Докато прокуратурата е под упойка: 150 млн. лева от такса „смет” в София леко изчезнаха

0 3 414

Приходите от такса смет в София надвишават с милиони левове разходите за чистене и сметосъбиране в последните години. Тези сметки показа общинският съветник от БСП Иван Таков, предаде репортер на Narod.bg.

Изчисленията бяха потвърдени и от зам.-кмета по финансите Дончо Барбалов на комисия през седмицата. Разликата, която идва от досъбирането на неплатени такси обаче отива не за сметосъбирането, а за дейност, която общината отчита като подобна.

Допълнение със сметки от предходната година

„За последните 6-7 години над 150 млн. лева са събрани повече, отколкото са изразходвани по тези дейности. За 2019 г. са събрани 40 млн. лева повече от разходените, за 2020 г. – 26.4 млн. лева, за тази – близо 30 млн. лева.

Не казвам, че тези пари изчезват, но няма обяснение какво се случва с тях. Те се харчат за други дейности, които не са по план-сметката“, твърди финансистът Иван Таков от БСП, пише „Дневник“.

Той от няколко години пита общинската администрация за какво точно се използват тези допълнителни пари.

В края на всяка година зам.-кметовете по екология и по финанси изготвят план-сметка с прогнозни данни за разходите по чистене и сметосъбиране и приходите от такса смет за следващата година. За 2020 г. са похарчени 197.8 млн. лева, а са постъпили 187.2 млн. лева.

Събрани са и забавени плащания на такса смет от предишни години, това са т.нар. недобори, в размер на 37 млн. лева, обясни Диди Димитрова от дирекция „Икономика и търговски дейности“ на общината – данните тя съобщи на заседание на комисията по финанси миналата седмица. Това прави общ приход от 224.2 млн. лева. Така се надвишава заложената необходима сума (197.8 млн.) за същата година с 26.4 млн. лева.

За какво се използват допълнителните милиони от Столичната община

Въпросът бе зададен в комисията по финанси и тези седмица (14 декември) от Таков към Дончо Барбалов. От отговора му се разбра, че сумата от събрани недобори за 2020г. е още по-голям около 45.7 млн. лева, без той да я назовава конкретно.

„За 2020 г. към разходите от 197.8 млн. лева са добавени тези средства (недоборите), които не са директно относими към план-сметката, но са свързани с поддържането и чистотата на зелените системи на града и така сумата нараства на 243.5 млн. лева“, посочи Барбалов.

Не стана ясно защо тази сума е с разлика от близо 9 млн. лева, спрямо посочената от дирекция „Икономика и търговски дейности“ преди седмица – 37 млн. лева.

Парите събрани от такса смет имат целеви характер, т.е. могат да се ползват само за чистене и сметосъбиране, казаха от Сметната палата за „Дневник“.

„Събраните след срока за плащане средства от такса битови отпадъци (недоборите) следва да се използват от общината само и единствено по дейностите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси“, разясняват в свое становище от Сметната палата.

Посоченият законов текст позволява на общините такса смет да се харчи само за сметосъбиране, за третиране на битовите отпадъци в депа и инсталации, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Реклама

Милионите левове от недобори по такса смет се насочват „за биологично и битово почистване на обекти от зелената система на София, както и за управление, регулиране и контрол на дейности по опазване на околната среда. Това са разходи, съобразени и свързани с чистотата на града“, обясни Барбалов.

„Присъединявам се към г-н Барбалов, защото чистотата и качеството на атмосферния въздух е приоритет за Столичната община“, заяви и Десислава Билева, зам.-кмет по екологията по време на комисията.

Сметопочистване и биологично почистване и отделни пера в план-сметката

Биологично почистване на зелените системи е косене на трева, почистване на алеите в парковете от съчки и шума и др. То се извършва от служители на „Паркове и градски градини“ и винаги е съобразено със средствата, които са отпуснати от общината за тази дейност, обясни ландш.арх. Димитър Данчев, директор на дирекция „Зелени системи“ на Столичната община за „Дневник“.

Битовото почистване е отговорност на същите служители и се заключава в събиране на отпадъците в кошчетата по алеите в парковете и уборка на зелените площи. „За тези дейности се вместваме в отпуснатите средства в началото на всяка година.

Някакви допълнителни средства не знам да са отпускани, откакто съм на тази длъжност“, каза ландш.арх. Милена Васева, директор на общинско предприятие „Паркове и градски градини“.

Чрез насочването на парите от недобори за биологично и битово чистене на зелени площи, те се вписват в една от разрешените дейности за ползване на такса смет на чл.62 на ЗМДТ – „за поддържане на чистотата на територии за обществено ползване“.

Но в план-сметката на Столичната община има предвидени отделни средства за финансиране на „биологично и битово почистване на обекти на зелената система“.

И те явно са достатъчни, защото в план-сметката за 2021 г. размерът за тези дейности е 11.1 млн. лева, като до 30 септември са изхарчени 8.6 млн. лева от тях и до края на годината остават 2.5 млн. лева.

Отделно са предвидени 5.4 млн. лева за чистене на градини в кварталите и на междублокови пространства. От тях до края на септември са разходвани 61% от тях и остават още 3.38 млн. лева, което показва, че няма нужда от насочване на допълнителни средства по тези дейности.

С тези милиони левове може да се намали размера на такса смет с 10% или те да се инвестират в по-често миене на улиците, предлага Таков.

В представената за 2022 г. план-сметка на Столичната община са заложени 237 млн. лева разходи за чистене и сметосъбиране. Очакваните постъпления от такса смет са за 194 млн. лева плюс още 43 млн. лева от забавени плащания (недобори).

План-сметката за 2022 г. ще бъде обсъдена и гласувана на сесията на общинския съвет в четвъртък (16 декември). Столичната община никога не изпълнява план-сметката, включително и тази година, твърди Таков.

„Една от сферите, в които заложените пари не се използват, е за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депа за отпадъци.

Изпълнението там е по-малко от 60%“, каза той и даде пример с изграждането на трета и четвърта клетка на депо „Садината“, където по думите му почти нищо не се прави, както и за рекултивацията на депо „Долни Богров“.

Неизпълнение има и при почистването на улиците. „Единственото, което със сигурност се изпълнява, е изплащането на парите към сметопочистващите фирми. И това не е случайно“, твърди Таков.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.