Евакуираха училище, окрадено от ГЕРБ във Варна – след 2,6 млн. за ремонт децата учат онлайн

0 2 872

Училище във Варна, ремонтирано, естествено, от мутренски фирми само преди две години с над 2.6 млн. лв. по проект с европейско финансиране, беше затворено, а учениците му – евакуирани за обучение онлайн заради некачествено изпълнени строителни работи.

В същото време администрацията на варненския кмет – гербопитека Иван Портних, твърди, че не може да открие изпълнителя на обществената поръчка, когото сама е избрала, въпреки множество озадачаващи обстоятелства около състоянието на компанията.

Проблемите с качеството на ремонта, извършен в училище „Димчо Дебелянов“ във Варна, станаха публични в средата на февруари тази година, когато в страницата му в интернет се появи тревожно съобщение. В него родителите на учениците бяха информирани, че заради опасност за живота и здравето на децата – последица от ремонта, завършил през 2019 г., те трябва да преминат на онлайн обучение за неопределен период от време, пише „Дневник”.

Със същото съобщение училищното ръководство информираше, че строително-ремонтните дейности са приключили през септември 2019 г. и са били одобрени и приети от комисия, която е подписала акта за въвеждане в експлоатация на сградата.

Куп сигнали, комисии и огледи без резултат

Ремонтът на училище „Димчо Дебелянов“ е част проекта „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ на обща стойност близо 8.5 млн. лв., осигурени основно от европейско финансиране.

Скоро след края му обаче се появили проблеми по покрива, по настилката на двора, по новопостроената спортна зала, в съблекалните към нея. Имало и други проблеми, които станали видими след приемането на сградата, се описва в обръщението на директорката към родителите в сайта на училището.

За всички тях от началото на 2020 г. Община Варна е била уведомявана с поне 9 докладни записки, изпратени от директора на училището до общинската дирекция „Образование и младежки дейности“. В отговор местната администрация съставила 5 комисии, които извършвали огледи и издали пет констативни протокола за установените дефекти.

И така до началото на тази година, когато керемидите от покрива на сградата започнали да падат, а като по чудо пострадали няма, тъй като училището се намира в централна и изключително оживена част на Варна.

Според документацията по изпълнението на обществената поръчка за обновяване на училище „Димчо Дебелянов“, обявената през 2017 г. процедура за избор на строител е била спечелена от компанията с многозначителното име „Рич 5“ (от англ. Rich – богат, бел. авт.). Тя е еднолична собственост на Стоянка Стоянова и е регистрирана с капитал от 5 хил. лв. още през 2008 г. със седалище в бургаския кв. „Меден рудник“.

Стоянова е съдружник и в друга компания с не по-малко впечатляващо име – „Гепи-7“. Тя е регистрирана с капитал от 100 лв., помещава на същия адрес и има почти идентичен предмет на дейност като „Рич 5“.

Разни дребни подробности

Процедурата по избора на изпълнител за ремонта на училище „Димчо Дебелянов“ във Варна е проведена през 2017 г., а същинската работа започва през 2018 г. Проверка на „Дневник“ обаче показа, че до спечелването на тази обществена поръчка „Рич 5“ на практика не е имала постоянно наети служители, освен управителя й – самата Стоянка Стоянова. Според справка в регистъра на Националния осигурителен институт, до 2015 г. дружеството е имало само един осигурен служител, през 2016 те стават 9, а през 2017 намаляват до трима.

Според извършеното обследване причина за пропадането на покрива на училището е некомпетентност по време на строителните работи

През 2018 г., когато е започнала същинската работа по изпълнението на проекта за ремонт на училището „Димчо Дебелянов“ във Варна, броят на наетите от „Рич 5“ рязко скача на 47 души.

Всички тези подробности, разбира се, са били пренебрегнати от служителите на общината, работили по процедурата за възлагане на обществената поръчка. Убягнали са им и подробности като тези, че дружеството няма страница в интернет и не предоставя никаква публична информация за експертизата и опита си.

Електронният му адрес е регистриран в платформата Gmail – несериозна практика за компания, наета по проект за близо 3 млн. лв. А на всичко отгоре за телефон и факс е предоставен един и същ мобилен номер. В момента той отхвърля автоматично всички позвънявания.

И едни хора с птичи прякори

„Дневник“ потърси директора на училище „Димчо Дебелянов“ Калина Нушева, но тя отказа да разговаря за проблемите след ремонта. За случилото се разказаха служители от училищната администрация и членове на училищното настоятелство. Всички те обаче пожелаха да останат анонимни – заради страх от отмъщение, наказания и дори уволнение.

Според казаното от тях, ниското ниво и дори липсата на квалификация на работниците, изпълнявали ремонта през 2018 – 2019 г., станала видима още с началото му.

Началниците им били необщителни хора, за които подочули единствено, че имали криминално минало и прякори с име на птици – Чайката и Гълъба. Още след първите опити на училищното ръководство да разговаря с тях за очевидно ниското качество на строителните дейности те изчезнали. И не се появили повече.

Всичко трябва да бъде направено наново

Реклама

„Дневник“ разговаря и с Илиян Илиев, лицензиран специалист по скатни конструкции от компанията „Тондах“, чиито керемиди са използвани при ремонта на покрива на училището.

„Състоянието на цялата покривна конструкция след ремонта, както и начинът, по който са поставени керемидите, не позволява никакви частични ремонти, каза той. Необходимо е цялостно преправяне на покрива със сваляне на всички керемиди. Всичко трябва да бъде направено наново“.

Тежките носещи греди на „ремонтирания“ покрив се крепят на няколко пирона, вместо да са укрепени със задължителните технологични „клещи“

Според Илиев тежки греди от конструкцията на покрива се крепят „символично“ на по няколко гвоздея, при положение, че технологичните изисквания са да бъдат укрепени със специални „клещи“. Допълва, че д самите керемиди не лежат на дървените скари, което ги прави опасни при всеки по-силен порив на вятъра. Изолационната вата е поставена символично на пода под покрива и е непоправимо повредена още по време на работата по него.

„Един от най-тежките проблеми обаче е със стоманобетонния пояс, който е трябвало да отвежда тежестта на огромния покрив по конструкцията на сградата, казва още Илиян Илиев. Нямам обяснение защо този пояс е бил прекъснат на много места и по този начин изобщо не изпълнява предназначението си“.

Една „изключително необичайна“ авария

Куп нередности при изпълнението на покривната конструкция на училището, от която керемидите започнаха да падат в началото на тази година, са отразени в протоколите от извършената специална експертиза на покрива.

Тя е на компанията „МК-Комплект“ и е от началото на февруари. В нея е записано следното: „Проектната документация в част „Конструкции“ е разработена във фаза технически проект, поради което е представена само схема на покривната конструкция с няколко типови детайла, необхващащи всички налични връзки между елементите.

Не са указани вида и броя крепежни елементи във връзките на дървените елементи нито всички зарязвания и последователност на монтажа. Не са дадени указания за монтажа на покривното покритие“.

Според изводите от направената експертиза аварията с рушащия се покрив е „изключително необичайна“. При спазване на технологията за монтаж на керемидите вятърът в деня на първия от серията инциденти (според приложена справка от НИХМ) не може самостоятелно да предизвика аварийно събитие.

Според експертите на „МК-Комплект“ основната причина за аварията от началото на тази година, заради която присъствените учебни занятия в училището бяха прекратени, е „човешкия фактор най-вероятно по време на ремонт на покрива след въвеждането в експлоатация на обекта“. А не варненският вятър.

От друга страна, нуждата от ремонт, веднага след въвеждането на сградата в експлоатация води до заключението, че „не е спазена технологията за монтаж на керемидите“. И най-важното: „Нов частичен ремонт, извършен аналогично на предходния е възможно да доведе до аналогични проблеми в съседни зони“.По тази причина той трябва да бъде извършен „при изискване на доказване на изключително висока компетентност на конкретните изпълнители – фирма и строителни работници, в сферата на монтажа на покривни покрития“. Задължително трябва да бъде предоставен и работен проект за изпълнението на бъдещите строително – монтажни работи.

С други думи – при предстоящия ремонт на ремонта на училище „Димчо Дебелянов“ във Варна трябва да бъде свършено всичко, което не е било направено при изпълнението на проекта с европейско финансиране за обновяването му през 2018 – 2019 г.

По неизвестна причина обаче общинската администрация във Варна е отказала да приеме констатациите от експертизата на „МК-Комплект“.

Тайна комисия и изчезнала фирма

Училище „Димчо Дебелянов“, което беше затворено за присъствени занятия на учениците защото се оказа опасно след извършения ремонт за над 2.6 млн. лв.

Училище „Димчо Дебелянов“, което беше затворено за присъствени занятия на учениците защото се оказа опасно след извършения ремонт за над 2.6 млн. лв.

„Дневник“ изпрати до администрацията на варненския кмет Иван Портних няколко въпроса, свързани със състоянието на училище „Димчо Дебелянов“. От отговорите стана известно, че на 3 февруари тази година е обявена процедура по възлагане на обществена поръчка за ремонт на покрива на сградата на стойност над 74 хил. лв., а срокът за подаване на документи за участие в нея е в края на месеца. Търсенето на нов изпълнител за ремонтните работи се налагало, тъй като „Рич 5“ не можела да бъде открита, за да го извърши в рамките на поетата гаранция за срок от 5 години.

Въпросите, на които администрацията не даде отговор са:

1. Какви са нередностите, констатирани и отразени във многобройните докладни записки, изпратени от ръководството на училището до местната администрация през последните две години

2. Кои са членовете на комисията, подписала акта за въвеждане на сградата в експлоатация след ремонта, приключил през 2019 г.?

Седмица, след повторно искане за уточнения и до приключването на работата по този текст, отговори по тези въпроси не бяха получени.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.