Лаура Кьовеши е на ход: Ето кои са „нашите” фирми, изпапкали 200 милиона лева от боклука (каква е връзката с министъра от ГЕРБ Нона Караджова?)

1 8 341

Поръчките по европроекти, свързани с третирането на отпадъци, са концентрирани в три „наши” фирми. Едни и същи хора участват веднъж като консултанти, втори път като изпълнители и дори като представители на екоминистерството, крайният ефект са 200 милиона лева, „изпапакни” от богопомазаните бизнесмени от обръча на ГЕРБ, разкри Narod.bg.

Външните експерти са избирани по неясни правила, но част от тях се оказват и от обратната страна като получатели на европейски пари. Разпределените суми не са внушителни, но не са и малки, а схемата ясно показва как вероятно се работи по усвояването на средствата от Европейския съюз не само в екоминистерството, предаде Mediapool.

Въпросните нарушения са установени при проверка на оперативната програма „Околна среда“ (ОПОС), направена преди няколко месеца от тогавашната временна шефка на програмата към екоминистерството Гергана Грозданова.

Въз основа на този доклад до бившия министър Емил Димитров-Ревизоро са подадени сигнали до българската и европейската прокуратура. По него ще се извърши и първото разследване в България от прокуратурата на Лаура Кьовеши.

Сигналът стана и повод за размяна на тежки думи между бившия екоминистър Емил Димитров и настоящия Асен Личев. Ревизоро обяви, че 200 млн. лв. от ОПОС са били разпределени от фирми, зад които стоят двама бивши министри, но не посочи имена и подробности.

Концентрация в боклуците

В документа, изготвен от Грозданова, която бе уволнена от Личев и на поста бе върната отстранената от Димитров предишна директорка Валерия Калчева, се казва, че едни и същи фирми печелят поръчки в сектор „Отпадъци“. Цитират се имената на компаниите „Балканика енерджи“, „Екосол България“ и „БТ Инженеринг“.

Проверка на Mediapool обаче не откри тяхна видима свързаност с бивши министри. Само при една от тях има връзка с министъра на околната среда от първия кабинет на ГЕРБ Нона Караджова.

Тези фирми са изпълнители на различни дейности по поръчки на общини за изграждане на инсталации за предварително третиране на отпадъци, както и за компостиране.

Лъвският пай от парите

Най-голям дял от средствата е концентриран в дружеството „Балканика енерджи“, в което акционери са неизвестните на широката публика Аглика Георгиева с 90 на сто и Димитър Георгиев. Фирмата им самостоятелно или в консорциуми печели поръчки по проекти за общо над 95 млн. лева. За сравнение всички 13 проекта за инсталации за отпадъци с европари са за 133.43 млн. лева.

Проверка на Mediapool в информационната система за еврофондовете показа, че дружеството е почти неизменен изпълнител на поръчките за проектиране и изграждане на инсталациите, за които е отделен и най-големият ресурс по проектите. Договорите на компанията са за над 71 млн. лева. Тя участва и в извръшван в момента търг за изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в района на Русе. Вече има поръчки за такива съоръжения за районите Бургас и Благоевград.

Дружеството има няколко договора, свързани с третирането на отпадъци във Велинград. Веднъж печели поръчка за закриване и рекултивация на старото сметище на града. След това – за изграждането на инсталация за предварително третиране и компостиране на отпадъците и трети път за доставка на техника за същата тази инсталация.

През 2019 г. „Балканика Енерджи“ рязко увеличава приходите си от 342 хил. лв. през предходната година на 7.554 млн. лв., сочи финансовият отчет на дружеството. То успява дори да погаси четири заема за общо 2.150 млн. евро към „Инвестбанк“.

В повечето проекти, в които „Балканика енерджи“ е изпълнител на поръчки за проектиране и строителство, се появяват имената и на другите две фирми, посочени в доклада на Грозданова.

Много договори за неголеми суми

„Екосол България“ е чест победител в търговете за доставка на техника за инсталациите за третиране на отпадъци. Дружеството се представлява от Стойо Чакъров и Георги Заричинов, но действителен собственик е Явор Асенов.

Реклама

Според системата за наблюдение на еврофондовете фирмата има 34 договора, финансирани с европари. От тях 26 са по програмата за околна среда и по-специално по проектите, свързани с отпадъци. Общата сума по тези контракти е около 7 млн. лева.

Отделно дружеството има договори за доставка на техника по проекти на бизнеса по програмата „Иновации и конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката. Така „Екосол България“ се оказва не само доставчик на техника за третиране на отпадъци, но и на други машини като такава за печат на чаши или пък за производство на чували или фолио. Общият размер на договорите по европроекти на бизнеса е около 1 млн. лева.

Баща и син в действие

Третото дружество „БТ Инженеринг“, което също често е изпълнител на поръчки по европроекти за отпадъци, обикновено е в ролята на консултант на общините. То е собственост на Ботьо Табаков. Контрактите му са за техническа помощ, за управление на проектите, за предоставяне на експерти. Като цяло сумите по тях са доста по-малки от тези за строителство или доставяне на техника. Според системата за наблюдение на еврофондовете дружеството има общо 11 договора по проекти по ОПОС за около 1 млн. лева. Дружеството е взело и 10 000 лева от Оперативната програма „Иновации и конкурентност“ като подкрепа заради ковид-кризата.

В доклада на Грозданова се казва, че като представител на „БТ инженеринг“ се е явявал и Денис Ботев Табаков, който изглежда е син на собственика. Той обаче е бил и в ролята на външен консултант на екоминистерството по изпълнението на програмата. Според документа, изпратен до Емил Димитров, Табаков – младши е участвал и на срещи с бенефициенти по програмата от страна на министерството, въпреки че реално е и изпълнител на дейности по проекти по програмата.

И наблюдател, и изпълнител

Денис Табаков е бил също така в комитета за наблюдение на европрограмата за околна среда по времето, когато министър беше Нона Караджова. По това време срещу нея беше подаден и сигнал за конфликт на интереси заради връзки с Табаков, който освен в комитета за наблюдение, е изпълнявал и поръчки по европроекти в предходния програмен период.

В доклада на Грозданова се говори и за концентрация на средства в компанията „Дикон груп“, която е собственост на Вержиния Димитрова. Освен че печели поръчки на бенефициенти по програмата като Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, фирмата е участвала и в разработването на стратегически документи, определили и приоритетите на програмата и тяхното изпълнение. Т.е. веднъж дружеството е участвало в определянето на правилата и втори път е печелило поръчки, прилагайки същите тези правила.

Според информацията в системата за наблюдение на еврофондовете дружеството има договори за разработване на националната рамка за „Натура 2000“, а по-късно е спечелило и поръчка по проект за анализ и проучване на видовете птици и местообитанията по директивата за птиците.

Първият контракт е с екомонистерството, а вторият с подчинената му Изпълнителна агенция за опазване на околната среда (ИАОС). Най-големият договор на дружеството е по проект на пожарната за обучение на населението за действие при наводнения. Той е подписан съвместно с БЧК, с който „Дикон груп“ участва в консорциум, спечелил поръчката за тази дейност. Общо дружеството, самостоятелно или в консорциуми, има договори по проекти по ОПОС за 25.5 млн. лева.

В доклада на Грозданова се посочва още, че част от външните експерти, наемани от предходното ръководство на програмата, за да помагат на чиновниците, са избирани по неясни правила. Сред тях е Денис Табаков, както и още няколко имена на физически лица. Освен това част от тях са наемани за работа, която би трябвало да се свърши от администрацията.

200 дела срещу МОСВ и забавени с 290 дни финансови санкции

Сред проблемите по програмата са посочени и множеството дела, заведени срещу министерството във връзка с решения по нея – около 200. Успеваемостта по тях се определя като „незадоволителна“.

Посочва се още, че е бавено крайното налагане на финансови корекции по проекти по програмата, за които е установено, че са извършили нарушения на изискванията на ЕК и трябва да връщат пари. За някои от тях срокът за връчване на окончателния документ бил изтекъл преди повече от 290 дни, а още не са връчени, което съответно бави и събирането на парите по финансовата корекция.

Забавяне имало и при разработването на програмата за следващия програмен период. Това се дължало на липса на комуникация с Европейската комисия, чиито забележки по черновите на програмата не били отразени.

Общо предвидените средства по ОПОС за периода 2021-2027 г. са 3.605 млрд. лв. Служебният министър Асен Личев обяви още, че ще бъдат преразгледани приоритетите и ще се преразпределят финансовите средства по сектори.

За предишния период на програмата за околната среда са наддоговорени наличните 3.394 млрд. лв. и са сключени договори за 3.8 млрд. лв. Разплатени обаче са едва 1.366 млрд. лв., което е 40 на сто от финансовия ресурс от Европа.

1 Коментар
  1. Джошуа Мак'Милан Копоев казва

    А пионерчето с бретончето Ристьо Ковачевси?
    Той е чист в бял фрак.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.