Изритаха кметицата на ДПС в Борован Десислава Тодорова, харизала 2000 дка земи на любовника си

0 3 808

Общинската избирателна комисия в Борован прекрати правомощията на кмета от ДПС Десислава Тодорова, харизала на любовника си 8 земеделски имота от над 2000 дка. От присъстващите на приключилото преди минути заседание 13 души, 10 са гласували “За”, а трима “Против”.

Отстраняването е във връзка с доказан конфликт на интереси от страна на кмета на Борован, която през първия си мандат е отдала хиляди декари общинска земя на любовника си, с когото живее на семейни начала и имат общо дете.

След като конфликтът на интереси бе доказан от съда, ОИК-Борован заседава, но поради липса на кворум Тодорова остана на поста си, предаде zovnews.com.

Последното доведе до безкомпромисни действия на Окръжна прокуратура- Враца, която изготви предложение на основание чл. 100, във връзка с чл.99 от АПК, което предложение бе изпратено до ОИК Борован, с което се предлага на комисията да се възобнови производството и да се отмени решение № 145 от 7.10.2021 г., а именно, че не е налице необходимото мнозинство и да се приеме решение по чл. 42, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА – текст, според който пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при влизане в сила на акт, чрез който е установен конфликт на интереси.

Още през първия си мандат на управление, Десислава Тодорова отдава под аренда над 1000 дка. общинска земя на мъж, с когото живее на семейни начала и двамата имат общо дете.

Скандалът успешно е скрит от журналисти и общественост докато текат делата, а по време на съдебния процес има не малко парадокси.

Единият от тях е, че САС не намира конфликт на интереси в това, че Десислава Тодорова участва в отдаването на голям брой земеделски имоти на собствения си мъж.

Реклама

КПКОНПИ, правоприемник на КПУКИ също не е установила конфликт на интереси по отношение на Десислава Тодорова – кмет на Община Борован,  в качеството й на лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т.8 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.), поради липса на частен интерес – неин или на свързано с нея лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.).

Историята

В периода 2011 – 2015 г. Общинският съвет на Община Борован, в съответствие с правомощията си по ЗМСМА е взел решение за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи за пасища.

Във връзка с решението за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост само за регистрирани земеделски стопани е изготвен списък на земеделски производители, отглеждащи пасищни животни за 2013 г. в с. Борован.

Сред правоимащите и участвали в процедурата фигурира и лицето Е. Ч., който е във фактическо съжителство с Десислава Тодорова – кмет на Община Борован към онзи момент.

Двамата живеят на семейни начала в едно домакинство и от съжителството си имат общо дете.

При избора на Десислава Тодорова за кмет на Община Борован, тя е подала декларация по чл. 12, т.2 вр. с чл. 14 от ЗПУКИ, в която е обявила посочените обстоятелства, декларирайки като свързано лице по §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ  лицето Е. Ч.

След приключване на търговете, със заповед № 216 / 20.05.2013 г., Десислава Тодорова, в качеството си на кмет на Община  Борован, обявила за спечелил търга  за отдаване под наем на 8 земеделски имота, всички около 2000 дка, именно лицето Е. Ч.

С издаването на 8 бр. заповеди Десислава Тодорова е определила като спечелил търг за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост – земеделският производител Е. Ч., с когото са свързани лица по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.). По този начин Тодорова реално е осъществила фактическия състав на чл.2 и чл. 8 от ЗПУКИ.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.