев, изпратено до РДНСК във Варна спешната проверка трябва да установи също дали извършените строително – монтажни работи отговарят на изискванията за безопасност и качество.

А след края на инспекцията за наложилият се спешен ремонт на ремонта най-вероятно ще бъде потърсено финансиране от фонда за бедствия и аварии.

Реконструкцията на училище „Димчо Дебелянов“ бе част проекта „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ на обща стойност близо 8.5 млн. лв.

Според документацията по изпълнението на обществената поръчка за обновяване на училище „Димчо Дебелянов“, обявената през 2017 г. процедура за избор на строител е била спечелена от компанията с многозначителното име „Рич 5“ (от англ. Rich – богат, бел. авт.). Тя е еднолична собственост на Стоянка Стоянова и е регистрирана с капитал от 5 хил. лв. още през 2008 г. със седалище в бургаския кв. „Меден рудник“.

Стоянова е съдружник и в друга компания с не по-малко впечатляващо име – „Гепи-7“. Тя е регистрирана с капитал от 100 лв., помещава на същия адрес и има почти идентичен предмет на дейност като „Рич 5“.

След като дефектите по извършената работа станали видими, директорът на училището Калина Нушева се обърнала за помощ към администрацията на варненския кмет Иван Портних като възложител на обществената поръчка.

От там обаче се измъкнали по терлички – директорката получила указания да се справи със ситуацията сама, както и, че дружеството, което извършило крадливата обществена поръчка, не можело да бъде открито.

За всички нередности, станали видими, след края на проекта, от 2020 г. до сега Община Варна е била уведомявана от директора на училището с поне 9 докладни записки.

В отговор местната администрация съставила 5 комисии, които извършвали огледи и издали пет констативни протокола за установените дефекти, но без да окажат каквото и да било съдействие за отстраняването им.

За да установи реалното състояние на покривната конструкция след ремонта, ръководството на училището възлага изготвянето на конструктивна експертиза. Още на 18 февруари тя е изпратена до Община Варна и Регионалното управление на образованието, тъй като възлагането на ремонт на компрометираната част от покрива не е в компетенциите на ръководството на училището.

В изготвената експертиза изрично е посочено, че аварията е изключително необичайна.

Направен е и изводът, че основни причини за нея са човешки фактор, евентуално неправилно извършен монтаж на покривното покритие, както и не спазената технология за монтаж на керемидите. Тази експертиза е предоставена незабавно на Община Варна.

Реклама

В края на февруари т.г. оглед на покривната конструкция на училището е направен и от лицензиран монтажник на системите, които са използвани при ремонта. Констатациите в изготвеното становище са отново тревожни. Според тях „геометрията на керемидите е неправилна, което предполага недоброто им закопчаване и нефиксирани керемиди (свободно стоящи на покрива)“.

В препоръките си монтажникът дава мнение, че е наложително двата ската на покрива към вътрешния двор на училището, където играят деца и се провеждат учебни занятия, да бъдат препокрити изцяло. Това становище също е предоставено на Община Варна.

Реакцията, последвала от там са задължителни указания за действия по възлагане на строително – монтажни работи, които представляват авариен ремонт и са остойностени, съгласно количествено – стойностна сметка, изготвена от общинската дирекция „Инвестиционна политика“.

По време на подготовката на процедурата по възлагане на обществената поръчка обаче, директорът на училището получава нова количествено – стойностна сметка с нови стойности, които предполагат промяна на обема на поръчката.

На въпросите, изпратени по този повод до общинската администрация е получен отговор, ремонтните дейности трябва да бъдат изпълнени „в съответствие с необходимия минимум“.

„Този отговор постави цялото ръководство на училището в абсолютна невъзможност да реализира каквито и да било мероприятия, пише в писмото, изпратено до областния управител на Варненска област.

Нямаме компетенции, които да ни дадат възможност да вземем обосновано, технически издържано, правно съобразено решение кои части от трите количествено-стойностни сметки представляват „необходимия минимум““.

За да се справи с последиците от некачествено извършения ремонт ръководството на училището изисква ясно и точно указание от Община Варна „изпълнението на кои ремонтни дейности би дало резултат „в съответствие с необходимия минимум“?

Със същото писмо кметът на Община Варна е информиран, че стойността на препоръчаните от администрацията му строително – монтажни работи по ремонта излизат извън обема на застрахователната премия, която ще изплати компанията „Армеец“, в която е застраховано училището.

„Кореспонденцията с Община Варна обаче се оказва трудна и бавна и най- важното – не води до никакви резултати, твърди в писмото си до варненския областен управител директорът на училището Калина Нушева.

„Останахме изненадани от поведението на общинската администрация, особено като се има пред вид, че при предходен ремонт, извършен след въвеждане в експлоатация на основния ремонт на покрива, възложител на СМР дейностите беше Община Варна.

Междувременно се установи, че е образувана преписка по случая в сектор „Икономическа полиция“ към ОД на МВР- Варна. Това и фактът, че не ни се оказва съдействие при търсене на решение на проблема, предизвиква силна тревога в ръководния екип на училището“.

Освен констатираните проблеми с покривното покритие на училището, в писмото са описани и множество други нередности, допуснати при реконструкцията на училището, извършена с 2.6 млн. лв.

Сред тях са нефункциониращите и до този момент спортна зала, съблекални и тоалетни към тях, компрометирани участъци от покритието на двора на училището и т.н и т.н.

За да бъде решен проблемът от ръководството на училището са поискали да бъде свикана спешна експертна комисия, която след извършване на оглед, да даде отговор на въпросите, касаещи безопасността на сградата на и възможността за използването й в момента.

От областния управител на Варненска област е поискано и да упражни контрол по законосъобразността на всички актовете и действията по казуса от страна на местната администрация.

3 Коментара
  1. Со керез казва

    Адся, не само циганите от герб крадат. Крадат и от другите катуни. Нашия кмет е привърженик на партията/те на поповския пожизнен кмет Веселинов. Правиха ремонт на черквата за 35 хил., няма и за 5хил. – попа, кмета и ремончика си разделиха 30К. Черквата протече на следващата година, та пак я ремонтираха. За 30г кметуване, кмета превърна в пустиня селище основано 375г. ано домини.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.