Само в Narod.bg: Христо Ковачи трови децата ни с престъпления в ТЕЦ-овете, олигархът на ГЕРБ-ДПС върти мръсен бизнес в Англия, Кипър и Белиз (РАЗСЛЕДВАНЕ)

1 3 961

Един от ключовите играчи в българската енергетика е Христо Ковачки. Той притежава чрез подставени лица от Обединеното кралство, Кипър и Белиз мрежа от въглищни мини, електрически отоплителни централи, изградена чрез съмнителни тръжни процедури в мътните времена на приватизационните сделки в България – 2003 2008 година, показа разследване на Narod.bg.

Откакто са придобити, в централите не са правени инвестиции за подобрение на техническата база, въпреки че законодателството за контрол и превенция на промишленото замърсяване предполага постоянно подобряване на инсталациите, съобразено със съвременното развитие на технологиите.

ТЕЦ „Брикел“, например, системно и постоянно нарушава нормите за опазване на човешкото здраве по показател серен диоксид. През 2019 година средночасовата норма е нарушена 95 пъти, среднодневната – 10 пъти, а алармения праг – 3 пъти.

Наред с това в община Гълъбово системно се нарушават и нормите за фини прахови частици, като дори не са предвидени никакви технически подобрения на екологичното представяне на инсталацията, а изграждането на втора сероочистка се отлага най-рано за 2025 година.

Нещо повече, тъй като инсталацията не може да постигне нормите за серен диоксид съгласно европейското и национално законодателство, Ковачки иска разрешение от Изпълнителна агенция по околна среда да не ги спазва. Допълнително централата предвижда да замени част от въглищата с нефтошисти, чието пепелно съдържание е повече от два пъти по-високо – 70-78% в сравнение с 30-39% пепелност на въглищата.

Реклама

Това означава, че ще се съхраняват много по-големи количества отпадъчен продукт в депото на централата, което се намира в непосредствена близост до населени места и нееднократно е било източник на значително замърсяване на въздуха заради лоша поддръжка и рекултивация.

Използването на по-замърсяващи горива цели да намали разходите на олигарха на ГЕРБ-ДПС, но има фатално въздействие върху качеството на живот на хората в района.

Възниква и въпросът „Какво се случва с отчетите за въглеродните емисии?“. Оказва се, че ТЕЦ „Брикел“ и ТЕЦ „Бобов дол“ са подали занижени отчети, като по този начин Ковачки е спестил около 30 милиона евро от недекларирани емисии. По темата има сериозно разследване и на колегите от организмите Crime and corruption reporting Project и „Биволъ“.

Как Изпълнителната агенция по околната среда е допуснала подаването на отчети с неистински данни? От Агенцията не проверяват подадените отчетите, като същите се заверяват от акредитирани лаборатории и се верифицират от одиторски компании.

Подаването на неверни данни води до отклоняване от средства от държавния бюджет и загуба на България от приходи от тръжни процедури от продажба на Европейски разрешителни за емисии на въглероден диоксид. Все нарушения, които имат своите състави в НК и НПК.

Въпросът е „Кой е заверил тези отчети?“

1 Коментар
  1. петко пройнов казва

    Този ковачки е за трепане без съд и присъда Знаем много добре какви са съдилищата в Бълхария-кой даде повече!

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.