Narod.bg разкри престъпление на Иван Гешев! Прокурор №1 смазал разследване срещу кмета от ГЕРБ в Козлодуй Маринела Николова

0 4 895

Сигнал до Narod.bg разкри конкретно престъпление, извършено от Иван Гешев, което управляващите могат да използват като аргумент ВВС да прекрати мандата на прокурор №1 незабавно!

Става дума за вмешателство на Гешев в разследване за далавери срещу кмета от ГЕРБ на Коззлодуй Маринела Николова.

Първоначалната информация идва от общинския съветник в Община Козлодуй Юлиян Тошев, подадена под формата на сигнал лично МВР министъра Бойко Рашков.

Ето какво пише общинарят, като вади и скандални факти за ролята на Иван Гешев в потулването на разследването срещу крадливата гербаджийка:

„Многократно сигнализирах за злоупотреба с публични средства от кмета на Общината г-жа Маринела Николова. Системно нарушаване на закона за обществени поръчки или по-точно заобикаляне на закона, като обществени поръчки въобще не се обявяват, а се прави директно възлагане на приближени фирми.

Тези твърдения се доказаха и след проверка на АДФИ, при която бяха съставени 28 /двадесет и осем/ акта. В Специализирана прокуратура бяха образувани няколко досъдебни производства, които след това бяха обединени в ДП №177/2019 г.

Разследването по това ДП умишлено бе насочено в грешна посока, за което уведомих Инспектората към ВСС. Сигналът ми оттам беше препратен към главния прокурор на РБ г-н Иван Гешев и всичко приключи там.

Множество сигнали с доказателства имаше изпратени и от г-жа Мария Маркова, бивш зам.-директор на Общинско предприятие комунална дейност, гр.Козлодуй. След изпратените сигнали тя получи заплахи и през лятото на 2019 г. бяха запалени двата й семейни автомобила.

След протакане на разследването, смяна на разследващи полицаи и т.н, всичко беше потулено и подпалвачите и поръчителите останаха неразкрити.

На 11.09.2019 г. ГДБОП също е сезирала прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно производство по чл.321 от НК /20 стр. сезираща справка и 2 /два/ тома материали. Вместо да се образува ДП по компетентност, за да съберат доказателства по НПК, те го прикрепят към ДП 177. След това към водещия следовател по 177 има изпратени и допълнителни писма, които допълват сезиращата

В ГДБОП-МВР е постъпил сигнал с вх. № 48900-790/26.01.2022 г. по описа на МВР, подаден от лицето Юлиян Василев Тошев, ЕГН: 740826****, адресно регистриран в гр. Козлодуй, ******. В сигнала са изложени факти и обстоятелства, касаещи водено разследване по ДП № 177/2019 г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 875/2019 г. по описа на СП. Съгласно резолюцията на Началника на кабинета на Министъра на вътрешните работи и последващи резолюции на ръководството на ГДБОП-МВР, бе извършена проверка и е установена следната фактическа обстановка:

В СБОП-Враца при ГДБОП-МВР на 10.05.2019г. е депозиран сигнал с № УРИ 126600-6051/2019 г. по описа на ГДБОП – МВР от лицето Мария Христова Маркова, ЕГН 731023****от гр. Козлодуй, бивш зам. директор „АСД“ в ОБП „Комунална дейност“ при Община-Козлодуй, за извършено престъпление от общ характер. По изложените от тъжителката твърдения е проведена оперативно-издирвателна дейност, като на 11.09.2019 г. от СБОП-Враца е изпратена сезираща справка с рег.№ 12308р- 536/11.09.2019г. и няколко тома събрани материали до Специализирана Прокуратура, като в справката се съдържат данни за извършвана престъпна дейност по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2, във вр. чл. 219 от НК, от длъжностни лица в Община – Козлодуй.

В рамките на периода януари – март 2020г. са осъществени две работни срещи с мл. следовател при СО при СП – Галя Николова, при които са набелязани първоначални ПСД, а именно създаване на организация за призоваване и довеждане на лица, посочени в справка рег.№ 12308р-536/11.09.2019 г. за осъществяване на разпит в качеството им на свидетели, както и евентуален анализ на придобити данни предоставени по реда на ЗЕС, които да се изискат в хода на разследването по ДП.

В последствие от мл. следовател при СО при СП Галя Николова до СБОП-Враца при ГДБОП-МВР е изпратено Постановление с рег.№ 1063/17.02.2020г. по описа на СО- СП за възлагане на ОИМ по случая. Образувана е пр.пр. № 2104/2019 г., относно наличие на данни за престъпление по чл.321, ал.З, вр. ал.2 от НК, респ. по чл.220, ал.1 от НК, а от така изпратеното постановление става ясно, че пр.пр № 2104/2019 г. е присъединена към пр.пр. № 875/2019 г. и ДП № 177/2019 г. по описа на СО при СП.

ДП е образувано за това. че през 2018 г. длъжностно лице – кмет на Община, не е положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество и от това са последвали значителни щети на стопанството – престъпление по чл.219, ал.1 от НК. Постановлението е възложено з: изпълнение на инспектор Лъчезар Енгьовски от СБОП-Враца.

Реклама

С мл. следовател Галя Николова са проведени няколко телефонни разговора, като същата е заявила на служителя от СБОП-Враца, че е проведена работа среща с наблюдаващ прокурор — Мария Борисова.

От страна на служителите на СБОП-Враца е изразена готовност за съдействие при извършване на ПСД, касаещи функционалната компетентност на ГДБОП-МВР.

При проведения последен разговор, в отговор на отправено запитване, водещият разследването е уведомил инспектор Лъчезар Енгьовски, че е получила указания да не се работи по това дело.

В последствие са правени многократни опити за провеждане на работна среща и получаване на информация относно разследването по ДП № 177/2019 г. по описа на СО при СП и изпълнение на постановлението с рег.№ 1063/2020 г. за провеждане на ОИМ, но без резултат.

В тази връзка и с след получен отказ за провеждане на работна среща в изпълнение м постановление рег.№ 1063/17.02.2020 г. по описа на СО-СП са изготвени и изпратени п СО при СП следните писма:

1.     Писмо рег.№ 19ВР-374/18.05.20 г. по описа на СБОП-Враца, съдържащо класифицирана информация в обем от 4 страници;

2.     Писмо рег.№ 19ВР-1272/24.11.20 г. по описа та СБОП-Враца, съдържащо класифицирана информация в обем от 5 страници;

3.     Писмо рег.№ 19ВР-708/25.06.21 г. по описа на СБОП-Враца, съдържащо класифицирана информация в обем от 3 страници;.

4.     Писмо рег.№ 19ВР-972/16.09.21 г. по описа на СБОП-Враца, съдържащо класифицирана информация в обем от 2 страници;

Всички цитирани писма, съдържат събраната до момента допълнителна информация, касаеща извършваната престъпна дейност, съставомерна по чл.321 от НК визирана в цитираната справка, която е предоставяна своевременно.

От анализа на съдържанието на сигнал вх. № 489700-790/26.01.2022 г. по описа на МВР и установените факти и обстоятелства по извършената проверка, са налице данни от които може да се предположи, че описаното в подадения сигнал от Юлиян Василев Тошев отговарят на обективната действителност.

Въпреки наличната последователна активност от страна на служителите от СБОП-Враца провеждани оперативно-издирвателната дейност и декларираната готовност за съвместна активна работа, липсва съдействие и отговор от страна на водещите разследването по ДП № 177/2019 г. по описа на СО.

Разследването по ДП 177/19г. (Пр.пр. 875/19г.) се води целенасочено по начин, по който да бъдат прикрити престъпленията, извършвани от години от една и съща група лица, свързани със злоупотреби с публични средства на Община Козлодуй.

При установяването на фактическата обстановка тенденциозно се избягва момента, в който са налице данни за извършвана престъпна дейност по чл.321 от НК. Свидетелите, които се разпитват, не им се дава възможност да изложат всички свои преки и косвени възприятия, а са заставени да отговарят на конкретни въпроси, които са странични и нямат съществено отношение по предмета на доказване.

Извършваната престъпна дейност по чл.321 от НК се опира на множество възприятия и твърдения, които предвид естеството им, свързано с направените злоупотреби в Община Козлодуй са лесно проверяеми и доказуеми.

Разследването именно за това се води в друга посока, защото ще лъснат редица факти и нарушения. Повече от очевидно е, че всички чакат „зелена“ светлина от главния прокурор на Република България г-н Иван Гешев.

Затова моля да не се неглижира случаят, а да се вземе предвид сериозността на действията на въпросната организирана престъпна група в град Козлодуй, за да не рецидивират действията и да пострадат още хора“, завършва сигнала си общинарят.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.