ОФИЦИАЛНО: Коце Ботокса ощипал „Александровска“ с 69,8 млн. лв. (Баце пълни чекмеджето на гърба на болните българи)

0 1 685

Твърде любопитни финансови резултати от управлението на нежния Костадин Ангелов – Коце Ботокса  в „Александровска болница“ публикува пресцентърът на Министерство на здравеопазването. Става дума за извадка от одитен доклад за периода 2013-2020.

„Александровска“ завършва 2012 година с положителен финансов резултат и няма просрочени задължения. През 2013 година, Костадин Ангелов е назначен от правителството на хунтата ГЕРБ за директор на болницата.

Само за последната 1,5 година от управлението му (периода 01.01.2019 – 30.06.2020) болницата натрупва загуби в размер на 10 621 000 лв. Натрупаната загуба до месец юни 2021 година достига до 69.8 млн. лв. Сега въпросът е колко от тези милиони са отишли в чекмеджето на Баце, което се пълни с цената на здравето на всички нас?!

В резултат на трайната тенденция на реализирани от лечебното заведение нетни загуби, собственият капитал се понижава съществено, като от 22.8 млн. лв. към края на 2016 г., спада на 3.9 млн. лв. към края на 2020 г.

Повече от половината от дълговете са към доставчици:

Задължения към доставчици

2019 г. – 36 691 873,10

2020 г. – 41 634 922,54

1-6, 2021 г, – 42 078 564,14

Лихви, такси по просрочени задължения

2019 г. – 8 875 977,86

2020 г. – 8 451 891,12

Реклама

1-6.2021 г, – 28 476 398,60

Нарастването на задълженията към доставчици за лихви и такси с близо с 20 мил. лв. се дължи на това, че Ангелов е удължавал просрочията, чрез подписване на споразумения за разсрочване на задълженията с фирмите доставчици.

Обратно на търговската логика, при договарянето на разсрочване на дълга, болницата не само не го е намалила, но е поела нови задължения във вид на лихви в изключително големи размери. Защо едно дружество, което има да плаща наказателна лихва, заради неизпълнение на договора си, се съгласява да разсрочи това задължение и да плаща допълнителна лихва?

Открояват се следните договори и споразумения за разсрочване на задълженията, с поети от „Александровска болница“ утежняващи ангажименти за неустойки при забава:

– Фирма П….. Ф… ДЗЗД – освен лихва за забава са договорени допълнително 12.5% наказателна лихва върху нея, годишно върху неплатената част на задължението;

– Фирма С……. ЕООД – отделно от просрочените задължения, болницата трябва да заплаща по 30 000 лв. месечно по всяко просрочено плащане;

– Фирма С…. Т…… АД – 10% лихви за забава и допълнително 10%

върху непогасената част на разсрочените задължения;

– Фирма Г… К… СД – Основният лихвен процент плюс 15 пункта на годишна база за всеки ден на просрочие. (По същия договор обаче, доставчикът дължи само 5% неустойка при неизпълнение на поетия ангажимент.);

– Фирма М….. С….. Б…. ЕООД – лихвите възлизат на 17- 23% на годишна база.

Анализът показва трайна тенденция на затруднения за текущо погасяване на задълженията. В продължение на години директорът Костадин Ангелов е сключвал неизгодни споразумения за разсрочване, с които е увеличил дълга на болницата.

Вместо това, на фона на отрицателните лихви в банковия сектор и възможността за договаряне на банкови кредити с лихви от 2-3 процента, той е можел значително да редуцира дълга към доставчици.

Ботокса не само е поставил болницата в тежко финансово състояние, но сега съдбата и зависи от благоволението на кредиторите ѝ, се посочва в съобщението от МЗ.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.