Ето я връзката ГЕРБ-ДПС: Бойко платил 400 млн. лв. за руски дълбачки, за да оправи пристанището на Ахмед Доган

1 4 459

Варненският административен съд задължи със свое решение директора на държавното дружество „Транспортно строителство и възстановяване“ („ТСВ“ ЕАД) да предостави на „Дневник“ пълни копия от всички договори, сключени във връзка с удълбочаване на плавателните канали в Пристанище Варна.

Проектът е на стойност от близо 400 млн. лв. и работи изцяло в полза на Ахмед Доган. Дейностите по него бяха възложени без обществени поръчки при третия кабинет на Бойко Борисов, а в крайна сметка изпълнител на удълбочаването се оказа руската компания „Гидрострой“, припомня Narod.bg.

„С мотивите към решението си съдията по делото в буквалния смисъл на този израз е направил „на пух и прах“ аргументите на ответника – „ТСВ“ ЕАД, който отказа да предостави исканите договори според разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация“, коментира решението на Варненския административен съд адвокат Кирил Терзийски от правния екип на „Програма Достъп до информация.

Той защитаваше интересите на „Дневник“ в хода на общо четири административни дела, заведени заради отказите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, а след това и на „ТСВ“ ЕАД да предоставят информация за начините на финансиране на проекта и избора на изпълнителите на дейностите по него.

Според съдебното решение по последното – четвърто дело всички договори, които би следвало да дадат отговор на въпроса как публичното финансиране по проекта е стигнало без конкуренция до руската компания „Гидрострой“, трябва да станат публични до края на месец октомври.

Договорите бяха поискани от „Дневник“ още през май м.г. но тяхното предоставяне беше отказано с мотива, че те представляват „търговска тайна“ и публикуването им може да доведе до нелоялна конкуренция във вреда на „ТСВ“ ЕАД.

В решението си от 1 октомври т. г. Варненският административен съд е постановил, че поисканите документи не представляват търговска тайна, тъй като държавното търговско дружество оперира с бюджетни средства и на практика управлява държавно имущество.

„В оспореното решение не са изложени факти, установяващи, че информацията представлява търговска тайна и предоставянето й или разпространяването ѝ би довело до нелоялна конкуренция между търговци“, пише в решението на съда.

Реклама

„Накратко, съдът е приел, че заявителят има право да получи копия от договорите, сключени във връзка със споразумението за удълбочаване на каналите на пристанището като е отхвърлил всички доводи на ответника, коментира още адвокат Кирил Терзийски.

А те бяха, че информацията представлява търговска тайна, че заявителят можел да я използва за нелоялна конкуренция заради участието си във фирми с подобна дейност, че заявителят не бил посочил с каква цел иска информацията, че не бил налице надделяващ обществен интерес, че по реда на ЗДОИ можело да се иска достъп до информация, но не и до конкретни документи“.

Според мотивите за решението дори и информацията, до която се иска достъп, да представляваше търговска тайна, по делото не е установено, че предоставянето ѝ би довело до нелоялна конкуренция между търговци.

Изложените в отказа на „ТСВ“ ЕАД мотиви, че заявителят на поисканите договори, или близки до него лица са конкуренти на „ТСВ“ ЕАД и с предоставянето на информацията се цели не информираност относно дейността на държавната компания, а изместването на дружеството от пазара, са неоснователни, гласи още решението.

„Неправилно и в противоречие с идеята и целта на Закона за достъп да обществена информация е въведеното от „ТСВ“ ЕАД изискване за посочване на конкретна цел за предоставяне на исканата информация“, смята Варненският административен съд. Законът не е предвидил необходмост заявителят на информация, квалифицирана като обществена, да посочва и обосновава конкретната цел, с която иска достъп до нея“.

В опита да прикрият информацията за това, как и защо над 400 млн. лв. са били похарчени без обществена поръчка, от „ТСВ“ ЕАД предявиха в хода на административното дело дори абсурдния аргумент, че сайтът е поискал само информацията, съдържаща се в договорите, но не и самите договори. По тази причина те не можели да бъдат предоставени.

„Законът поставя знак на равенство между информацията, съдържаща се в даден документ, и самия документ като неин материален носител, гласят в този случай мотивите към съдебното решение. Искането на копие от документ е равносилно на искане за достъп до съдържащата се в него информация. Дали се иска конкретният материален носител на информацията или се иска описателно самата информация, е ирелевантно за дължимостта ѝ“.

Разследването до момента показа, че при възлагането без търг на дейности за удълбочаване на „Пристанище Варна“ на руската компания „Гидрострой“ като последник е било използвано дружеството „ЕС Билд“ ДЗЗД.

А резултатът от извършената до момента работа е в полза единствено на пристанището в ТЕЦ „Варна“ – предоставено без концесия за срок от 35 години на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.