МИНИСТЪР: Бащата на Иван Гешев подписвал документи на „Жоси” ООД като съдружник (прокурор №1 горил документи на поляна до къщата му в с. Волуяк) + ДОКАЗАТЕЛСТВА

0 3 936

Narod.bg публикува становището на бившия министър на правосъдието Иван Демерджиев по случая „Жоси“, базирано на проверката, която министерството е извършило по сигнала на бившия съсобственик на компанията за млечни продукти Георги Георгиев.

Казусът вероятно ще бъде споменат в сигнала, който новият министър на правосъдието Надежда Йорданова ще внесе във Висшия съдебен съвет с искане за дисциплинарно производство срещу главния прокурор Иван Гешев, припомня „Дневник”.

Къщата на Стоимен Гешев в родното с. Мирково, Пирдопско

Адвокат Демерджиев посочва, че в министерството са постъпили документи, според които след конфликт на двамата съдружници преди 8 години се е пристъпило към изключване на единия от тях, намаляване на капитала на дружеството, като едновременно с това са издадени нови дялове, за да бъде включен като съдружник Стоимен Гешев – бащата на Иван Гешев, бивш полицай от Седмо РПУ-София, научи Narod.bg.

„Потърсих помощ в края на 2013 – началото на 2014 г. във връзка с мое разкритие за източване на фирмата с фалшиви документи и фалшиво счетоводство на ДДС.

Обърнах се за помощ до едно мое много близко семейство – Иван Гешев тогава беше прокурор в Софийската градска прокуратура“, разказа Георгиев пред разследващата медия Bird.bg. Той започва конфликт със съдружника си Симеон Присадашки и иска да привлече Гешев във фирмата си, за да заеме той неговата страна, да е „на страната на истината“.

Георгиев свидетелства, че прокурорът Гешев му посочил адвокат, който да му помогне да отстрани съдружника си, както и че крайният резултат не бил в негова полза, защото съдружникът му намерил по-дебели връзки – шефът на Гешев в прокуратурата.

Адвокат Велимир Атанасов твърди, че не си спомня кой го е препоръчал и че не е имало намеса на магистрати. Според него целта на Георгиев е била Стоимен Гешев да му оказва подкрепа на общите събрания, а не синът му да въздейства с властта, която има като прокурор.

Било е уговорено Стоимен Гешев да получи 20% от „Жоси“ за помощта, която синът му ще окаже на Георгиев, но в документа, който е изготвен, пише 2% – в онзи момент равностойни на около 200 000 лв., според бившия съсобственик, цитиран от Bird. Според Георгиев Гешеви не останали доволни от това негово еднолично решение: „Минималните активи, прехвърлени към баща му, настроили Иван Гешев зле, смята Георгиев. Когато процентите се оказали 2, а не 20, започнал натиск от страна на прокуратурата“, се казва в разследването.

В крайна сметка вписването не се случило, защото съдружниците започнали съдебна битка. От разследването на Bird става ясно, че от съда са изчезнали и документи от делата, които собствениците започват един срещу друг.

В официална позиция пресцентърът на Гешев нарече лъжа твърдението, че член на семейството му е съсобственик в млекопреработвателна компания – това било видно и от Търговския регистър.

Бившият министър Демерджиев потвърждава, че молба за такова вписване е подадена към Търговския регистър, но то не е станало факт. По думите му обаче, дори да няма вписване в регистъра, решението някой да бъде приет като съдружник има незабавно действие за фирмата.

Ето какво е установила проверката на Министерството на правосъдието по случая:

В Министерството на правосъдието е подаден сигнал от Георги Цолов Георгиев, ЕГН 5005176840, с адрес: гр. София, кв. „Хаджи Димитър“, бл. №131, вх. Б, ет. 5, ап. №46, заведен с входящ № 94-Г-218/29.11.2021 г.

Реклама

От същото лице е подаден и втори сигнал с вх. 94-Г-218/01.12.2021 г., адресиран до Висшия съдебен съвет, министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи. С оглед на направените спекулации в позицията на прокуратурата ще си позволя да цитирам части от сигнала с входящ №94-Г-218/29.11.2021 г.

В същия са изложени следните факти и обстоятелства:

„На вашето внимание излагам данни, които могат да бъдат възприети като основателни предположения за извършени престъпления срещу мен и мое имущество със знанието на Иван Гешев. В резултат на тези действия ми бе открадната фирмата „Жоси“ ООД, както и запалена семейна къща в село Драговищица. Тези неблагоприятни за мен събития се случиха, след като не прехвърлих 20% от „Жоси“ ООД на близко до г-н Иван Гешев лице.“

„През 2014 г. бях на гости при Стоимен Гешев и видях на поляната до къщата им в с. Волуяк г-н Иван Гешев лично да гори документи. Имаше 2 кашона на земята и 1-2 кашона в багажника на наблизо паркиран тъмен джип.“

Нека всеки български гражданин сам интерпретира тази информация! Аз я оставям без коментар!

По повод на изразената позиция от прокуратурата, че членове на семейството на г-н Гешев не са придобивали дялове от „една млекопреработвателна компания“, заявявам следното:

По партидата на дружеството „Жоси“ ООД, ЕИК 831271363 в Търговския регистър към Агенция по вписванията документи, които са налични и достъпни: Протокол от извънредно общо събрание на „Жоси“ ООД от 11.08.2014 г.; Решение на Георги Цолов Георгиев, единствен останал съдружник в „Жоси“ ООД, ЕИК 831271363, гр. София, България от 14.08.2014 г.; Протокол от извънредно общо събрание на „Жоси“ ООД от 18.08.2014 г. и Дружествен договор на „Жоси“ ООД от 18.08.2014 г.

От намиращия се по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията Протокол от извънредно общо събрание на „Жоси“ ООД от 11.08.2014 г. се установява, че подателят на сигнала – Георги Георгиев, е пристъпил към изключването на съдружника си в „Жоси“ ООД Симеон Присадашки и на освобождаването на същия като управител на дружеството, като на събранието е присъствал и адвокат Велимир Атанасов от Столичната адвокатска колегия (за когото Георгиев сочи, че му е бил препоръчан от Иван Гешев като негов доверен адвокат).

От отразеното в Решение на Георги Цолов Георгиев, единствен останал съдружник в „Жоси“ ООД, ЕИК 831271363, гр. София, България, от 14.08.2014 г. се установява, че Георги Георгиев е пристъпил към уреждане на последиците от изключването на съдружника си Симеон Присадашки, като е намалил капитала на „Жоси“ ООД с 2500 лв. и едновременно с това е увеличил капитала на дружеството със сумата от 5000 лв. чрез издаване на нови сто дяла с номинална стойност от по 50 лева всеки, от които 98 дяла са записани от Георги Цолов Георгиев, а 2 дяла – от Стоимен Тодоров Гешев, за което е посочено последният да е внесъл сумата от 100 лв.

От представените документи не става ясна нито причината именно Стоимен Гешев да бъде приет за съдружник на Георги Цолов Георгиев, нито как е определена пазарната стойност на 2% от капитала на „Жоси“ ООД и съответства ли същата на сумата от 100 лв., която се сочи да е внесена от Стоимен Гешев по повод на придобиването на дяловете.

От приложения по партидата на дружеството Протокол от извънредно общо събрание на „Жоси“ ООД от 18.08.2014 г. и Дружествен договор на „Жоси“ ООД от 18.08.2014 г. се установява, че Георги Цолов Георгиев и Стоимен Тодоров Гешев като съдружници в „Жоси“ ООД променят адрес на управление на дружеството, избират управител и приемат нов дружествен договор.

Всички изброени документи носят подпис на Стоимен Тодоров Гешев.

В трайната практика на Върховния касационен съд, която очевидно не е известна на прокуратурата (напр. Решение №690 от 03. 12.2008 г., по т.д. №349/2008 г. на ІІ т.о.; Решение №135 от 09.11.2009 г., по т. д. №184/ 2009 г. на І т.о., Решение №39 от 15.04.2011 г., по т.д.№ 526/2001 г. на І т.о.; Решение №90 от11.09.2009, по т.д.№439/2008 г. на ІІ т.о., Решение №100 от 04.06.2010 г., по т.д. №799/2009 г.; Решение №86/01.09.2017 по дело №1068/2016 на ВКС, ТК, II т.о. и мн. др.), е прието, че взетите от общото събрание на съдружниците в търговско дружество, правно и структурно обособено в ООД, решения, подлежащи на вписване в Търговския регистър, имат незабавно действие във вътрешните отношения между дружеството, чрез неговите органи и съдружниците, т.е. от вземане на решението и това действие не е в зависимост от вписването им по чл.140 ТЗ, конститутивният ефект на което, вкл. в хипотезата на чл.140, ал.4 ТЗ (в т.ч. и решението за приемане на нов съдружник) е по отношение на трети лица.

Изложеното ми дава основание да твърдя, че г-н Стоимен Гешев, баща на Иван Гешев, е придобил дялове, съставляващи 2% от капитала на „Жоси“ ООД за сумата от 100 лв., която не е ясно дали и как е платил.

Прилагам сканирани копия на документите, представени по партидата на дружеството „Жоси“ ООД, ЕИК 831271363 в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.