БРАВО! Олигархът на ГЕРБ-ДПС Христо Ковачки изпадна от газовата връзка със Сърбия в битка за 173 млн. лева

0 1 860

Върховният административен съд (ВАС) върна свързвана с енергийния бос Христо Ковачки фирма в надпреварата за изграждането на българското трасе на газовата връзка със Сърбия.

Въпреки това ДЗЗД „Нова газ 2021“ не успя да се пребори за поръчката и неин изпълнител остава „Интернешънал Газ“ на „Главболгарстрой“, а „Нова газ 2021“ остава втора в обявената скоростно нова класация, предаде „Медиапул“.

Свързваното с Ковачки дружество бе върнато е процедурата с окончателно произнасяне на съда, отменящо решение на възложителя на обществената поръчка за строежа на трасето „Булгартрансгаз“, с което миналия юни държавният оператор отстрани петима от общо 11-те кандидати заради нередности в офертите, класира останалите участници в процедурата и избира за изпълнител дружество на канадската „Кенпайп Интернешънъл“ и българския ѝ клон.

Трима от отстранените и двама от неуспелите участници обжалваха решението на „Булгартрангаз“ пред Комисията за защита на конкуренцията. Претенции имаха отпадналите от надпреварата „Бонати С.П.А. – Клон България“, „Интербел 99“ и „Нова газ 2021“, в която водещ участник е свързваната с Христо Ковачки „Атоменергоремонт“.

Другите участници, оспорващи класацията, бяха „Айбиес-Интергаз“ ДЗЗД, която предложи най-ниската цена от 129 798 657.54 лв. без ДДС, но остана трета в класацията, и „Главболгарстрой“ през дружеството „Интернешънал Газ“, което остана на второ място с предложение за 139 777 777.77 лв. без ДДС.

Антимонополната комисия не уважи претенциите и на петимата кандидати срещу избора на „Кенпайп“ и спорът отиде във Върховния административен съд (ВАС).

Междувременно пред октомври 2021 г. „Кенпайп“ се отказа  да сключи договор за поръчката и оттегли офертата си за 62-километровия български участък от газопровода от София през Калотина до Ниш. Така „Булгартрансгаз“ (БТГ) промени решението си за избор на изпълнител и определи „Интернешънал Газ“ за победител. Това обаче също бе обжалвано пред ВАС от „Бонати“ и свързваното с Ковачки дружество.

Така в средата на февруари 2022 г. ВАС излиза с решение, неподлежащо на обжалване, според което се отменя променената класация с избора на „Интернешъналгаз“, а БТГ е осъден да плати правни разноски по воденото дело за 4500 лв. на „Бонати“ и за 15 хил. лв. за ДЗЗД „Нова газ 2021“.

В началото на март съдът се произнася и по жалбите на ДЗЗД „Нова газ 2021“, „Бонати“ и „Интернешънал Газ“ срещу решението на КЗК да не уважи исковете им срещу избора на „Кенпайп“. ВАС установява, че антимонополната комисията не е преценила правилно и постановява отмяна на решението ѝ и на това основание нарежда да се върне процедурата на етапа класиране на участниците и определяне на изпълнителя.

Също така съдът преценява, че „Булгартрансгаз“ неправилно не е приел допълнително предоставени документи от страна на участника в „Нова газ 2021“ – „Атоменергоремонт“, и така го е отстранил от поръчката. Така в новото класиране БТГ трябва да вземе предвид и неговата оферта.

Реклама

За „Бонати С.П.А. – клон България“ обаче правилно е било преценено и от БТГ, и от КЗК, че е налице несъответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, пише в решението на

Така ВАС отменя решението на КЗК да остави без уважение жалбите на ДЗЗД „Нова газ 2021“ и на ДЗЗД „Интернешънал Газ“ срещу първоначалната класация и избора на „Кенпайп“ за строител. Нея също я отменя и връща процедурата до момента, в който „Булгартрансгаз“ трябва да провери за съответствие с критериите за участие свързваната с Ковачки „Нова газ 2021“.

Четири дни след решението на съда държавният газов оператор излиза с ново решение, базирано на ценова оферта на „Нова газ 2021“, която остана неразкрита заради отстраняването ѝ по технически причини. Отново са класирни кандидатите, но без оттеглилата се „Кенпайп“ и без тези с предложения, надвишаващи индикативната стойност на проекта.

Поръчката бе за 143 559 450 лв. без ДДС, т.е., близо 173 милиона лева .

Консорциумът „Айбиес-Интергаз“ ДЗЗД предложи най-ниската цена – 129 798 657.54 лв. без ДДС, но остана трети в отменената вече от съда класация, заради техническата част от предложението. С днешна дата обаче кандидатът не е потвърдил офертата си и отпада.

ДЗЗД „Интернешънал Газ“ на „Главболгарстрой“ с оферта за 139 777 777.77 лв. първоначално дишаше във врата на „Кенпайп“ с минимална разлика, а след оттеглянето на канадците бе избрано за изпълнител, какъвто остава в изготвената преди ден нова класация.

Швейцарско-турският консорциум „ИнтерСиПиВи Консорциум“ с ценова оферта за 142 989 789.69 лв., също не е потвърдил офертата си и е изключен от новата класация. Така ДЗЗД „Евротранс“ и обединението ДЗЗД „ЧИС Газ – Климатроник“ остават на трето и четвърто място с оферти, които обаче надхвърляха търсената от БТГ цена.

Газопроводът от София през Калотина до Ниш е с дължина 170 км и годишен капацитет 1.8 млрд. куб. м.

Макар че изборът на изпълнител за сръбското трасе да тръгна по-късно от процедурата в България, неговият строеж започна на 1 февруари 2022 г.. 109-километровият газопровод от Цариброд до Ниш ще струва 85.5 милиона евро, което прави около 170 млн. лв.

Българският участък е с дължина 62 км и за реализацията му са предоставени безвъзмездно над 55 млн. лв. от европейската програма „Свързана Европа“. Останалите средства „Булгартрансгаз“ взе назаем.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.